GRODNO
Sobota,
30 wrzesnia
2023 roku
 

artykuły roździału
"Słowo Redaktora" >>
marcinowicz2020
Swoje pytania mogą Państwo przesyłać pod
adresem
: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4.
e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com

Trokiele to miejsce kultu Maryi...

Kontakt zwrotny - Listy Czytelników

trakieli

W lipcu każdego roku miałam w planach odwiedzenie tak spokojnego i tak rodzinnego miejsca. Wizyta w domu, w którym jest nasza Mama. Każdego roku przed pandemią dążyło tam kilkadziesiąt pielgrzymek z różnych zakątków naszej diecezji. A potem na 2 lata wszystko ucichło... Gdy pandemia ustąpiła, znów zaczęto organizować pielgrzymki, nie tak jak kiedyś, ale już dobrze.
    W tym roku przyjechałam do Trokiel, a nie przyszłam, ponieważ nie było pieszej pielgrzymki z Grodna.

Więcej: Trokiele to miejsce kultu Maryi...

 

Czy ubiór może być grzeszny?

Kontakt zwrotny - Pytania i odpowiedzi

Urząd nauczycielski Kościoła wypowiadał się w tej sprawie oficjalnie dwukrotnie. W obydwu dokumentach napomina się i zachęca biskupów i kapłanów do pouczania wiernych o wadze i znaczeniu zachowania skromności w ubiorze. Powodem jest godność ciała ludzkiego jako świątyni Ducha Świętego oraz obowiązek strzeżenia cnoty swojej i bliźnich.
    Dokumenty te nie zawierają szczegółowych przepisów co do rodzaju ubioru. Wynika to z tego, że mają one charakter ogólnokościelny, tzn. skierowane są do biskupów całego świata, pasterzujących w różnych kulturach. Jednak zasady Kościoła i moralności są powszechne, tak jak powszechna jest godność ludzka i niebezpieczeństwa godzące w nią.

Więcej: Czy ubiór może być grzeszny?

 

Wypoczynek wzbogacony Bogiem!

Aktualności - Słowo redaktora

Każda chwila jest sposobna, by kochać Boga i bliźniego. Nie ma uprzywilejowanych miejsc, w których miłości byłoby łatwiej się wyrazić. Naszym powołaniem jest zakwitnąć tam, gdzie Bóg przygotował nam glebę. Trzeba wzrastać w świętości tu i teraz, w tych, a nie innych warunkach.
    Przeżywając letnie miesiące, będąc na urlopie i wyjeżdżając na wakacje, nie można stracić okazji do tego, by jednoczyć się z naszym Stwórcą. Trzeba iśc za Chrystusem zawsze i wszędzie. Trzeba dobrze wykorzystać każdą chwilę.
Drodzy Czytelnicy!
   Zespół redakcyjny również udaje się na upragniony odpoczynek. Będziemy również uczyć się jeszcze bardziej kochać Boga i swoich bliskich, a po powrocie z urlopu – wypoczęci oraz pełni sił i nowych pomysłów – będziemy chcieli wykazać naszą miłość do Was, przygotowując aktualne i ciekawe materiały na łamach naszej diecezjalnej gazety.
    Życzymy wszystkim dobrego odpoczynku i do zobaczenia we wrześniu!

Więcej: Wypoczynek wzbogacony Bogiem!

 

Z Katolickich Mediów Białorusi (31)

Aktualności - Prasa

catholicby2018W sobotę 28 maja w Kluszczanach w powiecie ostrowieckim odbyła się Msza św. i impreza poetycka ku pamięci ks. Konstantego Stopowicza – kapłana i poety, znanego jako Kazimierz Swojak.
    Kluszczany to niewielka wieś przy białorusko-litewskiej granicy. W tutejszej parafii pełnił posługę kapłańską ks. Stopowicz, urodzony nieopodal, w sąsiednich Baraniach. W tym roku po raz 16 zebrał się tutaj „związek rodaków” – tych, dla których ksiądz poeta stał się bardzo bliską, duchowo spokrewnioną osobą.
    Drewniana świątynia, w której sto lat temu głosił Słowo Boże w ojczystym języku, składał ofiarę eucharystyczną, chrzcił i spowiadał, spłonęła 5 lat temu. Obecnie Msze św. odprawiane są w małej kaplicy na plebanii.

