GRODNO
Sobota,
25 maja
2024 roku
 

Lepiej pytać... niż błądzic...

grodnensis  Dobre i pogłębione przygotowanie do zawarcia związku małżeńskiego może w znacznej mierze przyczynić się do trwałości i bardziej owocnego życia w małżeństwie i rodzinie. Warto więc młodym ludziom poświęcić przed zawarciem małżeństwa odpowiedni czas w celu pogłębienia wiedzy i świadomości w zakresie małżeństwa i rodziny, ponieważ jest to budowanie szczęśliwej własnej przyszłości na wybór właściwej hierarchii wartości.
niedziela logo  Nazwa ta, używana dla oznaczenia Mszy Świętej, wprowadziła wśród niektórych wiernych zamieszanie. Przede wszystkim dlatego, że jest ona podobna do „świętej Wieczerzy”, używanej przez protestantów, których doktryna w tej kwestii nie da się, jak wiadomo, pogodzić z katolicką. Po drugie zaś dlatego, że wyrażenie to zdaje się pozostawiać na boku koncepcję ofiary: Msza Święta byłaby zwyczajną ucztą.
  Ezoteryka sięga korzeniami do starożytności. Przez wieki zguba ta zatruwała wiele ludzkich dusz i nadal to robi w dzisiejszych czasach.
>> wszystkie artykuly roździału
Swoje pytania mogą Państwo przesyłać pod adresem:
Grodno 230025, ul. K. