GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Tradycje chrześciańskie

Okazja spojrzeć w niebo

Tradycje chrześciańskie

W dniu 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Przeżywając każdego roku uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny kierujemy swój wzrok w stronę nieba, do którego z ciałem i duszą została wzięta Matka Boża. Jest to również dobra okazja, by zastanowić się nad tym, czy dla ludzi żyjących w XXI wieku niebo w ogóle jest możliwe.
    Czy my mamy szansę na pójście do nieba?
 

Wierna aż po krzyż

Tradycje chrześciańskie

Tradycja chrześcijańska ukazuje nam Marię Magdalenę jako pokutnicę.
Kilka lat temu, dokładnie w 2016 roku, wspomnienie św. Marii Magdaleny zostało podniesione do rangi święta. Jest to dla nas ważna wskazówka i podpowiedź, abyśmy w tej świętej szukali szczególnego wzoru chrześcijańskiego życia. Najczęściej Maria Magdalena ukazywana jest jako apostołka aposto- łów i zwiastunka zmartwychwstania.
   

Filary początków Kościoła

Tradycje chrześciańskie

   W dniu 29 czerwca obchodzona jest uroczystość św. Piotra i Pawła, dwóch największych Apostołów i budowniczych Kościoła.
Chociaż święci apostołowie Piotr i Paweł byli bardzo różni w sposobie zachowania i postępowania, to jednak Kościół czci ich w jednej uroczystości. Różnią się oni bagażem doświadczenia, mają różne koncepcje głoszenia Dobrej Nowiny. Jedno co ich łączy, co mają wspólne, co jest charakterystyczne dla nich obu, to miłość do Chrystusa i drugiego człowieka, dążenie do jedności i dialogu, nieraz bardzo trudnego.
   

Człowiek Ducha

Tradycje chrześciańskie

Narodzenie św. Jana pokazuje, że Bóg od samego początku jego – ale także naszego – życia wpisuje scenariusz świętości i pomaga w jego realizacji.
Święty Jan Chrzciciel to postać, którą wspominamy dwukrotnie podczas roku liturgicznego: w tajemnicy jego narodzin i śmierci. To jedyny taki święty, którego urodziny czcimy podobnie jak samego Jezusa Chrystusa. Ten fakt pokazuje jego ważną rolę w historii naszego zbawienia i jego związanie z życiem samego Mesjasza.
   

Tajemniczy Bóg

Tradycje chrześciańskie


   Trójjedyny Bóg jest wspaniałym i niedościgłym wzorem tworzenia i budowania międzyosobowych relacji pomiędzy ludźmi.
Każdego roku, gdy przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy – dotykamy jednej z takich tajemnic wiary, która wymyka się ludzkiej logice i nie da się sprowadzić do naszych ludzkich myślowych schematów. Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach” stwierdził, że niewiele jest takich dusz, które mówiąc o Trójcy, wiedzą, co mówią.
    Jednak niepodważalną prawdą jest, że Bóg zawsze był, jest i będzie JEDEN. Więc jak zrozumieć tak po ludzku ten dogmat, w którym przecież uczestniczymy?
   

Co Bóg mówi przez cuda?

Tradycje chrześciańskie

Srebrny relikwiarz z Lanciano, zawierający przemienione
Ciało i Krew ChrystusaCud eucharystyczny jest szczególnym rodzajem cudu, nierozerwalnie bowiem połączony z jedną z największych tajemnic wiary, z przeistoczeniem chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii. Cud eucharystyczny poprzez swoją dosłowność uświadamia nam realność tej przemiany, która dokonuje się na ołtarzu podczas konsekracji.
   

Potrzebujemy Ducha Świętego

Tradycje chrześciańskie

Moment Zesłania Ducha Świętego jest uważany za początek Kościoła, dzień jego narodzin.
Okres wielkanocny, w którym mieliśmy okazję odnowić w nas tajemnicę wiary w Tego, który powstał z martwych, wstąpił do Nieba, zasiadł po prawicy Ojca, i który powróci, aby sądzić żywych i umarłych, kończy się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku.
    Ten moment uważany jest za początek Kościoła, za dzień Jego narodzin. Był to chrzest Kościoła, który narodził się, aby głosić wszystkim Ewangelię.
   

Strona 5 z 21:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.