Więcej: Z Katolickich Mediów Białorusi (31)

 

O intymności małżeńskiej: bez złudzeń, tak jak jest

Rozważania - Экалогія сужэнства

kochanie1

Mężczyzna i kobieta, zakładając rodzinę, chcą żyć szczęśliwie, ufać sobie nawzajem i kochać siebie nawzajem. Wydaje się, że nic nie może temu przeszkodzić. Dużo rozmawiają, ciągnie ich do siebie, i to jest normalne i naturalne. Ale czas mija i coś się zmienia, małżonkowie już nie patrzą na siebie jak na kogoś najbardziej wyjątkowego i najlepszego, w związku pojawia się emocjonalny chłód. W poprzednich artykułach pisałam trochę o tym, łącząc taki wynik wydarzeń ze stosowaniem antykoncepcji i pojawieniem się strachu przed poczęciem dziecka w związku. I to jest jeden z powodów. Ale widzę też, że nawet młode pary przygotowujące się do małżeństwa nie rozumieją ważności i prawdziwego znaczenia seksualnej sfery w relacjach małżonków. Brak dialogu, ukryte urazy i zwykła niewiedza prowadzą rodzinę do problemów w tej dziedzinie.

Więcej: O intymności małżeńskiej: bez złudzeń, tak jak jest

 

O alkoholizmie, Bożym darze i niezależności

Aktualności - Wywiad

Problem alkoholizmu dotyczy znacznej części społeczeństwa
Problem alkoholizmu dotyczy znacznej części społeczeństwa

W sierpniu Kościół katolicki na Białorusi modli się w intencji trzeźwości. Aby zrozumieć, dlaczego, nie zawsze trzeba patrzeć do statystyk. Dla wielu Białorusinów wystarczy usiąść z krewnymi przy stole lub przejść się rano w pobliżu małego sklepu. Wraz ze wzrostem choroby alkoholizmu wzrasta również liczba osób współzależnych. Najczęściej są to żony i matki, także dzieci.

Więcej: O alkoholizmie, Bożym darze i niezależności

 

„Najważniejsze jest, aby być uczciwym”. Rozmowa o współpracy z biznesem i projektach społecznych

Aktualności - Wywiad

siargeeu1

O. Paweł Siergiejew od wielu lat generuje i realizuje pomysły pomocy – zagraniczne kursy rehabilitacji, szkolenia systemowe dla wolontariuszy, inkluzywna piekarnia „Pszczoła”, kursy informatyczne dla osób niepełnosprawnych i wiele innych. Wszystkie tego rodzaju działania wymagają funduszy. Z kapłanem prawosławnym rozmawiamy o religijnej działalności społecznej, relacjach z przedsiębiorcami i ogólnych problemach naszych Kościołów w dziedzinie dobroczynności w dzisiejszych czasach.

Więcej: „Najważniejsze jest, aby być uczciwym”. Rozmowa o współpracy z biznesem i projektach społecznych

 

Kościół Świętej Trójcy w Rosi. Arcydzieło włoskiej rzeźby

Historia i współczesność - Parafii i świątynie

Oprócz cudownej figury Jezusa Frasobliwego 
w świątyni znajduje się również marmurowy 
sarkofag – arcydzieło sztuki.
Nazwa miejscowości Roś pochodzi oczywiście od nazwy rzeki, na brzegach której się znajduje. A sama nazwa rzeki Roś, według niektórych badaczy, ma starożytny indoeuropejski rdzeń „ros”, co oznacza „surowy”, „wilgotny”. Trudno nawet powiedzieć, ile narodów żyło nad brzegiem tej małej rzeki. Wiadomo tylko, że od czasów starożytnych była ważnym szlakiem komunikacyjnym. Ludzie często znajdują tu starożytne monety rzymskie, co wskazuje, że na Rosi znajdowały się punkty handlowe, do których przybywali kupcy z bardzo odległych krańców ziemi.

Więcej: Kościół Świętej Trójcy w Rosi. Arcydzieło włoskiej rzeźby

 

Z Maryją do pokoju i jedności

Aktualności - Życie Kościoła

 
W dniach 9-10 lipca w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyły się uroczystości diecezjalne. 
W tym roku ich mottem były słowa „Z Maryją 
do pokoju i jedności”.”
W dniach 9-10 lipca w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyły się uroczystości diecezjalne. W tym roku ich mottem były słowa „Z Maryją do pokoju i jedności”.

Pielgrzymi w sanktuarium w szczególny sposób modlili się o pokój na całym świecie, przede wszystkim w krajach, w których dochodzi do konfliktów i toczą się wojny, a także o jedność w swoich rodzinach, we wspólnocie i w każdym narodzie. Dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej obecni dziękowali Bogu za swoje rodziny, w których człowiek przychodzi na świat i dojrzewa, kształtuje charakter i uczy się życia. Prosili, by Matka Boża chroniła przed zagrożeniami, jakie niesie współczesny świat.

