GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

Aleksander Kaszkiewicz,   Biskup GrodzieńskiW tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
    (1 J 4,9)
Co roku w Święta Bożego Narodzenia wciąż na nowo słyszymy Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia. Ta prawda nie przestaje nas zadziwiać, napełnia nasze serca radością, ufnością i pokojem, dodaje nam odwagi i mocy. W Bożym Dzieciątku przychodzącym na ten świat widzimy bowiem oblicze Boga, który jest miłością. On, będąc bogaty w miłosierdzie, niestrudzenie kołacze do drzwi naszych serc, aby nam powiedzieć, jak bardzo nas kocha i jak bardzo pragnie nas uszczęśliwić swą miłosierną miłością.
    Gdy przyjmujemy tę miłość uznając Chrystusa za naszego Pana i Zbawiciela, rodzimy się na nowo jako przybrane dzieci Boże. Jest to największe obdarowanie, największa łaska, jaką można sobie wyobrazić.
 

Drodzy Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

Józef Staniewski, Biskup Pomocniczy
W ostatnich miesiącach kończącego się roku za pośrednictwem wiadomości telewizyjnych ludzkość poczuła się jako „naród kroczący w ciemnościach”, o którym wspomina prorok Izajasz w czytaniu z Bożonarodzeniowej liturgii słowa. Ciemności, jakie spowiły ludzkie serca i umysły w wyniku terrorystycznych ataków, bombardowania odwetowego i „nowoczesnej wędrówki ludów za lepszym życiem” przybrały kształt wielkiego zamętu w sferze moralnej. Zło usiłuje się stawiać na równi z dobrem, fałsz na równi z prawdą. Ciemności zawładnęły umysłami jednostek i narodów. Przyjmują się normy niezgodne z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Człowiek usiłuje zająć miejsce Boga i nawiązać swoje rozwiązania zaistniałej sytuacji. Świat zapomniał o Bogu i dziwi się, że wszystko obróciło się przeciwko niemu samemu.
    „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2, 10–11), głośno woła za aniołem św. Łukasz ewangelista, by uspokoić i uprzytomnić pokrzywdzonego, zagubionego i zbuntowanego człowieka.
    Bracia i Siostry! W Betlejem zaczęła się przepiękna historia skrzyżowania dróg Boga i człowieka. Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, w życie każdego z nas, aby nas wybawić z niewoli grzechu, abyśmy na nowo z Boga się narodzili, stali się nawzajem braćmi i przybranymi dziećmi Bożymi.
 

Fragment listu pasterskiego księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Adwent 2015 roku

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, drodzy Diecezjanie! Po raz kolejny dane nam jest stanąć na progu Adwentu – bardzo ważnego i pięknego okresu roku liturgicznego, który ma nas przygotować duchowo do spotkania z Jezusem Chrystusem w Tajemnicy Jego Narodzenia.
Przed nami cztery tygodnie radosnego oczekiwania, wytrwałego czuwania, oczyszczenia serc i rozbudzenia w nich tęsknoty za Zbawicielem, który jak ożywcza rosa zstąpi z niebios i „przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 7) jawi się nam jako Emmanuel – Bóg z nami. Adwentowy nastrój oczekiwania i tęsknoty przypomina nam, że przyjście na świat Chrystusa Pana, które zmieniło bieg historii ludzkości, zostało poprzedzone długim oczekiwaniem Narodu Wybranego na spełnienie się obietnic Bożych. Słuchając Słowa Bożego, głoszonego przez proroków, Izraelici uczyli się odczytywać dzieje własnego narodu, jako realizację zbawczego planu Pana Boga. Nie tylko w czasach pokoju i dobrobytu, w radości zwycięstw i odnoszonych sukcesów, ale także w goryczy porażek i niepowodzeń, w doświadczeniu niewoli i upokorzenia Naród Wybrany wierzył wytrwale i ufnie w Boga dobrego i miłosiernego, sprawiedliwego i wiernego własnym obietnicom. [...]
Pełną wersję listu pasterskiego można przeczytać na stronie internetowej  grodnensis.by.
   
 

XXII Diecezjalne Dni Młodzieży

Słowo Pasterskie

Zaproszenie młodzieży diecezji Grodzieńskiej na Diecezjalne Dni Młodzieży 1–3 maja w Smorgoniach
Droga Młodzieży! Uczniowie szkół i uczelni zawodowych, Studenci uczelni wyższych!
Zapraszam Was 1–3 maja br. na XXII Diecezjalne Dni Młodzieży naszej Diecezji. W tym roku będą Was gościć i witać u siebie mieszkańcy m. Smorgonie. Samo spotkanie będzie miało miejsce przy parafii pw. św. Michała Archanioła.
    Zachęcam Was wziąć udział w tegorocznych Diecezjalnych Dniach Młodzieży, które zostaną poświęcone słowom Jezusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Niech to będzie czas wspólnej radości w Chrystusie i odkrycia w sobie daru czystego serca.
    O szczegółowych informacjach udziału można dowiedzieć się u swoich księży proboszczów i duszpasterzy młodzieży.
    Na owocne przygotowanie i udział w spotkaniu wszystkim z całego serca błogosławię.
   
 

Chrystus Zmartwychwstał!

Słowo Pasterskie


Aleksander
Kaszkiewicz
Biskup GrodzieńskiUmiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Jak co roku w Święta Wielkanocne razem z niewiastami z Ewangelii podążamy w duchu do grobu Chrystusa. Pełni zdumienia, widzimy kamień odsunięty od wejścia, odkrywamy, że w grobie nie ma ciała Jezusa. I słyszymy słowa anioła, które napełniają nasze smutne, zatrwożone serca radością i pokojem: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5–6). Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje i będzie żyć na wieki. Ta najważniejsza prawda chrześcijańskiej wiary pozwala nam innymi oczami spojrzeć na świat, na dzieje ludzkości, na rzeczywistość naszego życia. W Tajemnicy Paschalnej poznajemy Chrystusa jako Zwycięzcę nad mocami zła, ciemności i grzechu. Jego męka i śmierć są zadatkiem naszego zbawienia, a krzyż staje się znakiem Bożej miłości i przebaczenia, bramą prowadzącą do szczęścia wiecznego.
 

Strona 5 z 17:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.