GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

bishops„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” ” (J 11, 25-26).

   

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

kaszkiewicz„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”
    (J 1, 14)
Wpatrując się w ubogi betlejemski żłóbek, po raz kolejny trwam razem z Wami w radosnym zadziwieniu, że Wszechmogący Bóg staje się dzieckiem i właśnie takim daje się nam poznać. Przychodzi na ten świat jako słaby, bezbronny, potrzebujący opieki Bóg – Człowiek. Przychodzi konkretnie do nas, chce być przez nas przyjęty i zamieszkać wśród nas (por. J 1,14).
 

Życzenia Wielkanocne księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza do wiernych diecezji Grodzieńskiej

Słowo Pasterskie

biskup2Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
Każdego roku w Wielkanocny poranek z wielką nadzieją oczekujemy na te słowa, które zwiastują nam wielką radość, iż Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!
    Chrystus jest pośród nas bez względu na to, co przeżywamy: czy radość, czy smutek. On zawsze jest blisko. Dlatego niech w miejsce lęku i strachu, w miejsce ciemności i niepewności, które ogarnęły ostatnio nasze życie, wejdzie dziś radosna wieść: „Pan Zmartwychwstał i jest z nami”.
 

FRAGMENT LISTU PASTERSKIEGO KONFERENCJI KATOLICKICH BISKUPÓW BIAŁORUSI NА DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2021

Słowo Pasterskie

[…] Liturgia wprowadza nas w zakamarki serca Maryi, w którym ukryte zostały przeżycia związane ze Zwiastowaniem Anielskim. Wypowiedziane przez Nią „fiat” potwierdza gotowość człowieka do przyjęcia obietnicy Boga związanej z Nowym Przymierzem, objawionym i potwierdzonym przyjściem Jezusa Chrystusa na świat, by i w ten sposób człowiek mógł poznać Boga.
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

Aleksander Kaszkiewicz,
Biskup Grodzieński
W Tajemnicy Wcielenia Pan Bóg ukazuje nam swą czułą miłość, uniżając się do ludzkiej małości, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Niech bezmiar tej Bożej miłości napełnia serca wdzięcznym zdumieniem, bezgraniczną radością i dziecięcą ufnością. Niech zrodzi w nas gorące pragnienie dzielenia się miłością z każdym, kogo spotkamy na naszej drodze życia.
    Życzę Wam wszystkim pełnych radości, pokoju ducha, nadziei i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia oraz obfitości wszelkich łask w Nowym 2021 Roku Pańskim!
Z pasterskim błogosławieństwem

   
 

Strona 1 z 17:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.