GRODNO
Niedziela,
29 stycznia
2023 roku
 

Praca Synodu

Komisja ds. Środków Masowego Przekazu

Praca Synodu

Żyć Ewangelią. Pierwszy Synod Djecezji Grodzieńskiej
Synodalna Komisja ds. Środków Masowego Przekazu ma za zadanie uważne przyjrzenie się mediom diecezji grodzieńskiej, dokonanie oceny oraz wyznaczenie planu na przyszłość. Dzięki jej działaniom głoszone z jeszcze większą mocą Słowo Boże powinno docierać do coraz szerszej rzeszy wiernych, by ewangelizować współczesnego człowieka i formować jego światopogląd.

   Media diecezji grodzieńskiej
   W chwili obecnej diecezja grodzieńska może poszczycić się gazetą, która jest wydawana w języku polskim i białoruskim. „Słowo Życia” powstało w okresie religijnego renesansu, gdy w znacznej mierze zwiększyło się zapotrzebowanie informacji o życiu Kościoła. Przez prawie 22 lata swego istnienia to źródło prasowe nie tylko zachowało swojego czytelnika, lecz także zdobyło autorytet wśród innych mediów katolickich na Białorusi.
 

Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej

Praca Synodu

Żyć Ewangielią
Od ponad roku Kościół na Grodzieńszczyźnie przeżywa swój I Synod Diecezjalny. Stosownie do wymagań soborowych ma on skutkować odnową życia religijnego, duszpasterstwa i przepisów prawnych w diecezji. Proponujemy czytelnikom „Słowa Życia” nową rubrykę, która ma na celu opowiadać o znaczеniu tego wydarzenia dla lokalnеgo Kościoła, a także postępach w pracy komisji synodalnych.

   Cel Synodu
    Celem Synodu jest niesienie pomocy ordynariuszowi w rеalizacji zadania rządzenia diecezją, a przede wszystkim w pełniеniu władzy ustawodawczej. Biskup Alеksandеr Kaszkiеwicz jest jedynym synodalnym ustawodawcą: tylko on podpisuje deklaracje i dekrety synodalne, wyłącznie jego autorytetem mogą być promulgowane wymiеnionе dokumеnty.
 

Strona 6 z 6:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  337

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.