GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Nasi orędownicy przed Bogiem

Św. Rafał Kalinowski: patron żołnierzy

Nasi orędownicy przed Bogiem

rafalBóg prowadził go przeróżnymi drogami: od roli do szabli, od szabli do zsyłki, od zsyłki do klasztornych murów. Potrafił zachować szacunek dla człowieka i jego godności nawet tam, gdzie panowała pogarda. Jest patronem oficerów, a także orędownikiem w sprawach trudnych.
Wojak, sybirak
   i przeor

    Rafał Kalinowski urodził się 1 września 1835 roku w Wilnie (Litwa). Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Był człowiekiem dobrze wykształconym. Studiował w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, w Szkole Agronomicznej w Hory-Horkach oraz w Akademii Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera i stopień porucznika, a w 1855 roku został mianowany asystentem matematyki. Od 1859 roku brał udział w projektowaniu linii kolejowej Kursk-Kijów-Odessa.
 

Św. Leon Wielki: patron muzyków

Nasi orędownicy przed Bogiem

lewJest pierwszym spośród następców św. Piotra, który – na wzór świeckich imperatorów i zdobywców – otrzymał przydomek „Wielki”. Był nie tylko wybitnym teologiem, Ojcem i Doktorem Kościoła, lecz także znakomitym dyplomatą. Dzięki swoim zdolnościom i zasługom nazywano go wybitnym obroń- cą chrześcijańskiej cywilizacji.
Znaczące zasługi w dziedzinie liturgii
    Urodził się pod koniec IV wieku w Toskanii lub, najprawdopodobniej, w Rzymie (Włochy). Był zdolnym i pilnym uczniem, o czym świadczy rozległa wiedza i kultura słowa, emanujące z jego kazań.
   Obrawszy stan duchowny, Leon dał się poznać jako wybitna osobowość, oddana bezgranicznie służbie Kościołowi.
   

Bł. Celina BorzEcka: patronka sióstr zmartwychwstanek

Nasi orędownicy przed Bogiem

celinaPołączyła w swojej biografii życie rodzinne z zakonnym, stając się swoistym fenomenem w historii Kościoła. Była żoną, matką, babcią i zakonnicą. Założyła Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Pokorna woli Bożej
    Celina Rozalia Leonarda urodziła się 29 października 1833 roku w zamożnej rodzinie Chludzińskich w Antowilu koło Orszy na Białorusi. Dzięki trosce rodziców otrzymała staranne wykształcenie. Jako młoda dziewczyna zapragnęła wstąpić do klasztoru wizytek w Wilnie (Litwa), ale posłuszna woli rodziców i radzie spowiednika w 1853 roku wyszła za mąż za Józefa Borzęckiego, właściciela majątku Obrembszczyzna koło Grodna.
   

Św. Jan XXIII: patron nuncjuszy apostolskich

Nasi orędownicy przed Bogiem

W ikonografii
św. Jan XXIII jest przedstawiany
w stroju papieża. Nazywany „dobrym papieżem Janem”, „Janem Uśmiechniętym” i „Janem Pokornym”. W pamięci wiernych pozostał jako człowiek o wielkim duchu, pełen żywej wiary i miłości do bliźniego. W jego serdecznym i życzliwym wyrazie twarzy widziano odbicie dobroci samego Boga. Jest między innymi patronem ruchu ekumenicznego.
Dostosował Kościół do współczesnych czasów
    Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 1881 ro- ku we Włoszech w biednej rodzinie chłopskiej. Jego matka była osobą bardzo wierzącą. Urodziła 11 dzieci, z których Angelo przyszedł na świat jako czwarty.
   

Św. ojciec Pio z Pietrelciny: patron wolontariuszy obrony cywilnej

Nasi orędownicy przed Bogiem

W ikonografii
św. ojciec Pio z Pietrelciny jest
przedstawiany w kapucyńskim habicie, ze stygmatami na obu rękach,
w których trzyma duży
drewniany krzyż. Jeden z najsłynniejszych mistyków i stygmatyków naszych czasów. Wywarł ogromny wpływ na współczesny Kościół. Dzięki jego wstawiennictwu dokonują się spektakularne nawrócenia najbardziej zatwardziałych ateistów oraz cudowne uzdrowienia.
Naznaczony pięcioma Chrystusowymi ranami
    Ojciec Pio urodził się w ubogiej rodzinie 25 maja 1887 roku w małej miejscowości Pietrelcina niedaleko Neapolu (Włochy). Wcześnie odkrył powołanie do życia zakonnego. W wieku 16 lat wstąpił do nowicjatu ojców kapucynów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 roku.
    20 września 1918 roku podczas spowiedzi zakonnik poczuł straszny ból w ciele, który nie ustawał przez dwa dni. Wydawało mu się, że umiera. Cierpienie było ogromne, przeszywające cały organizm. Bóg naznaczył jego ciało pięcioma Chrystusowymi ranami, czyli stygmatami. Z tego powodu o. Pio przeżył wiele upokorzeń. Na jakiś czas musiał opuścić klasztor. Przebywał wtedy w rodzinnym domu. W ciągu 10 lat miał zakaz kontaktu z ludźmi oraz publicznego odprawiania Mszy św. Autentyczność stygmatów była badana wiele razy.
   

Św. Stanisław Kostka: patron dzieci i młodzieży

Nasi orędownicy przed Bogiem

W ikonografii św. Stanisław Kostka
jest przedstawiany w stroju jezuity, 
czasami razem z aniołem podającym
mu Komunię św., Dziecięciem Jezus
na jego ręku, Madonną.
Jego atrybutami są krucyfiks,
laska pielgrzymia, lilia, różaniec. Patrzył na świat inaczej niż inni.
    Pomocą w tym byciu „innym” służyła mu mocna wiara w Pana Boga, całkowite zaufanie do Wszechmocnego oraz przekonanie, że może zostać świętym.
   Jest patronem młodych ludzi, a także liturgicznej służby ołtarza.
Powierzył się opiece Matki Najświętszej
    Stanisław przyszedł na świat 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie (Polska) w rodzinie szlacheckiej.
    Od najmłodszych lat był bardzo wrażliwy. Pierwsze nauki pobierał w domu. W wieku 14 lat razem ze swoim starszym bratem Pawłem został wysłany na dalszą naukę do szkoły prowadzonej przez ojców jezuitów w Wiedniu (Austria).
   

Św. Bernard z Clairvaux: patron podczas sztormów

Nasi orędownicy przed Bogiem

biernardNależał do przedstawicieli złotej epoki XII wieku, która obfitowała w wybitnych świętych i wielkiej miary intelektualistów. Z powodu porywającej słodyczy swojej wymowy jest nazywany „miodopłynny”. Jest uznawany za opiekuna podczas klęsk żywiołowych, a także w godzinie śmierci.
Bronił autorytetu papieży
    Bernard urodził się w 1090 roku w rodzinie burgundzkiej szlachty na zamku Fontaines pod Dijon we Francji. Posiadał wiele talentów i zdolności. Zawsze był otwarty na działanie Boga. Pewnego razu w dzieciństwie w uroczystość Bożego Narodzenia ukazała mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. To doświadczenie niezwykłej czułości wobec Najświętszej Panny i Jej Syna pozostało w nim żywe do końca życia.
   

Strona 1 z 4:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.