GRODNO
Czwartek,
13 czerwca
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Аd Limina Apostolorum

Słowo Pasterskie

Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz
    Drodzy Czytelnicy gazety “Słowo Życia”!

    Dnia 9 grudnia udaję się z wizytą „ad limina apostolorum” do Rzymu na spotkanie z Papieżem Benedyktem XVI. Będzie to już trzecia moja wizyta do Rzymu, ale pierwsza do papieża enedykta XVI. Na pewno opowiem Ojcu Świętemu o naszych wspólnych dokonaniach w diecezji, a także o problemach i trudnościach, których doświadczamy na dzień dzisiejszy. Podczas wizyty odwiedzę również wszystkie 4 bazyliki w Rzymie, gdzie będę się modlić za powierzony mi Kościół Grodzieński.
    Najpierw będę Bogu dziękować za wszystkie łaski, jakie nasza diecezja otrzymała za te ostatnie lata. W sposób szczególny obejmę swoją modlitwą kapłanów i siostry zakonne, będę się modlić o świętość życia dla nich, za nasze rodziny, aby były Bogiem silne, za młodzież, aby miała autentyczne zainteresowania sprawami religii i wiary, za dzieci, aby pokładały ufność w Bogu, za chorych, samotnych i biednych. Każdego z Was, drodzy bracia i siostry, zabieram w swoim sercu do Wiecznego Miasta.
    Podczas spotkania z Ojcem Świętym my, biskupi, zaprosimy Papieża na Białoruś, aby przybył do nas i z nami wspólnie się modlił. Powiem Ojcu Świętemu, że się modlimy za Niego i oddajemy opiece Matki Miłosierdzia. Całując pierścień rybaka, będę prosił Ojca Świętego o błogosławieństwo dla Diecezji Grodzieńskiej.
    Bardzo prószę każdego z was o modlitwę w intencji mojej i wszystkich biskupów na Białorusi.
 

Niech imię Twoje będzie pochwalone!

Słowo Pasterskie

Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz
    W każdym domu na Wileńszczyźnie jest Jej obraz, do naszej Matki Miłosierdzia ludzie z wielką ufnością się modlą.
    W dzieciństwie w Kościele parafialnym w Ejszyszkach właśnie przed ołtarzem Matki Bożej Ostrobramskiej miałem swoje ulubione miejsce: zawsze chciałem być bliżej Swojej Matki. Odwiedzałem też Ostrą Bramę, szczególnie mnie pociągały nabożeństwa «Opieki». Przyjeżdżając do Wilna, od stacji autobusowej od razu śpieszyłem do Kaplicy Ostrobramskiej, do swojej najlepszej Matki Miłosierdzia, do Pocieszycielki Strapionych.
    W czasie kapłaństwa głosiłem Słowo Boże podczas Nowenny do Matki Miłosierdzia. A gdy Sługa Boży Jan Paweł II erygował Diecezję Grodzieńską, a mnie mianował jej biskupem, - obrałem Matkę Miłosierdzia jako Patronkę Kościoła Grodzieńskiego.
    Urodziłem się na Wileńszczyźnie, gdzie kult Matki Bożej Ostrobramskiej jest bardzo żywy. Od dzieciństwa wzrastałem w rodzinie, gdzie czczono obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.
 

“Caritas in veritate”

Słowo Pasterskie

7 lipca br. w watykanie została oficjalnie ogłoszona trzecia encyklika  Benedykta xvi, która nosi tytuł „Caritas in veritate” (miłość w prawdzie). W niej Benedykt XVI zaprasza do takiego udoskonalania świata, w którym nigdy z pola widzenia nie giną dwa jego centralne punkty: Bóg i człowiek. Encyklika, która ukazuje się w dobie kryzysu adaptuje naukę społeczną kościoła do wyzwań globalizującego się świata, jednocześnie traktując integralny rozwój człowieka jako wartość nadrzędną wszelkiego postępu. .
Miłość w Prawdzie jako fundament
    Słowami kluczowymi nauczania Benedykta XVI, jak i jego najnowszej encykliki są: „miłość” i „prawda”. Swą obecną refleksję społeczną papież rozpoczyna od przypomnienia, że miłość w prawdzie jest „zasadniczą siłą napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości”. Z naciskiem podkreśla, że miłość winna być przeżywana w prawdzie, w zgodzie z Bożym Objawieniem. Wyjaśnia, że „chrześcijaństwo miłości bez prawdy można łatwo zamienić na magazyn dobrych uczuć, pożytecznych w życiu społecznym, lecz marginalnych”.
 

Strona 17 z 17:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  202

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.