GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Komunikat KBKB na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Z woli Ojca Świętego Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego 2016 roku w całym Kościele Powszechnym będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego.
    Dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwych świadków, którzy pokażą innym prawdziwe wartości chrześcijańskie i drogę do Boga. Ojciec Święty, ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego, chce zachęcić osób konsekrowanych swoim życiem i radością spotkania ze Zmartwychwstałym obudzić świat i świadczyć o innym sposobie czynów, działalności i życia.
    W ciągu kolejnego roku oczekuje nas dużo wydarzeń, by lepiej uświadomić rolę osób konsekrowanych w kościele. Starajmy się więc lepiej poznać bogactwo ich charyzmatów i różnorodność pełnionych przez nich spraw.
 

ZAWIADOMIENIE I ROZPORZĄDZENIE O STACJI RÓŻAŃCOWEJ W DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Słowo Pasterskie

Drodzy Diecezjanie! Umi­łowani Wierni! Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
   
    W ramach przeżywanego w Kościele katolickim na Białorusi Roku Modlitwy oraz w związku z Miesiącem Różańcowym zarządzam, aby 18–19 października w Grodnie i Lidzie została przeprowadzona uroczysta Stacja Różańcowa.
    Zapraszam do udziału wszystkich wiernych, a szczególnie członków Żywego Różańca i parafialnych Kół Różańcowych wraz z duszpasterzami i zelatorami: 18 października do kościoła pw. Świętej Rodziny w Lidzie na godz. 10.30 i 19 października do kościoła katedralnego pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie na godz. 12.00.
    Na owocne przeżywanie Miesiąca Różańcowego i Stacji Różańcowej w naszej diecezji z całego serca błogosławię.
 

Fragment listu pasterskiego j.e. ks bpa Aleksandra Kaszkiewicza na początek roku szkolnego i katechetycznego 2014-2015

Słowo Pasterskie


   
    (...)Drodzy Rodzice, zatroszczcie się o to, by Wasze dzieci brały udział w katechezie parafialnej, niezależnie od tego, do której klasy uczęszczają, aż do całkowitego ukończenia nauki w szkole. Gdy przed laty prosiliście Kościół Święty o chrzest dla swoich dzieci, przyjęliście na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Pamiętajcie, że katecheza jest jednym z najważniejszych elementów wychowania religijnego. Żadne trudności, takie jak brak czasu, odległość do kościoła, nadmierne obciążenie dziecka przez pobieranie korepetycji, przynależność do kółek zainteresowań czy udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie mogą zwolnić z obowiązku poznawania nauki Chrystusa w ramach systematycznej katechezy, a niedopełnienie tego obowiązku stanowi bardzo poważne wykroczenie moralne.
 

Zapraszamy na wspólne przeżycie uroczystości w Trokielach

Słowo Pasterskie

Drodzy Diecezjanie!
   
    Zachęcam Was do wspólnego przeżycia w dn. 11 -12 lipca uroczystości w naszym diecezjalnym sanktuarium w Trokielach.
    Zapraszam wszystkich Wiernych, szczególnie Młodzież, z różnych zakątków naszej diecezji wyruszyć na wyznaczone szlaki pielgrzymie. W roku bieżącym grupom pielgrzymów oraz ich czuwaniu modlitewnemu towarzyszyć będą duchowe symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż oraz Ikona Matki Bożej. Przeżywając trudności pielgrzymowania, proście za tych, komu brakuje zaufania do Boga, a także za tych, kto stał się zakładnikiem fałszywego szczęścia – alkoholizmu, narkomanii oraz innych nałogów.
    Niech Najświętsza Panna Maryja Trokielska – Królowa naszych Rodzin – będzie dla nas gwiazdą i wzorem chrześcijańskiej wierności.
    Wszystkich Pielgrzymów oraz Uczestników uroczystości odpustowych w Trokielach otaczam modlitwą i z serca błogosławię
 

Młodzież przyszłością Kościoła: rozważania hierarchów

Słowo Pasterskie

Ks. abp Claudio GugerottiKs. abp Claudio Gugerotti
    Z Kościoła powinien wypłynąć ocean radości młodzieży: nie powierzchownej, lecz tej, która ma w duszy Chrystusa. Chrystusa nie widzimy. Ciało, którym jest Kościół, którym jesteśmy my – biskupi, ich ręce to ciało Chrystusa. Chrystus przychodzi przez nas, przez naszą słabość, przez ręce kapłanów. Jesteśmy ludźmi faktycznie biednymi i grzesznymi, mamy jednak świadomość, że niesiemy Chrystusa wam – ludziom młodym. Możecie powiedzieć: „Nie, nie chcemy was, nie wierzymy wam”. Wyobraźcie, że wówczas możecie wyrzucić perłę, której nie widzicie, ponieważ się znajduje w brudnej muszli: nie zaglądając do środka, możecie ją wyrzucić. Muszla ta jest brzydka, lecz powinniście dojść od tego, co w niej się znajduje. Jeśli wytrwamy i dotrzemy do sedna, zobaczymy piękno światła, które spłynęło z nieba. Nic innego nie jesteśmy w stanie wam dać. W naszych, czasem brudnych, rękach jest to najwyższe szczęście i bogactwo, którym jest Chrystus. Nie zwracajcie uwagi wyłącznie na ręce, na rzeczy zewnętrzne, idźcie i szukajcie tej perły. Gdy wasi koledzy zapytają: „Dlaczego poszedłeś do kościoła?”, niech waszą odpowiedzią będzie: „Dlatego że znalazłem tam perłę - Chrystusa”.
 

Strona 7 z 17:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.