Więcej: Z Maryją do pokoju i jedności

 

Każdy ma swój Tabor

Liturgia - Tradycje chrześciańskie

Święto Przemienienia Pańskiego nakłada na chrześcijan obowiązek nieustannej duchowej przemiany.
W Starym i Nowym Testamencie w górach działy się najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Na wulkanicznym masywie Ararat zatrzymała się arka, gdy wody potopu zaczęły opadać; wzgórze Moria było świadkiem ofiary Abrahama; na szczycie Synaj Jahwe przekazał Izraelowi swoje przykazania; wygłaszając kazanie „na górze” Jezus dał ludziom osiem błogosławieństw; na Górze Oliwnej Syn Boży modlił się przed męką, a na Kalwarii zostały odkupione grzechy całego świata. Na każdym z tych szczytów wydarzyło się coś, co miało znaczenie dla relacji między Bogiem a człowiekiem. Więc możemy stwierdzić, że Bóg lubi góry.

Więcej: Każdy ma swój Tabor

 

Z Katolickich Mediów Białorusi (32)

Aktualności - Prasa

catholicby2018   Portal internetowy Kościoła na Białorusi
    Wydawnictwo archidiecezji mińsko-mohylewskiej „Pro Christo” przygotowało kalendarz na 2023 rok poświęcony świętym i błogosławionym, których losy związane są z naszym krajem.
    We wstępie do kalendarza metropolita mińsko-mohylewski abp Józef Staniewski napisał: „Jeśli Bóg będzie w centrum naszej uwagi, to każdy nasz zwykły czyn będzie miał sens”.
    Strony kalendarza ozdobione są wizerunkami świętych i błogosławionych, umieszczone są do nich modlitwy. Kalendarz zawiera wszystkie obowiązkowe święta i uroczystości, wspomnienia świętych i błogosławionych obchodzone w Kościele katolickim, a także główne daty prawosławnych uroczystości.

Więcej: Z Katolickich Mediów Białorusi (32)

 

Po którym grzechu mogę przystąpić do Komunii Świętej, a po którym powinienem przystąpić najpierw do Sakramentu Pojednania?

Kontakt zwrotny - Pytania i odpowiedzi

spowiedź
Wszelkie problemy dotyczące naszej wiary są skomentowane w sposób obszerny i wyczerpujący w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
    „Grzechy należy oceniać według ich ciężaru. Rozróżnienie między grzechem śmiertelnym a grzechem powszednim, dostrzegalne już w Piśmie Świętym, zostało przyjęte w tradycji Kościoła. Potwierdza je doświadczenie ludzi. Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; podsuwając człowiekowi dobra niższe, odwraca go od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem. Grzech powszedni pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża i rani” (KKK 1854, 1855).

Więcej: Po którym grzechu mogę przystąpić do Komunii Świętej, a po którym powinienem przystąpić najpierw do Sakramentu Pojednania?

 

Czy naprawdę jesteś chrześcijaninem?

Rozważania - Rozważania

Czym różni się życie chrześcijanina od niechrześcijanina? Czyżby tylko pójściem w niedziele do kościoła czy cerkwi? A może świętowaniem Bożego Narodzenia i Wielkanocy? Albo, może, ścisłym przestrzeganiem ustalonych przepisów?

Więcej: Czy naprawdę jesteś chrześcijaninem?

 

Męskie i kobiece spojrzenie na intymność małżeńską

Rozważania - Экалогія сужэнства

kochanie1

W poprzednim artykule zaczęłam zastanawiać się nad intymnością małżeńską i jej rolą w relacji współmałżonków. Mówiłam o tym, że we współżyciu seksualnym są dwie rzeczywistości – jedność i rodzicielstwo. Często zdarza się, że małżonkowie stawiają na pierwszym miejscu przyjemność, która nieuchronnie prowadzi do nieporozumienia, nieufności i podziału. Nie możemy wyrzucić rodzicielstwa z intymności małżeńskiej, nie jest to możliwe. To droga antykoncepcji, która prowadzi donikąd. Przyjrzyjmy się bliżej intymności mężczyzny i kobiety.

Więcej: Męskie i kobiece spojrzenie na intymność małżeńską

 

Moje włoskie szkice

Historia i współczesność - Korzenie naszej wiary

Na moją pierwszą Mszę św. we Włoszech trafiłam w tym roku właśnie na uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa. “Cristo è risorto!” – to była pierwsza rzecz, którą usłyszałam z ust księdza. Temu okrzykowi towarzyszył emocjonalny gest, a następnie emocji księdza nie dało się już pohamować. Rzeczywiście, emocjonalność Włochów przejawia się również w praktykach religijnych, więc każde kolejne kazanie, które mam możliwość usłyszeć, zamienia się niemalże w spektakl.
    Gdy dochodzi do kulminacji – przyjęcia Komunii świętej, wszyscy obecni wyjmują z torebek żel antybakteryjny i wcierają go w ręce. Następnie stają w długiej kolejce i stopniowo zbliżają się do kapłana. Sakrament jest przyjmowany do rąk, a następnie wkładany do ust. Takie regulacje zostały wprowadzone podczas pandemii koronawirusa i nadal obowiązują. Dla mnie to było coś nowego.

Więcej: Moje włoskie szkice

 

Strona 1 z 240:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  93

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.