GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Rozważania

Świadek naszych czasów

Rozważania

Świętej pamięci ks. prałata Józefa Grasewicza zaliczyć można do wybitnych postaci Kościoła katolickiego na Białorusi. Po pierwsze, był on współzałożycielem wspólnoty zakonnej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramskiej). Po drugie, łączyła go więź przyjaźni z bł. Michałem Sopoćko. Po trzecie, kapłan przyczynił się do zachowania i ocalenia od zniszczenia słynnego obrazu Jezusa Miłosiernego, namalowanego przez Eugeniusza Kazimirowskiego według wskazówek św. Faustyny.
Ojciec zgromadzenia
    Mianowicie w Kamionce (dekanat Szczuczyn), w niewielkiej parafii św. Antoniego i Objawienia Pańskiego, gdzie ks. Józef Grasewicz przybył razem z trzema zakonnicami, potajemnie zaczęło powstawać Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które za swój główny cel postawiło zawołanie papieża Piusa X „Wszystko odnowić w Chrystusie”. Zakonnice nazywały ks. Grasewicza swoim ojcem, gdyż opracował on statuty zgromadzenia, a następnie był ich kierownikiem duchowym, spowiednikiem, wygłaszał rekolekcje i prowadził dni skupienia.
    Siostry wspominają kapłana jako człowieka wielkiej i głębokiej modlitwy. Kaplica, w której często skupiał się przed Najświętszym Sakramentem, była bardzo mała i ciasna, gdyż mieściła jedynie jeden klęcznik. Ksiądz przychodził tam codziennie, aby nabrać się mocy Bożej i zainspirować się do tworzenia homilii i przemówień.
 

„Błażejki” – po leki na ból fizyczny i duchowy

Rozważania

Św. Błażej urodził się w III wieku na terytorium współczesnej Turcji. Od młodości wyróżniał się pobożnym życiem. Został mianowany biskupem Sebastu. Wydarzyło się to za czasów panowania rzymskiego cesarza Licyniusza, który pragnął zniszczyć chrześcijaństwo. Gdy prześladowania wyznawców Chrystusa się wzmogły, biskup musiał się schronić w jednej z jaskiń, by nadal mieć możliwość kierowania swoją diecezją. Został jednak znaleziony, aresztowany i wrzucony do więzienia. Tam odważnie głosił Ewangelię więźniom, którzy znajdowali się przy nim. Śmiały biskup nie dał się zmusić do wyrzeczenia chrześcijaństwa, więc został zamordowany.
    Kult św. Błażeja jest szeroko rozpowszechniony zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim. Wspomnienie świętego w Kościele katolickim przypada 3 lutego.
W Kościele we wspomnienie św. Błażeja istnieje tradycja poświęcenia świec – tzw. błażejki. Po uroczystej ceremonii kapłan przystawia do gardła wiernego skrzyżowane świece i wypowiada krótką modlitwę, w ten sposób go błogosławiąc. Za wstawiennictwem św. Błażeja prosi Pana o ochronę przed chorobami gardła i wszelkim złem. Czym wyróżniał się ten święty?
   

Zostawcie pustym talerz, nie serce

Rozważania

Wieczór wigilijny. Palą się świece, rozbrzmiewają kolędy. Pachnie rybą i sianem. Cała rodzina zgromadziła się razem, łącząc kilka pokoleń. Być może nadeszła jedna z nielicznych chwil w roku, gdy przy wspólnym stole usiedli bliscy i dalecy krewni. Po modlitwie wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie nawzajem życzenia. Potem zabierają się do uroczystej wieczerzy. Wszystkie talerze napełniają się ziemniakami ze śledziem, kapustą i grzybami… Oprócz jednego. Na skraju stołu zostaje pusty talerz. Zgodnie z tradycją jest przeznaczony dla nieoczekiwanego gościa: zaspokaja sumienie gospodarzy domu. I nagle, gdy wszyscy zaproszeni już są, słyszy się pukanie do drzwi...
W rzeczywistości tradycja zostawiania pustego miejsca przy stole wigilijnym ma kilka znaczeń. Niektórzy czynią to na pamiątkę o bliskim zmarłym, inni – dla osoby, z którą się pokłócili, w nadziei na zgodę. Większość natomiast przestrzega zwyczaju, pozostawiając puste miejsce przy stole dla nieoczekiwanego gościa.
   

Jak rozpoznać wolę Bożą w swoim życiu?

Rozważania

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” . (Rz 12, 1-2)
Wolą Boga jest zawsze dobro człowieka, przede wszystkim – na pewno – wieczne. Pan Jezus powiedział: „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 40). W Niebie wszyscy aniołowie i święci są szczęśliwi, ponieważ pełnią wolę Bożą. Jednak doczesny los człowieka również nie jest Stwórcy obojętny. Pragnie On, abyśmy tu, na ziemi, w sposób doskonały pełnili Jego wolę, szli zawsze drogami dobra, a przez to obfitowali w łaski i zostali zbawieni.
   

