GRODNO
Wtorek,
23 lipca
2024 roku
 

Prasa

Z Katolickich Mediów Białorusi (23)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na BiałorusiW tym roku mija 500 lat od wydania przez Franciszka Skaryny „Małej książeczki podróżnej”. Wydrukowana w 1522 roku w Wilnie, stała się w istocie pierwszym modlitewnikiem dla wiernych, który został wydany w języku białoruskim. Z okazji tej rocznicy na Litwie 2022 rok został ogłoszony Rokiem Franciszka Skaryny.
    Aby uczcić to ważne wydarzenie historyczne w życiu duchowo-religijnym, 20 stycznia w Mińsku, Połocku, Wilnie, Warszawie, Padwie i Pradze odbędą się uroczyste Msze święte.
    Jest zaplanowane, że w każdym kraju liturgię poprowadzą wysocy hierarchowie kościelni: w Pradze – kardynał Dominik Duka, w Warszawie – biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, w Wilnie – biskup Arūnas Poniškaitis, biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej. Na Białorusi te nabożeństwa poprowadzą arcybiskup Józef Staniewski i biskup Oleg Butkiewicz.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (22)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na BiałorusiOryginalne freski, które mogą mieć ponad 400 lat, zostały odnalezione przez konserwatorów na głównym fasadzie kościoła Bożego Ciała w Nieświeżu.
    Świątynia została wzniesiona w latach 1587-1593 według projektu włoskiego architekta jezuity Jana Marii Bernardoniego z fundacji księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki. Kościół w Nieświeżu stał się pierwszym znaczącym zabytkiem architektury wczesnobarokowej na terenie Europy Wschodniej, w którym zachowały się jeszcze pewne cechy renesansowe.
    Jak poinformował proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Nieświeżu ks. kanonik Piotr Szarko, dziekan nieświeżski, renowacja wciąż trwa. Prace nad odnowieniem fasad perły białoruskiej architektury sakralnej mają się zakończyć w przyszłym roku.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (21)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na BiałorusiMsze w języku białoruskim w Moskwie gromadzą coraz więcej uczestników. Wierni zazwyczaj modlą się w kaplicy w klasztorze franciszkanów. Podczas ostatniej Mszy świętej białoruscy katolicy stolicy Rosji zastanawiali się nad Ewangelią według św. Marka o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza. Aktualne wydarzenia na świecie i w Praojczyźnie pokazują, dokąd prowadzi ślepota: nie fizyczna, ale duchowa. Człowiek bez spotkania z Chrystusem nie będzie w stanie się uzdrowić z duchowej ślepoty, aby oprzeć się pokusom władzy, wzbogacenia się, przyjemności cielesnych. Historia Bartymeusza jest przykładem najważniejszego spotkania w życiu dla każdego z nas: nie warto odkładać go na inny, „wygodniejszy” czas. Nie trzeba też zwracać uwagi na opinie innych i ulegać obawie przed zmianą. Na zakończenie Mszy świętej uczestnicy wznieśli modlitwę za Białoruś.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (20)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi10 października Mszą św. w kościele farnym Przemienienia Pańskiego w Nowogródku obchodzono 400-lecie historycznej bitwy pod Chocimiem (1621 r.), która miała ogromne znaczenie dla narodów całej Europy.
    Na pamiątkę bitwy pod Chocimiem w nowogródzkim kościele znajduje się płyta-cenotaf – nie tylko wyjątkowy zabytek sztuki barokowej, ale także świadectwo wspólnego historycznego losu Białorusinów z Polakami, Litwinami i Ukraińcami. Jest to wykute w kamieniu przypomnienie wspólnej historii narodów, które broniły Europy przed azjatyckimi wojownikami ze Wschodu. „Nasi przodkowie bronili wiary, i naszym zadaniem jest także jej zachowanie oraz przekazanie potomkom” – podkreślił podczas uroczystości biskup Jerzy Kasabucki.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (19)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi
   Podczas odpustowej Mszy św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Iwieńcu honorowy arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz zaznaczył, że na ziemi białoruskiej kult św. Michała Archanioła istnieje od dawnych czasów i jest bardzo mocno zakorzeniony w pobożności naszego narodu.
    „W ubiegłym roku, gdy w naszej Praojczyźnie rozpoczął się kryzys społeczno-polityczny, w naszych parafiach we wszystkich diecezjach nastąpiła wielka peregrynacja figury św. Michała Archanioła, która została przywieziona z miejsca jego objawienia we Włoszech. W ten sposób modliliśmy się o pokojowe rozwiązanie kryzysu. Dziś powierzamy siebie, nasze rodziny, parafie i Ojczyznę temu potężnemu niebiańskiemu patronowi, naszemu orędownikowi” – podkreślił arcypasterz.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (18)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi
   W klasztorze w Zamartem (Polska), gdzie znajduje się siedziba Nowicjatu Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, z rąk przeora wspólnoty o. Zbigniewa Kolka OCD przywdział habit zakonny br. Aleksander Szwec, który pochodzi z Białorusi.
    Zmiana stroju świeckiego na zakonny na rozpoczęcie okresu nowicjatu jest widocznym symbolem wewnętrznej zmiany oraz gotowości do pełnego poświęcenia się Bogu i pogłębienia jedności z rodziną zakonną.
    Współbracia z Wikariatu Regionalnego Karmelitów Bosych na Białorusi proszą o wsparcie br. Aleksandra modlitwą, aby wytrwał na wybranej drodze służby Bogu, Kościołowi i ludziom w Rodzinie Karmelu.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (17)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi
   25 sierpnia w klasztorze franciszkanów w Iwieńcu odbył się dzień skupienia dla młodych braci i sióstr ze wspólnot zakonnych Białorusi. Obecne spotkanie odbyło się pod hasłem „Wy jesteście solą ziemi (MT 5, 13)” i poświęcone było wartości i roli życia zakonnego.
    Podczas spotkania biskup Aleksander Jaszewski SDB przypomniał, że przykład życia zakonnego dał sam Jezus Chrystus, żyjący w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Dlatego, zdaniem pasterza, życie zakonne polega właśnie na tym, aby mieć taki styl życia, jaki miał Chrystus, ponieważ osoby zakonne mają za zadanie nie dopuścić, aby ludzie zapomnieli o duchowej sferze istnienia człowieka.
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (16)

