GRODNO
Wtorek,
25 czerwca
2024 roku
 

Słowo dla Życia

Słowo dla Życia (104)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Кiedy Jezus objawił się jako Król? W wydarzeniu Krzyża! Ten, kto spogląda na Krzyż Chrystusa, musi dostrzec zaskakującą bezinteresowność miłości. Ktoś z was może powiedzieć: „Ależ, ojcze, to był upadek!”. Właśnie w upadku z powodu grzechu – grzech jest upadkiem – w upadku spowodowanym ambicjami ludzkimi, tam właśnie jest triumf Krzyża, jest bezinteresowność miłości. W upadku Krzyża widać miłość, tę miłość, która jest bezinteresowna, którą daje nam Jezus. Dla chrześcijanina mówienie o potędze i sile oznacza odwołanie się do potęgi Krzyża i do siły Jezusowej miłości: miłości, która pozostaje mocna i nietknięta nawet w obliczu odrzucenia i która jawi się jako spełnienie życia przeżytego jako całkowita ofiara z siebie na rzecz ludzkości.
    Można powiedzieć: „Jezus oddał życie za świat”, ale jeszcze piękniej jest powiedzieć: „Oddał swoje życie za mnie”, aby móc zbawić każdego z nas od naszych grzechów.
    Mocą Królestwa Chrystusa jest miłość, dlatego królewskość Jezusa nie przytłacza, ale nas uwalnia od naszych słabości i nędzy, zachęcając do podążania ścieżkami dobroci, pojednania i przebaczenia. Chrystus jest Królem, który nad nami nie panuje, nie traktuje nas jak poddanych, ale podnosi nas do swojej godności. On sprawia, że z Nim królujemy, ponieważ, jak mówi Księga Apokalipsy: „Uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego” (1, 6).
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 22.11.2015  
 
 

Słowo dla Życia (103)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Co takiego oznacza nieść przez własne życie i na sobie samym pieczęć Bożą? Mówi nam o tym znowu św. Jan Apostoł: oznacza, że w Jezusie Chrystusie staliśmy się naprawdę dziećmi Boga (por. 1 J 3, 1–3). Czy zdajemy sobie sprawę z tego wielkiego daru? Czy pamiętamy, że w chrzcie otrzymaliśmy „pieczęć” naszego Ojca niebieskiego i staliśmy się Jego dziećmi? To właśnie jest korzeniem naszego powołania do świętości! Święci, których wspominamy są właśnie tymi, którzy żyli w łasce własnego chrztu, którzy zachowali nienaruszoną pieczęć, żyjąc jak dzieci Boże, starając się naśladować Jezusa; i teraz osiągnęli cel, ponieważ nareszcie „widzą Boga takim, jakim On jest”.
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 01.11.2015  
 
   

Słowo dla Życia (102)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    List do Hebrajczyków przedstawia Chrystusa jako najwyższego kapłana dzielącego naszą ludzką kondycję we wszystkim oprócz grzechu: „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (4, 15). Jezus sprawuje w istocie kapłaństwo miłosierdzia i współczucia. Miał bezpośrednie doświadczenie naszych trudności, zna od wewnątrz naszą ludzką kondycję; to, że nie doświadczył grzechu, nie stanowi dla Niego przeszkody w zrozumieniu grzeszników. Jego chwała nie jest chwałą ambicji i pragnienia panowania, ale to chwała miłowania ludzi, przyjęcia i dzielenia ich słabości i obdarzenia ich łaską uzdrawiającą, towarzyszenie z nieskończoną czułością ich męczącej pielgrzymce.
        
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 18.10.2015

  
 
   

Słowo dla Życia (101)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę i łączy się ze swoją żoną i oboje stają się jednym ciałem, to znaczy, jednym życiem, jednym istnieniem. W tej jedności małżonkowie przekazują życie nowym istotom ludzkim: stają się rodzicami. Uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Ale uwaga! Bóg jest miłością i uczestniczy się w Jego dziele, kiedy się kocha, z Nim i jak On. W tym celu – jak mówi święty Paweł – „miłość została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). I to jest również miłość, która jest dana małżonkom w sakramencie małżeństwa. Jest to miłość, która ożywia ich więź, gdy przeżywają radości i smutki, chwile spokojne i trudne. Jest to miłość, która budzi w nich pragnienie poczęcia dzieci, oczekiwania na nie, przyjęcia ich, troski o ich rozwój i o wychowywanie. Jest to ta sama miłość, jaką Jezus okazuje dzieciom: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10, 14).
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 04.10.2015  
 
   

Słowo dla Życia (100)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    МWszyscy zaznajemy zmagań codziennego życia. Nasza codzienność często może doprowadzić nas do pewnego rodzaju ponurej apatii, która stopniowo staje się nawykiem, z fatalną konsekwencją: nasze serca są coraz bardziej odrętwiałe. Nie chcemy, aby apatia kierowała naszym życiem. Nieprawdaż? Więc powinniśmy zadać sobie pytanie: co możemy uczynić, aby ustrzec nasze serce od coraz większego odrętwienia, od stawania się nieczułym? W jaki sposób możemy dokonać wzrostu radości Ewangelii i sprawić, aby zapuściła głębsze korzenie w naszym życiu?
    Jezus daje odpowiedź. Powiedział On swoim uczniom i mówi dziś do nas: Idźcie! Głoście! Radość Ewangelii jest czymś, czego trzeba doświadczyć, czego trzeba zaznać i przeżyć, jedynie dzielenie się, poprzez dawanie siebie.
        