Broniąc wartości chrześcijańskich

Rozważania

Na Białorusi trwa zbieranie podpisów za przyjęciem prawa zabraniającego propagandę wśród nieletnich stosunków jednopłciowych. Ze strony katolików jest to wyraz troski, by bronić tradycyjnych rodzinnych wartości przed zagrożeniem, które niosą ze sobą współczesne tendencje.
    Co jest przyczyną powstawania tej inicjatywy w naszym kraju?
    W jaki sposób jest wyrażana LGBT-propaganda na Białorusi i jak może wpłynąć na rodzinę?
    Rozważa o tym Alina Sańko, członkini katolickiej grupy modlitewnej „W obronie życia” oraz koordynator wspomnianej inicjatywy na Grodzieńszczyźnie.
Ostatnio temat ścierania granic gender coraz częściej jest poruszany przez media. Pod maskami równości w pytaniu o LGBT osoby przeciskają się do polityki państwowej. Jak wiemy, tak właśnie się działo w krajach, gdzie dziś legalizowano związki jednopłciowe z prawem adopcji dzieci; gdzie rośnie popularność wychowywania bezpłciowego, zgodnie z którym rodzice proponują dziecku samodzielnie zadecydować, z kim się utożsamia: z chłopcem czy dziewczynką; gdzie bez zgody rodziców syn czy córka może zmienić swoją płeć.
   

Różańcowa broń z Nieba

Rozważania

Różaniec jest często nazywany bronią pozwalającą zwyciężać demony i przeciwstawiać się grzechom. Postrzega się go też jako szansę na zbawienie, gdyż bardzo skutecznie pomaga wybłagać dla duszy życie wieczne. W historii wielu świętych i błogosławionych odgrywał bardzo ważną rolę, mimo że jest to modlitwa niezwykle trudna.
Ochrona przed złem
    „Dajcie mi armię ludzi odmawiających różaniec, a zwyciężę świat” – powiedział kiedyś bł. Pius VII, podkreślając potęgę tej modlitwy. Moc Różańca nie jest abstrakcyjna, lecz całkowicie realna. Tak na przykład Franciszek – jeden ze świadków objawień Matki Bożej w Fatimie (Portugalia), został zbawiony właśnie za sprawą tej modlitwy. Maryja, zapytana przez chłopca, czy pójdzie on do Nieba, odparła: „Musisz odmówić wiele Różańców”. Pastuszek był posłuszny Królowej świata i regularnie się modlił. Różaniec może rozwiązać każdy problem. Jak mówiła sługa Boża s. Łucja, drugi świadek objawień w Fatimie: „Nie ma trudności, która nie zostałaby wyjaśniona przez tę modlitwę”.
   

Rodzina szkołą świętości

Rozważania

Pierwszą szkołą świętości jest chrześcijańska rodzina. Stanowi ona najważniejsze miejsce kształtowania charakteru i świadomości człowieka. Jako pierwsza uczy właściwego odniesienia do wiary – więzy jedności i miłości łączące jej członków inspirują do poszukiwania i otwierania się na Boga.
    Wielu córek i synów zostało ogłoszonych świętymi właśnie dzięki trzymaniu się wartości przekazanych przez wiernych Stwórcy rodziców. Poprzez wyniesienie ich na ołtarze Kościół ukazuje wyznawcom Chrystusa przykład do naśladowania, a także przypomina, że za wstawiennictwem świętych i błogosławionych można otrzymać pomoc i łaskę od Wszechmogącego.
    Niech przytoczone 10 historii staną się kolejnym dowodem na to, że rodzina to pierwsza szkoła świętości.
Święci Joachim i Anna
   – rodzice Najświętszej Maryi Panny

    Tradycja chrześcijańska opisuje rodziców Maryi jako małżeństwo dyskretne, ciche. Joachim i Anna byli bogobojni, utrzymywali bliską relację z Wszechmogącym. Swój majątek dzielili na trzy części: jedną przeznaczali na utrzymanie świątyni, drugą ofiarowywali ludziom potrzebującym oraz pielgrzymom, trzecią zaś zachowywali dla siebie.
    Wychowywali Maryję w łasce, którą była obdarzona przez Boga. Ponieważ babcia i dziadek Chrystusa uczestniczyli w tajemnicy Wcielenia, dziś wszyscy dziadkowie są powierzani ich opiece.
   

