GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Pasterskie słowo Ks. Biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na początek nowego roku katechetycznego

Słowo Pasterskie

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Wspólnie rozpoczynając nowy rok szkolny, akademicki i katechetyczny 2013/2014, pragniemy ogarnąć pasterską miłością, modlitwą i błogosławieństwem wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i katechetów naszej diecezji. W Roku Wiary z naszą gorącą troską zwracamy się do Boga w Trójcy Jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby pomnożył w Was łaskę wiary i udzielił Wam swojego błogosławieństwa. Najpierw polecamy Bożej opiece wszystkich uczniów – Was kochane dzieci i młodzieży, wszystkich uczęszczających do szkół ogólnokształcących.
 

Zaproszenie na Diecezjalne Dni Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej

Słowo Pasterskie

Umiłowani Młodzi!
W dniach 10-12 maja br. kolejny raz odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży. Zapraszam każdego z Was: uczniów szkół, studentów średnich i wyższych uczelni na wspólne święto młodych naszej diecezji.
    Tegoroczne Dni Młodzieży odbędą się w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku. Hasłem spotkania będą słowa Pana Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28, 19).
    Przybądźcie licznie na to spotkanie, by wspólnie cieszyć się z tego, że jesteście ludźmi wierzącymi w Chrystusa. Proszę Was przez udział w tym spotkaniu dać świadectwo, że Pan Jezus wybrał i posłał Was, byście byli Jego uczniami.
    Informacji o udziale zasięgnąć można u księży proboszczów i duszpasterzy młodzieży.
   
    Na owocne przygotowanie i udział w spotkaniu wszystkim z całego serca błogosławię.
 

Czuć swoje powołanie

Słowo Pasterskie

List pasterski Arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza na niedzielę powołań do kapłaństwa
Umiłowani bracia i siostry!
    1. Jak co roku w czwartą niedzielę wielkanocną, która nazywa się niedzielą Dobrego Pasterza, modlimy się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Dzięki Bogu, w tym roku obchodzimy już pięćdziesiąty Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
    We współczesnym świecie, który coraz bardziej oddala się od Boga i sam stara się rozwiązywać swoje problemy, rodzi się pytanie o aktualność kapłańskiej służby.
    Czy dzisiaj, gdy wróżbita przepowiada przyszłość, kapłan jest jeszcze potrzebny? Czy ksiądz jest potrzebny, gdy psychoterapeuci leczą dusze, a politycy decydują co jest dobrem, a co złem, a nawet zatwierdzają moralny kodeks postępowania? Takie i podobne pytania stawia sobie współczesny człowiek. Dziś wszystko się pomieszało i przewróciło do góry nogami. Kogo należy słuchać, gdy toczy się walka o dusze ludzi, kto posiada prawdę, co wybrać, jak żyć i w jaki sposób w zaistniałej sytuacji mówić o powołaniu do kapłaństwa?
    Odpowiedzi udziela sam Chrystus.
 

List Pasterski Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi na uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2013

Słowo Pasterskie

Bp Aleksander Kaszkiewicz
Przewodniczący CECB
„Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko; co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi” (Jan Paweł II, 26.01.1986).
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Osoby konsekrowane, umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
    Umiłowany uczeń Pana Jezusa tak pisze: „Kiedym Go ujrzał, upadłem jak martwy do Jego stóp, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać. Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły a oto jestem żyjący na wieki wieków, i mam klucze śmierci i otchłani” (Ap 1 17-19). W ten sposób apostoł opisuje swoje spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Jako ten, który stał pod krzyżem Zbawcy, ten, który nie opuścił Go nawet na chwilę doznaje wielkiej radości spotkania swego Pana żywym. Jednak radość ta przeplata się z zadaniem, misją, jaką pozostawia Zbawca umiłowanemu uczniowi: „Napisz więc to co widziałeś…” (Ap 17-19). Ma teraz opowiedzieć wszystkim, że Chrystus jest żywy, mało tego, jest Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem wszystkiego. Będzie trudno przekonać wszystkich do tej prawdy. Przecież, żołnierze rozpowiedzieli, że Jezusa wykradli apostołowie z mogiły. Plotka ta rozeszła się po całej krainie. A oto Zmartwychwstały każe mu obalić te plotki i przekonać naród do prawdy. Ciężko będzie mu przekonać społeczeństwo, że plotka nie jest prawdą, tak jak ciężko było uwierzyć Tomaszowi, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Niemniej jednak zadanie to podejmują wszyscy Apostołowie, zwłaszcza zaś po zesłaniu Ducha św. Umocnieni Jego darami wychodzą, by świadczyć o Chrystusie, który został zabity za nasze grzechy, ale po trzech dniach zmartwychwstał i żyje.
 

O Papieżu

Słowo Pasterskie


   
   KS. ABP TADEUSZ KONDRUSIEWICZ

    W kościelnej łodzi pojawił się mądry i doświadczony kapitan, drużyna ma odpowiednią kartę nawigacyjną – naukę Kościoła i niezawodną latarnię – ewangelijne przykazania i chrześcijańskie wartości. Katolicy Białorusi swoją modlitwą będą zawsze wspierać Waszą Świątobliwość, prosząc Boga o siłę duchową i fizyczną do owocnego wykonywania powierzonej Waszej Świątobliwości bardzo odpowiedzialnej misji. Modlimy się z nadzieją o pasterską wizytę Waszej Świątobliwości na Białoruś, która umocni nas w wierze.
   
 

Strona 9 z 17:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.