GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Praca Synodu

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej (7)

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Duszpasterstwa Rodzin i Małżeństw
    1. Jakie formy działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin istnieją w Państwa parafii (proszę wymienić grupy czy towarzystwa)?
    2. Kto jest odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin (kapłan / siostra zakonna / osoba świecka)?
    3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin uważają Państwo za najbardziej potrzebne (młode rodziny, rodziny w wieku dojrzałym, związki niesakramentalne i in.)?
    4. Czy odbywa się w Państwa parafii przygotowanie do sakramentu małżeństwa (jeśli tak, to w jaki sposób)?
    5. Czy uważają Państwo za konieczne wykorzystanie w duszpasterstwie rodzin wykwalifikowanych osób? Kogo mogliby Państwo polecić?
    6. Jak Państwa zdaniem w rodzinie i przy kościele powinno się odbywać wychowanie dzieci i młodzieży, by w przyszłości zakładali rodziny chrześcijańskie?
 

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej (6)

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego
    1. Czy w Państwa parafii regularnie wygłasza się kazanie podczas niedzielnej Mszy św.?
    2. Czy istnieje zwyczaj wygłaszania kazania podczas Mszy św. w dzień powszedni? Czy odczuwają Państwo i Państwa znajomi duchową potrzebę słuchania kazania podczas każdej Mszy św.?
    3. Czy wygłasza się w Państwa parafii kazania katechizmowe, tłumaczące Katechizm Kościoła Katolickiego?
    4. Jakie tematy poruszają kapłani w swoich kazaniach?
    5. Jakie tematy niepokoją Państwa najbardziej? Jakie tematy warto poruszać i omawiać podczas kazania?
    6. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania kapłanów do kazań (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?
    7. Czy według Państwa lokalny Kościół (kapłani, wierni świeccy) w odpowiedni sposób wykorzystuje dziś do głoszenia Ewangelii środki masowego przekazu oraz internet?
    8. Jak Państwo sądzą, jakich starań trzeba dołożyć, by bardziej owocnie głosić Słowo Boże podczas Mszy św. oraz ceremonii nieliturgicznych?
 

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej (5)

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Relacji Społecznych i Prawnych z Władzami Świeckimi
    1. Co Państwo wiedzą o nauce społecznej Kościoła katolickiego?
    2. Jak Państwo rozumieją stwierdzenie, że wierni świeccy są powołani do misji apostolskiej we współczesnym świecie?
    3. Czy zauważają Państwo pasywność wiernych świeckich w sprawach Kościoła w życiu społecznym? W jaki sposób można wzbudzić w nich większą odpowiedzialność za sprawy społeczne Kościoła?
    4. Na czym powinna się opierać misja społeczna świeckich katolików w naszym – białoruskim – społeczeństwie?
    5. Co Państwa zdaniem wymaga uwagi w relacjach między Kościołem a państwem?
    6. Co w relacjach między Kościołem a państwem uważają Państwo za najważniejsze i najpotrzebniejsze?
 

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Nowej Ewangelizacji (ruchów i wspólnot)
    1. Jakie Państwo znają wspólnoty i ruchy religijne?
    2. Jakie ruchy religijne i wspólnoty istnieją i działają w Państwa parafii?
    3. Co Państwo rozumieją przez wyrażenie „nowa ewangelizacja”?
    4. Jak Państwo sądzi, czy dziś istnieje potrzeba nowej ewangelizacji i jak można ją realizować w parafii, dekanacie, diecezji?
    5. Czy uważa Państwo, że rozwój ruchów religijnych w waszej parafii, dekanacie, diecezji jest jakościowy?
    6. Czy przywiązuje się odpowiednią uwagę do rozwoju ruchów religijnych i wspólnot w Państwa parafii, dekanacie, diecezji?
    7. Czy uważa Państwo za wystarczającą troskę osób duchownych i zakonnych o działalność ruchów religijnych?
    8. Jak Państwo myśli, kto powinien głównie kierować ruchami religijnymi–osoby duchowne lub świeckie? Dlaczego?
    9. Na jakim poziomie w ruchach religijnych powinna odbywać się współpraca między osobami duchownymi i świeckimi?
    10. Jakie kierunki rozwoju ruchów religijnych uważa Państwo za najbardziej potrzebne w waszej parafii, dekanacie, diecezji?
    11. Jakie Państwo mają sugestie dotyczące ożywienia działalności ruchów i wspólnot religijnych w waszej parafii, dekanacie, diecezji?
 

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej (3)

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Duszpasterstwa
  Rodzin i Małżeństw

    1. Jakie formy działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin istnieją w Państwa parafii (proszę wymienić grupy czy towarzystwa)?
    2. Kto jest odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin (kapłan / siostra zakonna / osoba świecka)?
    3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin uważają Państwo za najbardziej potrzebne (młode rodziny, rodziny w wieku dojrzałym, związki niesakramentalne i in.)?
    4. Czy odbywa się w Państwa parafii przygotowanie do sakramentu małżeństwa (jeśli tak, to w jaki sposób)?
    5. Czy uważają Państwo za konieczne wykorzystanie w duszpasterstwie rodzin wykwalifikowanych osób? Kogo mogliby Państwo polecić?
 

Strona 1 z 6:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.