Od ateizmu do świętości

Rozważania

9 sierpnia – wspomnienie liturgiczne
św. Teresy Benedykty od Krzyża,
opiekunki EuropyMimo sukcesów w dziedzinie naukowej Edyta Stein postanowiła wstąpić do klasztoru, by swoje życie poświęcić Bogu, którego odnalazła po długich latach poszukiwań i niewiary...
Tęsknota do prawdy
    Edyta Stein, później s. Teresa od Krzyża, urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu (dziś Polska). Była 11. dzieckiem głęboko wierzących Żydów. W wieku dwóch lat straciła ojca. Od tego czasu troska o dużą rodzinę w całości przeszła na matkę, kobietę mądrą i mocno przywiązaną do tradycji swojego narodu.
    Będąc nastolatką, Edyta – osoba niezależna, o błyskotliwej inteligencji – porzuciła wiarę, w której została wychowana, gdyż nie dawała jej pewności Bożej opieki. Ta decyzja skłoniła dziewczynę do jeszcze bardziej gorliwego poszukiwania prawdy. Studiowała filozofię, fenomenologię, psychologię. Pracowała nad własnymi dziełami pod nadzorem najwybitniejszych umysłów humanistycznych tamtych czasów. Robiła karierę naukową, co dla kobiety wtedy było zjawiskiem dość rzadkim.
   

Niezwykłe jest obok

Rozważania

Według danych etnografów na Białorusi znajduje się około 200 cudownych źródeł. Woda z nich jest uważana za uzdrawiającą nie tylko dla ciała, lecz także dla ducha. Sądzi się, że może leczyć najróżniejsze choroby. Jedno ze źródeł – źródło św. Jakuba – leży we wsi Trokiele na Ostrowiecczyźnie.
L okalni mieszkańcy czerpali kojącą wodę ze źródła św. Jakuba od dawna. Samo miejsce też ma długą historię. „W 1820 roku przy źródle, znanym ze swej cudotwórczej wody, została pobudowana kaplica – opowiada Kazimierz Woronowicz, przewodniczący komitetu kościelnego parafii Dojlidki. – Co roku 25 lipca we wspomnienie świętego organizowano tam festy. Ta tradycja istniała do 1939 roku, a potem przyszły czasy ateistyczne. Najpierw zniszczono kaplicę, potem podczas melioracji zasypano miejsce, skąd biła kojąca woda. A propos, mechanizator, który na rozkaz władz zburzył źródlaną studnię, niedługo potem popełnił samobójstwo...”. .
   

Maria Magdalena – świadek Bożego miłosierdzia

Rozważania

Pragnąc podkreślić znaczenie św. Marii Magdaleny dla Kościoła, Ojciec Święty Franciszek w 2016 roku postanowił, że jej coroczne wspomnienie obowiązkowe 22 lipca będzie posiadało w Kalendarzu Rzymskim stopień święta.
Św. Maria Magdalena jest postacią biblijną.
    Z kart Nowego Testamentu wiemy, że należała do grona najbliższych uczniów Jezusa, dzięki czemu była naocznym świadkiem większości wydarzeń związanych z paschalnym dziełem Zbawiciela. Obok Matki Bożej wiernie stała pod krzyżem, na którym zawisł Jezus Chrystus (por. Mt 27, 55-56; Mk 15, 40-41; J 19; 25-27). Jako pierwsza spotkała Mesjasza Zmartwychwstałego, by później oznajmić Dobrą Nowinę apostołom (por. Mt 28, 1-11; Mk 16, 1-8; Łk 24, 1-11; J 20, 1-18). Prawdopodobnie znajdowała się też wśród kobiet zgromadzonych z apostołami oczekującymi na obietnicę wylania Ducha Świętego (por. Dz 1, 14).
   

Starsze pokolenie – skarbem społeczeństwa

Rozważania

26 lipca przypada liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, czyli dziadka i babci Jezusa Chrystusa. Ten dzień ma przypomnieć wszystkim, jak ważni są dziadkowie dla rodziny i społeczeństwa. Jest to wspaniała okazja do modlitwy w ich intencji oraz wyświadczenia starszemu pokoleniu szczególnej życzliwości.

   Uczą, wychowują, przekazują wiarę i miłość
    W jednej ze swoich homilii Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że osoby starsze to ci, którzy zostawiają pewną spuściznę – przekazują wiarę, historię, doświadczenie i mądrość. Jak stare wino mają wewnętrzną siłę, by przekazać szlachetne dziedzictwo. „Seniorzy są dla młodych źródłem mądrości. Kiedy rodziców nie było w domu albo wyznawali dziwne ideologie, niegdyś głoszone przez politykę, właśnie babcie przekazywały wiarę” – stwierdza papież. Dowodem tego mogą być historie wielu dorosłych osób, które miały szczęście w trakcie najmłodszych lat cieszyć się przebywaniem w towarzystwie dziadków.
   

Strona 9 z 40:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.