GRODNO
Sobota,
13 lipca
2024 roku
 

Tradycje chrześciańskie

Każdy ma swój Tabor

Tradycje chrześciańskie

Święto Przemienienia Pańskiego nakłada na chrześcijan obowiązek nieustannej duchowej przemiany.
W Starym i Nowym Testamencie w górach działy się najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia. Na wulkanicznym masywie Ararat zatrzymała się arka, gdy wody potopu zaczęły opadać; wzgórze Moria było świadkiem ofiary Abrahama; na szczycie Synaj Jahwe przekazał Izraelowi swoje przykazania; wygłaszając kazanie „na górze” Jezus dał ludziom osiem błogosławieństw; na Górze Oliwnej Syn Boży modlił się przed męką, a na Kalwarii zostały odkupione grzechy całego świata. Na każdym z tych szczytów wydarzyło się coś, co miało znaczenie dla relacji między Bogiem a człowiekiem. Więc możemy stwierdzić, że Bóg lubi góry.
 

Opłakiwać dawne winy

Tradycje chrześciańskie

Miłosierny Bóg przez życie św. Marii Magdaleny ukazał nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty.
Wielu ludzi dzisiaj nie widzi potrzeby, by czynić pokutę. Zapominają o tym, że ze względu na skażenia ludzkiej natury przez grzech pierworodny, przez swoje codzienne słabości trzeba ciągle zaczynać „na nowo” od pojednania z Bogiem i z bliźnimi. Bluźnierstwa przeciwko Bogu, krzyżowi i Ewangelii, deprawacja sumień wołają o pokutę i zadośćuczynienie. Pokuta jest nieustanną pomocą w nawracaniu się z grzechu, w nawracaniu w sercu i w czynach.
   

Uwierzyli i przyjęli Boga

Tradycje chrześciańskie

Święci Piotr i Paweł – dwie różne historie powołania i życia dla misji jednego Kościoła.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także ich wkład w rozwój Kościoła możemy porównać do roli płuc w organizmie człowieka. Bóg stworzył nas tak, że posiadamy dwa płuca, które współpracują i są potrzebne dla naszego zdrowego życia. Podobnie jest z Piotrem i Pawłem. Dwaj uczniowie Jezusa – dwie różne historie powołania i życia dla misji jednego Kościoła.
   

Serce Boga

Tradycje chrześciańskie

wnieboswt
„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości...” (z ostatniego objawienia św. Małgorzacie Alacoque).
Każdego roku w miesiącu czerwcu przeżywamy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która ukazuje i przybliża nam przeogromną miłość Boga do ludzi. Miłość ta obejmuje każdego, kto w Nim pokłada nadzieję.
   

Poddajmy się działaniu Ducha Świętego

Tradycje chrześciańskie

wnieboswt
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – dzień narodzin Kościoła, świętej wspólnoty, gdzie wszyscy jesteśmy „zrodzeni” dla życia wiecznego.

   Do wielu starych ludzkich nawyków w ostatnich latach doszedł nowy – nieustanne przeskakiwanie po kanałach telewizyjnych, stronach internetowych i różnych wiadomościach w telefonie. Coraz trudniej jest człowiekowi skupić uwagę na całym filmie lub programie, coraz trudniej jest przeczytać całą książkę, a nawet dłuższy artykuł, zwłaszcza gdy wymaga to przemyślenia. Coraz trudniej jest też wysłuchać kogoś do końca i podjąć zdecydowaną, ostateczną decyzję życiową. Lepiej jest nie myśleć i czekać.
   

Pragnienie nieba

Tradycje chrześciańskie

wnieboswt
„Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9)

    Rozstania są trudne. W chwili, gdy ktoś bliski nas opuszcza, doświadczamy pustki, rozbicia, osamotnienia. Ale jednocześnie widzimy wyraźniej, kim była osoba, którą żegnamy. Uświadamiamy sobie, co nam dała, czego nas nauczyła i jak wiele dobra po sobie zostawiła. Czujemy się jej spadkobiercami. Jej duch staje się częścią naszej własnej tożsamości. Coś się kończy, ale zawsze też coś się zaczyna, otwiera się jakiś nowy etap.
   

Trwać przy Jezusie

Tradycje chrześciańskie

apostol   Powodem ustanowienia wspólnego święta apostołów Filipa i Jakuba było umieszczenie ich relikwii w jednym miejscu – w Bazylice Dwunastu Świętych Apostołów w Rzymie.

Różne są drogi prowadzące do Boga. Niekiedy są to drogi kręte, pełne trudnych wydarzeń. Jednak ważne jest, aby w poszukiwaniu naszego Stwórcy nie poddawać się i nie rezygnować.

   

Strona 1 z 21:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  172

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.