VII Niedziela Wielkanocna

 |  Ks. Jerzy Martinowicz, kapłan obrządku rzymskokatolickiego  |  Rozważania ze Słowem Bożym
ewangelia_jn

29 maja – komentarz do Ewangelii
(J 17, 20-26)

Oblicze Boga – Miłość
   Ten fragment Ewangelii pokazuje, że każdy człowiek jest ważny dla Jezusa, dlatego modli się o jedność wszystkich wierzących. Nie jest to jednak taka zwyczajna jedność. To ma być jedność prawdziwa, jaka jest pomiędzy Osobami Boskimi w Trójcy Świętej. A ta jedność jest niebywała. To jest jedna Miłość, jeden Duch, jedna Wola. Sami ludzie nie są zdolni do takiej doskonałej jedności między sobą. Ona jest darem Boga. Dlatego o ten dar Jezus modli się gorąco dla wszystkich.
   Taka jedność rodzi przepiękne owoce miłości. I są one widoczne dla innych. Dzięki jedności zwykli wierzący stają się świadkami Jezusa, tak jak apostołowie. Żyją Bogiem, niosą Słowo, niejako kontynuują misję samego Chrystusa. Świat potrzebuje miłości. To, co dzieje się obecnie w świecie, to wynik braku miłości. Wszyscy wierzący mają swoim życiem przekonać świat o miłości Boga do człowieka. A objawiła się ona w pełni w Jezusie. Mają zatem przekonać, że Bóg wysłał swego Syna do ludzi, by objawić im prawdziwe Oblicze Boga, a jest nim Miłość. Jezus wypełnił swoją misję w sposób doskonały dzięki zjednoczeniu z Ojcem. Teraz prosi za każdym z nas, byśmy i my mogli swoją misję wypełnić tak, jak On. Jezus dał wszystko, czego potrzebujemy do naszego zadania.
    Modlitwa Chrystusa jest nie tylko prośbą skierowaną do Ojca. Jezus wypowiada te słowa w obliczu zbliżającej się męki i śmierci. Zatem Jego słowa mają znamiona swoistego testamentu. Można powiedzieć, że jedność, o której mówi, jest również zadaniem dla każdego człowieka. Mamy się o nią modlić i starać się ją realizować. W ten sposób Jezus zapewnia nas o tym, że udzielił nam daru jedności, tej jedności, w której sam trwa z Ojcem. Mówi, iż udzielił nam swej chwały, którą dał Mu Ojciec. Umiłował nas miłością, jaka jest pomiędzy Nimi. Mamy niejako zapewnienie posiadania już tej jedności, bowiem wszystko, co do niej jest potrzebne, już zostało w nas włożone. Naszym zadaniem jest realizować tę jedność. Prośby osoby umierającej, będącej już blisko śmierci, staramy się spełnić. I Jezus oczekuje, że poważnie weźmiemy do serca Jego słowa. Otwarcie się na dar jedności jest warunkiem apostolskiego charakteru Kościoła. Tylko dzięki jedności, będącej jednością samego Boga, Kościół może głosić Zmartwychwstanie Jezusa. Tylko dzięki tej jedności może ukazać światu oblicze Boga – Miłość. Tylko dzięki temu może pociągnąć za sobą zagubione dusze.

Słowo Życia:  gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej; rok założenia 1997.
Założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-Katolicka; Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Adres: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4, tel. (+375) 152 75-64-38; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Redaktor naczelny ks. Jerzy Marcinowicz. Red. techniczny Jerzy Ławysz
Wersja Internetowa: Alexander Ławysz, Andrzej Miskiewicz

© All rights reserved.
Admining, migration, project and design site - Andrei Miskevich /Jan_Dax/
Back to Top