GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

Słowo redaktora

marcinowicz2020
Redaktor Naczelny gazety
“Słowo Życia”
- Ks. Jerzy Martinowicz urodził się 20 maja 1985 r. w Grodnie.
- Skończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku (Polska).
- Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 maja 2010 r. w Grodnie z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Jest doktorantem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
- Pisze pracę doktorską na temat „Katolickie media instrumentem nowej ewangelizacji w odrodzeniu Kościoła na Białorusi”.
- Od 2012 roku pięciu lat pełnił posługę dyrektora służby informacyjnej przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi w Mińsku.
- Od sierpnia 2016 r. ks. bp Aleksander Kaszkiewicz mianował go redaktorem naczelnym diecezjalnej gazety „Słowo Życia”.Z każdej ofiary płynie nowa moc

Słowo redaktora

Jedenaście błogosławionych Sióstr Nazaretanek z Nowogródka podczas drugiej wojny światowej złożyło siebie w ofierze za rodziny. Możemy być pewni, że z każdej ofiary płynie nowa moc, która na nowo ożywia wiarę naszych rodzin.
   Dzisiaj jak nigdy dotąd potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba autentycznego świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia była przekazywana z radością i miłością wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
   

Z szacunkiem dla starości

Słowo redaktora

Po raz pierwszy w tym roku obchodzimy Światowy Dzień Dziadków oraz Osób Starszych, który został ustanowiony z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka.
   „Naród, który nie troszczy się o dziadków i nie traktuje ich dobrze, jest narodem nie mającym przyszłości!” (Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania z ludźmi starszymi. Plac św. Piotra, 28 września 2014 roku).
   

Męczeństwo jalo radykalny sposób naśladowania Chrystusa

Słowo redaktora

Od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę. Historia Kościoła naznaczona jest krwią męczenników. XX wiek określany bywa „stuleciem męczenników”, gdyż nigdy wcześniej za wiarę nie zginęło tak wiele osób, w tym także na naszej ziemi.
   Męczeństwo nie oznaczało jednak dla wierzących ani wyroku losu, który w pewnych okresach historycznych stawał się nieuchronny, ani też znoszenia bezcelowego cierpienia, które nikomu by nie służyło.
   

Bądźmy wdzięczni bezgranicznej miłości Boga!

Słowo redaktora

Serce Jezusa jest szeroko otwarte. Przyzywa do siebie wszystkich członków Kościoła i tych, którzy jeszcze do niego nie należą. W obrazie, jaki polecił Chrystus namalować siostrze Faustynie Kowalskiej, widzimy Zmartwychwstałego, który na rękach i stopach nosi ślady ukrzyżowania. Z przebitego Serca wychodzą dwa promienie: czerwony i blady.
   Jezus tłumaczył św. Faustynie, że blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz.
   

Strona 5 z 76:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.