• Aktualności
  • Praca Synodu
  • Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej (3)

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej (3)

 |  Рэдакцыя  |  Praca Synodu
Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Duszpasterstwa
  Rodzin i Małżeństw

    1. Jakie formy działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin istnieją w Państwa parafii (proszę wymienić grupy czy towarzystwa)?
    2. Kto jest odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin (kapłan / siostra zakonna / osoba świecka)?
    3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin uważają Państwo za najbardziej potrzebne (młode rodziny, rodziny w wieku dojrzałym, związki niesakramentalne i in.)?
    4. Czy odbywa się w Państwa parafii przygotowanie do sakramentu małżeństwa (jeśli tak, to w jaki sposób)?
    5. Czy uważają Państwo za konieczne wykorzystanie w duszpasterstwie rodzin wykwalifikowanych osób? Kogo mogliby Państwo polecić?
6. Jak Państwa zdaniem w rodzinie i przy kościele powinno się odbywać wychowanie dzieci i młodzieży, by w przyszłości zakładali rodziny chrześcijańskie? 7. Czy uważają Państwo swoją wiedzę o powołaniu do rodziny i małżeństwa za wystarczającą?
    8. Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom i zachować tradycyjny instytut rodziny w dzisiejszym społeczeństwie?
    9. Jakie formy działalności duszpasterskiej z boku Kościoła mogłyby przyczynić się do rozwoju wartości rodzinnych?
    10. Jakie formy działalności duszpasterskiej z boku Kościoła mogłyby pomóc w przedsięwzięciach na rzecz obrony życia poczętego?
    11. W jaki sposób Państwa zdaniem powinno się kształtować w młodych ludziach szacunek do starszego pokolenia?
    12. Jakie formy przekazu wartości chrześcijańskich dzieciom i młodzieży istnieją w Państwa rodzinie?
    13. Czy uważają Państwo za wystarczające zainteresowanie Kościoła sprawami rodzin w swojej parafii i dekanacie?  
  
    Komisja ds. Ekumenizmu
  i Dialogu Międzyreligijnego

    1. Co się czyni na rzecz jedności chrześcijaństwa w Państwa parafii czy dekanacie?
    2. Czy istnieją trwałe relacje ze wspólnotami chrześcijańskimi (jeśli tak, jakie są)?
    3. Czy odbywają się na poziomie społeczno-kulturowym wspólne wydarzenia z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich (np. projekty pastoralne, akcje społeczne i in.)?
    4. Co Państwa zdaniem stanowi przeszkodę do jedności chrześcijan w Państwa parafii i dekanacie?
    5. Jakie przeszkody w porozumieniu w ramach duszpasterstwa sakramentalnego istnieją między konfesjami chrześcijańskimi?
    a) chrzest św.: problemy i możliwości ich rozwiązania;
    b) małżeństwa mieszane;
    c) spowiedź i Komunia św.
    6. Czy jest Państwa zdaniem możliwy dialog z niewierzącymi (jeśli tak, to jak powinien się odbywać)?
    7. Czy tematy dotyczące ekumenizmu są poruszane w trakcie katechizacji i w kazaniach w Państwa parafiach?
    8. Jakie są Państwa uwagi i propozycje dotyczące działalności ekumenicznej?
   
    Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy chętny. Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu pod adres: 230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
#

Słowo Życia:  gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej; rok założenia 1997.
Założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-Katolicka; Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Adres: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4, tel. (+375) 152 75-64-38; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Redaktor naczelny ks. Jerzy Marcinowicz. Red. techniczny Jerzy Ławysz
Wersja Internetowa: Alexander Ławysz, Andrzej Miskiewicz

© All rights reserved.
Admining, migration, project and design site - Andrei Miskevich /Jan_Dax/
Back to Top