GRODNO
Sobota,
02 grudnia
2023 roku
 

Słowo redaktora

marcinowicz2020
Redaktor Naczelny gazety
“Słowo Życia”
- Ks. Jerzy Martinowicz urodził się 20 maja 1985 r. w Grodnie.
- Skończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku (Polska).
- Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 maja 2010 r. w Grodnie z rąk ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Jest doktorantem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
- Pisze pracę doktorską na temat „Katolickie media instrumentem nowej ewangelizacji w odrodzeniu Kościoła na Białorusi”.
- Od 2012 roku pięciu lat pełnił posługę dyrektora służby informacyjnej przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi w Mińsku.
- Od sierpnia 2016 r. ks. bp Aleksander Kaszkiewicz mianował go redaktorem naczelnym diecezjalnej gazety „Słowo Życia”.Biedni są wśród nas

Słowo redaktora

Kościół musi rozpoznawać znaki czasu i w związku z nimi realizować swoje zadania wyrażające jego wewnętrzną naturę. Do głównych zadań Kościoła należy przepowiadanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługa miłości.
    Niewątpliwym znakiem czasu jest pontyfikat papieża z Buenos Aires, który przyjmując po raz pierwszy w dziejach papiestwa imię biedaczyny z Asyżu, wskazał priorytet swojego pontyfikatu: preferencyjną miłość do ubogich. Jest to zarazem wskazanie, jaki powinien być priorytet całego Kościoła.
   

Krew męczenników jest zasiewem Kościoła

Słowo redaktora

Od czasu męczeństwa św. Stefana, pierwszego diakona, niezliczone rzesze męczenników swoją własną krwią przypieczętowały swoją wierność Chrystusowi. Na ich krwi wyrasta i rozwija się Kościół, bowiem krew jest zasiewem Kościoła. Jednocześnie są oni naszymi orędownikami przed tronem Bożym.
   W XX wieku męczeństwo stało się udziałem tysięcy chrześcijan, którzy dali świadectwo swojej nadziei. Bolesne doświadczenie nie ominęło też naszych ziem: krew męczenników swego czasu niejednokrotnie zrosiła Grodzieńszczyznę i cały kraj.
   

Różaniec - skrót całej Ewangelii

Słowo redaktora

Każdy październik jest poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, w której się łączą i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie.
    Papież Leon XIII widział w Różańcu „skrót całej religii chrześcijańskiej” i „streszczenie całej Ewangelii”.
   Święty Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale odmawiać Różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań modlitwa ta jednoczy serca, prowadzi do zgody, ożywia nadzieję i obdarza nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.
   

W duchu miłości do Chrystusa Pana

Słowo redaktora

W mgnieniu oka obiegła cały nasz kraj radosna wiadomość o tym, że Ojciec Święty Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego i wikariusza generalnego diecezji grodzieńskiej księdza biskupa Józefa Staniewskiego arcybiskupem, metropolitą mińsko-mohylewskim.
   W osobie nowo mianowanego arcybiskupa archidiecezja mińsko-mohylewska i cała metropolia Kościoła katolickiego na Białorusi otrzymała gorliwego i roztropnego pasterza, który w duchu miłości do Chrystusa Pana, w duchu odpowiedzialności i troski o dobro ludu Bożego będzie prowadził powierzoną sobie wspólnotę Kościoła lokalnego drogą wiary ku Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi świata i Odkupicielowi człowieka.
   

Strona 4 z 76:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  30

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.