GRODNO
Sobota,
13 kwietnia
2024 roku
 

Prasa

Z Katolickich Mediów Białorusi (13)

Prasa

catholicby2018 portal internetowy
Kościoła na Białorusi

   W Bohdanowie (rejon wołożyński), miejscu urodzenia malarza Ferdynanda Ruszczyca, obok kościoła św. Michała Archanioła odsłonięto mu pomnik. Autorem popiersia jest rzeźbiarz Walerian Januszkiewicz, którego prace można zobaczyć w wielu białoruskich kościołach.
    Projekt upamiętnienia słynnego białoruskiego artystę, którego 150-lecie obchodzono w ubiegłym roku, został sfinansowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku.
    Jednym z najbardziej znanych dzieł Ferdynanda Ruszczyca jest płótno „Koło kościoła”, które jest przechowywane w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś. Obraz przedstawia niedzielne nabożeństwo w starym drewnianym kościele w Bohdanowie, któ
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (12)

Prasa

catholicby2018 portal internetowy
Kościoła na Białorusi

   Katolicką Fundację „Pomoc Kościołowi w potrzebie” niepokoi sytuacja wiernych na Białorusi. Raport obejmuje lata 2018-2020. Według danych 67% ludności ziemi mieszka w 62 krajach, w których dochodzi do naruszenia wolności religijnej w niektórych formach. Chrześcijanie najbardziej cierpią z powodu prześladowań na świecie.
    W 26 z wymienionych 62 krajów odnotowano prawdziwe prześladowania, w 36 odnotowano dyskryminację ze względu na religię. Ponadto kolejne 24 kraje, w tym także Białoruś, są „pod nadzorem”. Na Białorusi przez pewien okres zaniepokojenie wzbudziło przede wszystkim niesławnie znane zjawisko demontażu krzyży w Kuropatach oraz nielegalny zakaz powrotu do kraju arcybiskupa Kondrusiewicza.
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (11)

Prasa

catholicby2018 portal internetowy
Kościoła na Białorusi

    Encyklika papieska „Fratelli Tutti” została po raz pierwszy przetłumaczona przez muzułmanów. Przekład został przygotowany i wydany przez wydawnictwo „Medina” wraz z zespołem naukowym Międzynarodowego Forum Muzułmańskiego pod egidą Duchowego Kierownictwa Muzułmanów Federacji Rosyjskiej.
    „Zawsze było dla nas oczywiste, że utrzymanie dialogu międzyreligijnego jest świętym obowiązkiem osoby wierzącej” – powiedział redaktor naczelny „Mediny”, sekretarz wykonawczy Międzynarodowego Forum Muzułmańskiego Damir Mukhetdinov. Podkreśla, że tekst encykliki „Fratelli tutti” jest skierowany nie tylko do chrześcijan, ale także do muzułmanów i do wszystkich ludzi na planecie”. Głównym tematem encykliki jest „kultura spotkania”.
 

Katolickie Media Białorusi (10)

Prasa

catholicby2018 Portal internetowy
Kościoła na Białorusi

    Odwiedzając parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, honorowy metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz podziękował wiernym za modlitwy podczas jego wygnania, które trwało prawie 4 miesiące. Odprawiając Mszę Świętą na początku Wielkiego Postu hierarcha przypomniał, jak ważne jest czuwanie i nie poddawanie się pokusom złego ducha. „A tym bardziej niebezpieczne jest wchodzenie z nim w kompromis” – dodał arcybiskup.
    Hierarcha wyraził zaniepokojenie kryzysem społeczno-politycznym w kraju, przypominając, że „jest chory i wymaga leczenia, dopóki my jako naród nie zginiemy definitywnie. Zło musi zostać pokonane przez dobro, a grzech – przez łaskę Bożą. Nie jest to łatwa sprawa, ale z Bożą pomocą jest to możliwe”.
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (9)

Prasa

catholicby2018 portal internetowy
Kościoła na Białorusi

   Departament ds. Działalności Humanitarnej przy Gabinecie Prezydenta Republiki Białorusi nie zarejestrował środków przeznaczonych na zakup zwierząt domowych, sadzonek i produktów dla bezdomnych i potrzebujących.
    Projekt charytatywny prowadzi misja „Katolicka Organizacja Charytatywna Caritas” archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej. W tym roku planowano pomóc około 700 potrzebującym. Przyczyna nieuregulowania funduszy nie jest znana. Pracownicy misji religijnej nie otrzymali wyjaśnień.
    Możesz wesprzeć projekty stowarzyszenia charytatywnego „Caritas” poprzez zapytanie USSD dla abonentów MTS *222*16# (kwota 2 rubli), a także poprzez system ERIP (numer usługi 434 9831): stowarzyszenia społeczne- > pomoc dzieciom, dorosłym - > Caritas Mińsk - > darowizny.
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (8)

