GRODNO
Poniedziałek,
30 stycznia
2023 roku
 

Praca Synodu

Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Komisja ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego
Komisja Synodalna ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego ma na celu promowanie jedności chrześcijan, podążając za wezwaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Aby byli jedno” (J 17, 21) – oraz szerzenie szacunku, pokoju i dialogu między religiami. Swoje zadanie komisja realizuje na czterech płaszczyznach:
    • naukowej – rozpowszechniając studium dokumentów dotyczących ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego;
    • duchowej – zachęcając do zaangażowania się w dzieło modlitwy o jedność i szacunek pomiędzy chrześcijanami i przedstawicielami innych religii;
    • praktycznej – wprowadzając w życie to, co zostanie wypracowane na płaszczyźnie naukowej i duchowej;
   • współdziałania międzyludzkiego (na fundamentach rodzinnych, przyjacielskich i koleżeńskich) – podkreślając potrzebę ludzi dobrej woli, a także konieczność ruchu oddolnego od wierzących w Boga Jedynego.
 

Komisja Synodalna ds. Misji

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze początek z misji Syna i Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca. Będąc zatem posłuszny nakazowi Założyciela, głosi Jego Ewangelię wszystkim ludziom, aby mogli osiągnąć zbawczy cel - życie wieczne. Przekazywanie Dobrej Nowiny wszelkiemu stworzeniu „nie jest czymś takim, co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi).
 

Komisja ds. Życia Konsekrowanego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
W trudnym okresie po 1991 roku, gdy na terenie nowo powstałej diecezji grodzieńskiej brakowało prezbiterów, męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne podjęły trud pracy duszpasterskiej i katechetycznej, co w dużej mierze przyczyniło się do odrodzenia Kościoła na naszych terenach. Posługa wielu zgromadzeń nadal ubogaca wspólnoty parafialne Grodzieńszczyzny. Zgodnie z charyzmatem swoich założycieli kontynuują one misję swoich poprzedników.
 

Komisja ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Do zadań synodalnej Komisji ds. Ekonomicznych i Struktur Diecezjalnych należy wewnętrzna organizacja lokalnego Kościoła. Przedmiotem obrad komisji są zagadnienia ujęte w projekcie roboczym dostarczonym przez sekretariat generalny Synodu. Główne tematy to finanse diecezjalne i parafialne, uposażenie osób duchownych i świeckich pracowników kościelnych oraz zarządzanie dobrami kościelnymi.
 

Komisja ds. Nowej Ewangelizacji (Ruchów i Stowarzyszeń)

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Ojciec święty Jan Paweł II na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji: „Patrzcie w przyszłość, podejmując nową ewangelizację – nową w zapale, nową w metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti, 9 marca 1983 r.). Ewangelizacja nowa w zapale ma działać w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym i prowadzić do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary. Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, Jezusa jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza. Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego, by Dobra Nowina stała się zrozumiała dla każdego odbiorcy.
 

Strona 4 z 6:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  336

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.