• Aktualności
  • Praca Synodu
  • Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

 |  Рэдакцыя  |  Praca Synodu
Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Nowej Ewangelizacji (ruchów i wspólnot)
    1. Jakie Państwo znają wspólnoty i ruchy religijne?
    2. Jakie ruchy religijne i wspólnoty istnieją i działają w Państwa parafii?
    3. Co Państwo rozumieją przez wyrażenie „nowa ewangelizacja”?
    4. Jak Państwo sądzi, czy dziś istnieje potrzeba nowej ewangelizacji i jak można ją realizować w parafii, dekanacie, diecezji?
    5. Czy uważa Państwo, że rozwój ruchów religijnych w waszej parafii, dekanacie, diecezji jest jakościowy?
    6. Czy przywiązuje się odpowiednią uwagę do rozwoju ruchów religijnych i wspólnot w Państwa parafii, dekanacie, diecezji?
    7. Czy uważa Państwo za wystarczającą troskę osób duchownych i zakonnych o działalność ruchów religijnych?
    8. Jak Państwo myśli, kto powinien głównie kierować ruchami religijnymi–osoby duchowne lub świeckie? Dlaczego?
    9. Na jakim poziomie w ruchach religijnych powinna odbywać się współpraca między osobami duchownymi i świeckimi?
    10. Jakie kierunki rozwoju ruchów religijnych uważa Państwo za najbardziej potrzebne w waszej parafii, dekanacie, diecezji?
    11. Jakie Państwo mają sugestie dotyczące ożywienia działalności ruchów i wspólnot religijnych w waszej parafii, dekanacie, diecezji?

    Komisja ds. Misji
    1. Co rozumieją Państwo przez „misje katolickie”?
    2. Czy poświęcono odpowiednią uwagę wyjaśnieniu istoty misji katolickich w Państwa parafii, dekanacie, diecezji? Czy oświecenie w tym zakresie jest wystarczające?
    3. Czy uważają Państwo, że lokalny Kościół jest otwarty na potrzeby misyjne Kościoła Powszechnego?
    4. Jaki wysiłek i inicjatywy są podejmowane w Państwa parafii, dekanacie i diecezji w celu rozwoju misji katolickich?
    5. Jakie mają Państwo sugestie dotyczące ożywienia działalności misyjnej w waszej parafii, dekanacie, diecezji?
   
   Komisja ds. Środków Masowego Przekazu
    1. Jakie znają Państwo diecezjalne media katolickie i jak często z nich korzystają?
    2. Jakie znają Państwo ogólnobiałoruskie media i jak często z nich korzystają?
    3. Jakie znają Państwo inne katolickie media i jak często z nich korzystają?
    4. Jak oceniają Państwo obecność diecezjalnego Kościoła w przestrzeni medialnej – telewizji, radiu, prasie i internecie?
   5. Co według Państwa można zrobić, aby wzbudzić większe zainteresowanie katolickimi mediami wśród dzieci, młodzieży, dorosłych?
   6. Państwa zdaniem, jakie wyzwania stoją dziś przed katolickimi mediami w diecezji?
    7. Jak oceniają Państwo przygotowanie duchownych, zakonników i osób świeckich w rozwijaniu katolickich mediów w naszej diecezji?
    8. Jaki, Państwa zdaniem, wpływ na życie miejscowego Kościoła ma dziś działalność katolików w mediach świeckich?
    9. W jaki sposób radziliby Państwo lepiej wykorzystywać media społecznościowe, aby zwiększyć autorytet Kościoła wśród dzieci i młodego pokolenia?
    10. Czy mają Państwo propozycje, aby ożywić działalność Kościoła w mediach?    
    Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy chętny. Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu pod adres: 230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
#

Słowo Życia:  gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej; rok założenia 1997.
Założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-Katolicka; Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Adres: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4, tel. (+375) 152 75-64-38; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Redaktor naczelny ks. Jerzy Marcinowicz. Red. techniczny Jerzy Ławysz
Wersja Internetowa: Alexander Ławysz, Andrzej Miskiewicz

© All rights reserved.
Admining, migration, project and design site - Andrei Miskevich /Jan_Dax/
Back to Top