Prasa

catholicby2018 portal internetowy
Kościoła na Białorusi

    W kaplicy ośrodka duszpasterskiego parafii grekokatolickiej św. Józefa w Mińsku odbyło się międzywyznaniowe spotkanie duchowe mężczyzn. Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia modlitwy o Jedność Chrześcijan. Na czele spotkania stanął o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC, wizytator apostolski Kościoła grekokatolickiego na Białorusi. W spotkaniu uczestniczyli grekokatolicy, rzymsko-katolicy i wierni prawosławni.
    Między innymi spotkanie poświęcone było modlitwie za Białoruś. W atmosferze prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa składano szczere prośby za nasz kraj: o zakończenie kryzysu społeczno-politycznego i pandemii Covid-19. Na zakończenie spotkania uczestnicy wspólnie zaśpiewali „Mahutny Boża” – duchowy hymn Białorusi.
 

Katolickie Media Białorusi (7)

Prasa

catholicby2018 Portal internetowy
Kościoła na Białorusi

    Ksiądz biskup Antoni Dziemianko ponownie poświęcił odbudowany kościół w Wołczynie (diecezja pińska).
    Poświęcenie zabytkowej świątyni pw. Trójcy Przenajświętszej, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława, biskupa i męczennika, dokonał 21 lipca 1743 roku ksiądz biskup łucki i brzeski Franciszek Antoni Kabelski. Później kościół był wielokrotnie przebudowywany. Ostatnie prace konserwatorskie trwały od 2009 roku.
    Proboszcz parafii ks. Andrzej Borodzicz w imieniu miejscowych wiernych podziękował biskupowi za uroczyste poświęcenie kościoła oraz za pomoc w zakończeniu prac remontowych.
 

Katolickie Media Białorusi (6)

Prasa

catholicby2018 Portal internetowy
Kościoła na Białorusi

    Nuncjusz apostolski na Białorusi abp Ante Jozić spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Republiki Białoruś Uładimirem Makiejem.
    Podczas spotkania omówiono aktualne kwestie interesujące obydwie strony, współdziałanie Białorusi i Watykanu w ramach organizacji międzynarodowych. Potwierdzono wzajemne pragnienie zacieśnienia współpracy między Białorusią a Stolicą Apostolską w celu umocnienia pozytywnej dynamiki dwustronnej współpracy i dialogu międzywyznaniowego.
    Na zakończenie Uładimir Makiej życzył arcybiskupowi Ante Jozićowi aktywnej i owocnej pracy w lokalnym Kościele.
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (5)

Prasa

catholicby2018 Nuncjusz apostolski
na Białorusi

    abp Ante Jozić spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Republiki Białorusi Siergiejem Olejnikiem. Wydarzenie miało miejsce przy okazji wręczenia przez przedstawiciela papieża Franciszka kopii listów uwierzytelniających.
    Jak donosi biuro prasowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi, podczas spotkania omówiono aktualne kwestie dwustronnego porządku obrad, potwierdzono wzajemne zainteresowanie w aktywizacji współpracy białorusko-watykańskiej. W szczególności Siergiej Olejnik życzył arcybiskupowi Ante Jozićowi aktywnej i owocnej pracy w lokalnym Kościele.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (4)

Prasa

ave Czasopismo religijne
   W pracowni malarskiej „Skrzydła inspiracji” przy kościele Trójcy Przenajświętszej (św. Rocha) na Złotej Górce w Mińsku dzieci wykonały portrety metropolity mińsko-mohylewskiego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza.
    Nauczycielka Nadzieżda Buka zauważyła, że zawsze stara się przygotowywać zajęcia o tematyce religijnej. „Teraz, jak i wielu Białorusinów, martwi mnie to, że arcybiskup Tadeusz nie może wrócić do kraju i kontynuować posługę” – powiedziała nauczycielka.
    Fotografie portretów i ich autorów zostały przesłane metropolicie do Polski, gdzie obecnie przebywa. Hierarcha podziękował dzieciom i poprosił o przekazanie im swojego błogosławieństwa.
 

Strona 3 z 25:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.