• Kontakt zwrotny
  • Lepiej pytać... Niż błądzic...

11 lipca, 2021

Czy człowiek ma biopole?

grodnensis.by
  Podczas rozmowy używamy pewnych słów, terminów, pojęć, sformułowań, aby zrozumieć jeden drugiego. A te słowa stają się bardziej konkretne, gdy rozmawiamy na konkretne tematy z określonej gałęzi nauki. W matematyce jedne, w medycynie inne. Dlatego mówiąc o „biopolu”, należy zrozumieć, do którego obszaru odnosi się to pojęcie i zjawisko i kto z nich korzysta. †

27 czerwca, 2021

Czy można być pewnym, że osoby uznane za świętych naprawdę na to zasłużyli?

grodnensis.by
  Przede wszystkim trzeba się zastanowić, co rozumiemy przez słowo „świętość”. Święty nie jest kimś, kto nie ma grzechu, ale żyje w bliskiej relacji z Panem Bogiem i szuka Jego woli. Po drodze zawsze będą trudności i upadki. †

13 czerwca, 2021

Czy po śmierci bliskiej osoby w ciągu roku można wziąć ślub/wyjść za mąż?

grodnensis.by
  Żeby odpowiedzieć na to zagadnienie, warto odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: co to jest małżeństwo i czym jest żałoba?    Kościół naucza, że małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia (por. KPK 1050). „Zawrzeć owo przymierze mogą mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, wolni do zawarcia małżeństwa, którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę” (KKK 1625) i nie są związani poprzednim węzłem małżeńskim (por. KPK 1085.1) Przymierze ustaje wraz ze śmiercią jednego z małżonków. †

01 maja, 2021

Czy na chrześcijańskich znakach można pozostawić dedykację?

grodnensis.by
Dedykacja – to jest krótka forma wypowiedzi, skierowana do obdarowanego przez ofiarodawcę, wiadomość o poświęceniu nowej powstałej świątyni czy krzyża misyjnego, a także informacja na temat osoby, której autor poświęca swoje dzieło. Co odnośnie ludzi, dedykacja jest najszlachetniejszą wdzięcznością, wyrazem pamięci, przyjaźni lub szacunku do osoby. Są to słowa własnoręcznie napisane i podpisane przez autora utworu lub właściciela przedmiotu. Początkowo taką wdzięczność otrzymywały kościoły, krzyże misyjne i inne obrazy religijne, oraz osoby wysoko postawione w hierarchii społecznej. Później...

03 kwietnia, 2021

Czy istnieje Boży plan dla każdego człowieka?

grodnensis.by
“Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1, 3-6). †

Słowo Życia:  gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej; rok założenia 1997.
Założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-Katolicka; Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Adres: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4, tel. (+375) 152 75-64-38; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Redaktor naczelny ks. Jerzy Marcinowicz. Red. techniczny Jerzy Ławysz
Wersja Internetowa: Alexander Ławysz, Andrzej Miskiewicz

© All rights reserved.
Admining, migration, project and design site - Andrei Miskevich /Jan_Dax/
Back to Top