• Aktualności
  • Praca Synodu

13 pażdziernika, 2019

Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego

кс. Юрый Марціновіч
Żyć Ewangelią.Pierwszy Synod Djecezji Grodzieńskiej W ramach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej bp Aleksander Kaszkiewicz powołał Podkomisję ds. Głoszenia Słowa Bożego, która wchodzi w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego. Jej obszarem zainteresowań jest wszystko to, co dotyczy głoszenia i słuchania Słowa Bożego.     Kościół żyje Słowem Bożym, przechowuje je i strzeże, przekazuje z pokolenia na pokolenie i dzieli się nim z wszystkimi ludźmi. Celem Podkomisji jest ocenienie przepowiadania Słowa Bożego w diecezji grodzieńskiej (w tym też braki i ...

29 września, 2019

Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego

кс. Юрый Марціновіч
Żyć EwangeliąPierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej Kościół realizuje misję uświęcania poprzez świętą liturgię, która polega na sprawowaniu kapłańskiego urzędu Pana Jezusa. Dobrze przeżyta Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W niej głosi się i celebruje misterium Chrystusa, o istocie którego wierni powołani są świadczyć w świecie.     Zagadnieniem, którym zajmuje się Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego jest szeroko rozumiana liturgia Kościoła, w sposób szczególny lokalnego – grodzieńskiego. Podczas swoich obrad członkowie kom...

15 września, 2019

Komisja ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Specjalistycznego

кс. Юрый Марціновіч
Żyć Ewangelią.Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej Kościół głosi Słowo Boże, aby Dobra Nowina o Zbawieniu rozszerzała się na wszystkie strony świata; sprawuje sakramenty, aby żywy Jezus przenikał ludzką codzienność; podejmuje posługę miłości (caritas) i świadectwo życia chrześcijańskiego, aby otaczać troską zwłaszcza tych, „którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Podstawowym zadaniem, bez względu na czasy i okoliczności, jest otwieranie człowieka na osobiste spotkanie z Chrystusem, który jest „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). Kościół realizuje tę misję poprzez zorganizowaną z...

27 lipca, 2019

Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego i Budownictwa Sakralnego

кс. Юрый Марціновіч
Żyć Ewangelią Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej Ochrona zabytków sakralnych jest obowiązkiem zarówno całej diecezji, jak i poszczególnych parafii, osób duchownych i świeckich. Polega na trosce o stan pomników religijnych, a także na budzeniu świadomości społecznej o ich niepowtarzalnej wartości.     Przedmiotem dyskusji Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego i Budownictwa Sakralnego są wartości religijne, historyczne, patriotyczne, naukowe i artystyczne diecezji grodzieńskiej. Składają się na nie świątynie, ich otoczenie, cmentarze, a także ruchome i nieruchome ...

14 lipca, 2019

Komisja ds. Posługi Charytatywnej

кс. Юрый Марціновіч
Żyć EwangeliąPierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej Chrystus poprzez swoje słowa oraz czyny objawił nam Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Z miłością pochylał się nad ludźmi doświadczonymi cierpieniem duchowym lub fizycznym. Zachęcał uczniów do naśladowania Wszechmocnego, mówiąc: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Jezus uświadomił nam, że posługa miłości wobec ubogich nigdy nie straci swojej aktualności, ponieważ „ubogich zawsze macie u siebie” (J 12, 8). Jest zatem rzeczą oczywistą, że I Synod diecezji grodzieńskiej nie może uchylić się od podjęcia refle...

Słowo Życia:  gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej; rok założenia 1997.
Założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymsko-Katolicka; Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Adres: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4, tel. (+375) 152 75-64-38; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Redaktor naczelny ks. Jerzy Marcinowicz. Red. techniczny Jerzy Ławysz
Wersja Internetowa: Alexander Ławysz, Andrzej Miskiewicz

© All rights reserved.
Admining, migration, project and design site - Andrei Miskevich /Jan_Dax/
Back to Top