GRODNO
Niedziela,
21 kwietnia
2024 roku
 

Jezu, Ty się tym zajmij!

Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił:
    – Idźcie lepiej do ks. Dolindo! Ten mistyk zostawił modlitwę, którą podyktował mu sam Jezus.
    Masz wrażenie, że sytuacja się pogarsza? Zamknij oczy i powiedz: “Jezu, Ty się tym zajmij”.
   
    Prezentujemy Wam, Drodzy Czytelnicy, rubrykę pod tytułem „Jezu, Ty się tym zajmij!”
    Na stronach naszej gazety będziemy umieszczać modlitwy na różne okazje i w różnych potrzebach. Nawet nie zawsze znajdziecie je w swoich modlitewnikach, ale będą Wam potrzebne w życiu. Czekamy więc o nadesłanie na adres redakcji próśb i pytań na temat Waszych sytuacji i potrzeb, a my postaramy się odnaleźć modlitwę, która Wam pomoże w życiu.

Modlitwa na codzień (10)

Jezu, Ty się tym zajmij!

Modlitwa narzeczonych
    Święta Maryjo, Matko Boża. Przynosimy Ci nasza budzącą się miłość. Racz spojrzeć na nią swym łaskawym okiem i naucz nas pięknie kochać. Ty, która cała jesteś Miłością, rozpal i nasze serca. Czuwaj, aby nasza miłość pozostała trwała i ofiarna. Niech coraz bardziej zbliża nas do Boga i uwrażliwia na potrzeby ukochanej osoby i naszych bliskich. Niech nas strzeże przed złem i usposabia do pracy nad sobą. Niech nas uzdolni do dzielenia się darem miłości z kochanym przez nas człowiekiem. Nie dopuść Matko, aby miłość, która tak cudownie nas złączyła, kiedykolwiek ostudziła się i zgasła na skutek naszej nierozwagi. Pomagaj nam odnajdywać się w Chrystusie i czerpać naszą miłość z pełni Jego serca. Amen.
 

Modlitwa na każdy dzień (9)

Jezu, Ty się tym zajmij!

Modlitwa dziękczynna za 25 lat diecezji Grodzieńskiej
    Wszechmogący i miłosierny Boże w Trójcy Jedyny! Uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, udzielone dla Ludu Bożego Diecezji Grodzieńskiej w ciągu 25 lat!
    Przepraszając za nasze grzechy i zaniedbania, prosimy Cię za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia i Opiekunki naszej, abyś i nadal prowadził nas w swojej łaskawej Opatrzności, obdarzając nasz Kościół diecezjalny pokojem i jednością, a także świętymi powołaniami.
    Błogosław naszemu Pasterzowi w jedności ze wszystkimi kapłanami diecezji. Strzeż świętości naszych rodzin, umacniaj wiarę i miłość ku Tobie w duszach dzieci i młodzieży.
    Pozwól nam trwać przy Tobie w łączności z Kościołem Powszechnym, abyśmy mogli żyć ku Twojej chwale i Tobie nieustannie służyć! Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
   

Modlitwa na każdy dzień (8)

Jezu, Ty się tym zajmij!

Modlitwa za matkę
    Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do mojej mamy, która jest zaszczepiona w sercu moim. Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we mnie; chroń mię od tego wszystkiego, co by ją zmartwić lub zasmucić mogło, i nie pozwól, abym zapomniał, że jej życie, wychowanie i opiekę winien jestem. Nie mogę się jej odwdzięczyć za wszystkie dobro, jakie mi wyświadczyła, Ty więc, o mój Boże, nagródź ją za mnie. Ześlij na nią wszystko, co dobre, pozwól jej długo i szczęśliwie żyć, a mną tak kieruj, ażebym zawsze ją szanował i kochał, żadnej przykrości jej nie sprawił, a z czasem stał się podporą w jej starości. Amen.
   

Modlitwa na każdy dzień (7)

Jezu, Ty się tym zajmij!

Modlitwa za młodzież
   Ojcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem jedynym i celem naszym. Wskaż im, Ojcze, jak przygotować się nauką i pracą do podjęcia czekających ich w życiu obowiązków. Niech cieszą się pięknem świata i radują swoją młodością, niech zaufaniem darzą rodziców i wychowawców. W Twoim Synu, a Panu naszym Jezusie Chrystusie niech znajdą drogę, prawdę i życie. Amen.
   

Modlitwa na każdy dzień (6)

Jezu, Ty się tym zajmij!

Modlitwa za dziecko nienarodzone
   Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
   

Modlitwa na każdy dzień (5)

Jezu, Ty się tym zajmij!

Modlitwa o dobrą żonę
    Panie Boże, Ojcze niebieski, Ty widzisz całe me życie, tak jak ja ze szczytu góry oglądam leżący u mych stóp krajobraz. Ty wiesz, gdzie mieszka dziewczyna, która kiedyś, gdy ze mną się spotka, opuści ojca i matkę, i odda mi serce i rękę, abyśmy odtąd wzajemnie do siebie należeli. Proszę o rozwagę i cierpliwość, bym znalazł dobrą towarzyszkę i matkę mych dzieci, którą Ty dla mnie wybrałeś, jeszcze zanim się urodziliśmy. Amen.
   
    Modlitwa o dobrego męża
    Ojcze mój niebieski, jeżeli wolą Twoją jest, bym wyszła za mąż, żyje już gdzieś ten człowiek, który mnie szuka, z którym będę mogła się połączyć, ojciec moich dzieci. Otocz go opieką. Niech pozostanie czysty, niech będzie opanowany i szlachetny – dla Ciebie i dla mnie. Zachowaj także mnie dla niego. Zasiej dobre ziarno w nasze serca teraz, w wiośnie naszego życia. Wzmocnij je, by nasz przyszły dom był bogaty w Twe łaski. Amen.
   

Modlitwa na każdy dzień (4)

Jezu, Ty się tym zajmij!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Proszę o pomoc w znalezieniu modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Dziękuję. Swietłana Pacuk
Modlitwa za prześladowanych chrześcijan
   Drogi Jezu, Panie nieustającej miłości, bądź z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie, którzy cierpią ze względu na Twoje Imię. Czuwamy i modlimy się dzisiaj razem z nimi. Wierny Przyjacielu i Zbawco, każdego z nich znasz po imieniu. Jesteś z nimi w cierpieniu, sam doznawszy śmierci krzyżowej. Niechaj ci, którzy płaczą, poznają radość płynącą z zaufania Tobie. Niechaj ci, którzy odczuwają ból, odnajdą w Tobie uzdrowienie i odpocznienie. Niechaj ci, którzy się boją, zaznają Twojego pokoju i nadziei.
   
    Panie, modlimy się również, aby ich prześladowcy ujrzeli Twoją wielkość i nawrócili się do Ciebie. Tobie na chwałę, łaskawy Panie. Amen.
   

Strona 3 z 4:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.