GRODNO
Piątek,
01 marca
2024 roku
 

Słowo redaktora

marcinowicz2020
Redaktor Naczelny gazety
“Słowo Życia”
- Ks. Jerzy Martinowicz urodził się 20 maja 1985 r. w Grodnie.
- Skończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku (Polska).
- Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 maja 2010 r. w Grodnie z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Jest doktorantem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
- Pisze pracę doktorską na temat „Katolickie media instrumentem nowej ewangelizacji w odrodzeniu Kościoła na Białorusi”.
- Od 2012 roku pięciu lat pełnił posługę dyrektora służby informacyjnej przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi w Mińsku.
- Od sierpnia 2016 r. ks. bp Aleksander Kaszkiewicz mianował go redaktorem naczelnym diecezjalnej gazety „Słowo Życia”.Praktyki pokutne to droga do zmian

Słowo redaktora

Po raz kolejny dostaliśmy w nasze ręce dar Wielkiego Postu. Te 40 dni otrzymaliśmy do zagospodarowania, aby poprzez konfrontację własnego życia ze Słowem Bożym podjąć czas wytężonej pracy nad sobą.
   W podjęciu drogi przemiany własnego życia, mogą nam pomóc praktyki pokutne, które dobrze znamy: modlitwa, post i jałmużna. Modlitwa to okazja do nieustannego przebywania w obecności Boga. Jałmużna to bezinteresowny dar udzielony drugiemu człowiekowi. Post to wyrzeczenie się czegoś dla Boga, by bardziej Mu się podobać.
   

Czas przemyślenia tego, co jest pomiędzy mną a Bogiem

Słowo redaktora

Czas karnawału szybko się skończy. Już dosłownie za chwilę wejdziemy w przejmującą ciszę Wielkiego Postu, by skierować całego siebie, swój rozum i wolę w kierunku Boga oraz relacji z Nim. Z ambon świątyń ponownie usłyszymy o nawróceniu, czynieniu pokuty, spowiedzi...
   Nawrócenie nie jest jakąś torturą, nie jest jakimś Bożym sposobem na to, aby siłą nam coś odebrać, albo żeby nas za nasze grzechy i słabości ukarać.
   

Budować ślub na mocnym fundamencie

Słowo redaktora

Nie jest łatwo młodym ludziom, żyjącym w obecnej dobie, z odwagą i nadzieją patrzeć na swoją przyszłość, marzyć o udanym życiu małżeńskim. Wielu młodych boi się małżeństwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duża ilość rozwodów, rozpadów związków, bardzo często już w pierwszych latach ich istnienia.
    Rzeczą pewną jest to, że do zawarcia sakramentu małżeństwa trzeba dobrze i odpowiednio się przygotować. Nie można podejmować pochopnej decyzji, gdyż ten sakrament łączy mężczyznę i kobietę na całe życie i jego trwałość zależy od każdego z nich.
   

Nie lękać się słuchać Ducha Świętego

Słowo redaktora

Jednym z najważniejszych zadań spoczywających na każdym pokoleniu ludzi jest właściwe i odpowiedzialne wychowanie młodzieży. W obecnym czasie przyspieszonych przemian o charakterze kulturowym zadanie to staje się czymś prawdziwie palącym.
    W tym wielkim zadaniu wychowania młodzieży jest obecny także Kościół, który pragnie towarzyszyć wszystkim ludziom młodym w odkrywaniu godności, powołania i ostatecznego celu ich życia.
   

Strona 2 z 76:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

green
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  306

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.