Prasa

portal internetowy 
Kościoła na Białorusi
   Duchowość ignacjańska przetrwała próbę czasu i przyniosła wielkie duchowe owoce w życiu wielu pokoleń ludzi wierzących. Proponujemy pięć kroków dziennego rachunku sumienia według metody św. Ignacego Loyoli:
    1. Podziękować: wspomnieć o wszystkich dobrych rzeczach, które były w ciągu dnia, nawet jeśli był bardzo ciężki.
    2. Poprosić o światło: spróbować spojrzeć na swój dzień oczami dobrego Boga, który chce pomóc.
    3. Powtórzyć swój dzień: spróbować przypomnieć wszystkie chwile dnia i zauważyć, co wznosiło mnie do góry, a co ściągało do dołu.
    4. Poprosić Boga o przebaczenie: szczerze wyznać wszystko, co zraniło mnie i innych.
    5. Obiecać zrobić krok do przodu dzięki Jego łasce: zapytać Jezusa, co mogę zrobić w życiu lepiej.
 

Z Katolickich Mediów Białorusi (15)

Prasa

portal internetowy Kościoła na Białorusi
   Pod koniec maja 8 białoruskich księży-motocyklistów odbyli pielgrzymkę do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu. Swoją drogę i modlitwę księża ofiarowali w intencji odbudowy kościoła, który został uszkodzony wskutek pożaru 11 maja. W Domu Pielgrzyma, w którym obecnie modlą się wierni Budsławia, kapłani odprawili Eucharystię.
    Pielgrzymi-motocykliści spotkali się z proboszczem budsławskiej parafii ks. Dmitrijem Dubowikiem, aby wyrazić mu słowa wsparcia i chęć pomocy. Księża przywieźli również datki, które zebrali w swoich parafiach 23 maja – w dniu, w którym we wszystkich kościołach i wspólnotach parafialnych na Białorusi zbierano datki na odbudowę kościoła budsławskiego.
 

Z prasy katolickiej - Białoruś (14)

Prasa

Інтэрнэт-партал Касцёла ў Беларусі
   W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w polskiej wsi Stadniki (koło Krakowa) biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus OFM udzielił święceń diakonatu i przezbiteratu trzem Białorusinom ze wspólnoty zakonnej sercanów.
    Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjęli Walery Pupkiewicz i Władysław Czujko, sakrament święceń w stopniu prezbiteratu – diakon Giennadij Ławnikowicz.
    Wspólnota księży sercanów jest misjonarska, a jej członkowie są powołani do „bycia prorokami miłości i sługami pojednania ludzi i pokoju w Chrystusie”, dlatego neoprezbiter Giennadij Ławnikowicz SCJ otrzymał specjalne uznanie – krzyż misyjny, który będzie nosił na misjach lub przeprowadzając rekolekcje.
    Wkrótce kapłan i diakoni rozpoczną posługę na Białorusi.
 

Strona 2 z 25:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  162

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.