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Waszyngtonie  
 
   

Słowo dla Życia (99)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Bóg nie jest zamknięty w sobie, ale otwiera się i nawiązuje kontakt z ludzkością. W swoim wielkim miłosierdziu pokonuje nieskończoną przepaść różnicy, jaka istnieje między Nim a nami, i wychodzi nam na spotkanie. Aby osiągnąć ten kontakt z człowiekiem, Bóg staje się człowiekiem. Nie wystarczy Mu tylko przemawianie poprzez prawa i proroków, ale jest obecny w osobie swego Syna, w Słowie Wcielonym. Jezus jest wielkim „Budowniczym mostów”, który buduje w sobie samym wielki most pełnej komunii z Ojcem.
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 
   

Słowo dla Życia (98)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Każdy z nas może zadać sobie pytanie: kim jest dla mnie Jezus? Czy jest jedynie słowem, jakąś ideą, tylko pewną postacią historyczną? Czy też jest rzeczywiście Osobą, która mnie kocha, Tym, który dał za mnie swoje życie i ze mną pielgrzymuje? Kim jest dla ciebie Jezus? Czy przebywasz z Jezusem, starasz się Go poznać w Jego słowie? Bo im bardziej z Nim przebywamy, tym bardziej narasta pragnienie, aby w Nim trwać. Niech Maryja Panna pomoże nam „iść” zawsze do Jezusa, aby doświadczyć wolności, jaką On nam daje i pozwala nam oczyścić nasze wybory z osadów światowości oraz lęków.
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 23.08.2015  
 
   

Słowo dla Życia (97)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Nie wystarczy spotkać Jezusa, aby w Niego uwierzyć, nie wystarczy czytać Biblię, Ewangelię; nie wystarczy nawet być świadkiem cudu. Wiele osób było w bliskim kontakcie z Jezusem i nie uwierzyło Mu, co więcej wzgardziło Nim i skazało. Stało się tak, ponieważ ich serca były zamknięte na działanie Ducha Świętego. Natomiast wiara, która jest podobna do ziarna rzuconego w glebę serca, kiełkuje, gdy pozwolimy się „pociągnąć” przez Ojca do Jezusa i „idziemy z Nim” z otwartą duszą, bez przesądów; wtedy rozpoznamy w Jego obliczu oblicze Boga i w Jego słowach Słowo Boże, ponieważ Duch Święty pozwolił nam wejść w relację miłości i życia, która istnieje między Jezusem a Bogiem Ojcem.
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym, 09.08.2015   
 
   

Słowo dla Życia (96)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    “Jezus zaspokaja nie tylko materialny głód, ale ten najgłębszy – głód sensu życia, głód Boga. W obliczu cierpienia, samotności, ubóstwa i trudności tak wielu ludzi co możemy uczynić my? Narzekanie niczego nie rozwiązuje, ale możemy ofiarować to niewiele, co posiadamy. Zapewne mamy jakąś godzinę czasu do dyspozycji, jakiś talent, jakąś wyjątkowość… Jeśli będziemy gotowi złożyć je w ręce Pana, to wystarczy, aby w świecie było trochę więcej miłości, pokoju, sprawiedliwości i przede wszystkim radości. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje radości. Bóg jest w stanie pomnożyć nasze małe gesty solidarności i uczynić nas uczestnikami swego daru.
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem  
 
   

Słowo dla Życia (95)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    “Pan sam ześle deszcz i nasza ziemia wyda swój owoc” – tak mówi Psalm (85 [84], 13). Oto jesteśmy zaproszeni do świętowania tej tajemniczej komunii między Bogiem a Jego ludem, między Bogiem a nami. Deszcz jest znakiem Jego obecności na ziemi uprawianej naszymi rękoma. Jest to komunia, która zawsze przynosi owoce, która zawsze daje życie. Ufność ta wypływa z wiary, z wiedzy, która liczy na Jego łaskę, która zawsze przemieni i nawodni naszą ziemię.
    Jest to ufność, której się uczymy, do której się wychowujemy. Ufność, która się poczyna w łonie wspólnoty, w życiu rodziny. Ufność, która staje się świadectwem na twarzach wielu ludzi, pobudzających nas do pójścia za Jezusem, do stawania się uczniami Tego, który nie rozczarowuje.
        
Fragment homilii, wygłoszonej podczas Mszy św. w parku Ñu Guasúz  
 
   

Słowo dla Życia (94)

Słowo dla Życia

papa-francesco7Papież Franciszek
    Chrystus, który nas karmi pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina, jest tym samym, który wychodzi nam na spotkanie w codziennych wydarzeniach; jest w tym ubogim, który wyciąga dłoń, cierpiącym, który wzywa pomocy, jest bratem, który prosi o naszą dyspozycyjność i oczekuje naszego przyjęcia. Jest w każdym człowieku, nawet tym najmniejszym i bezbronnym.
    Eucharystia, źródło miłości dla życia Kościoła, jest szkołą miłosierdzia i solidarności. Kto pożywia się Chlebem Chrystusa, nie może pozostać obojętnym wobec tych, którzy nie mają chleba powszedniego.
        
Anioł Pański z Ojcem Świętym  
 
   

Strona 11 z 20:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  190

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.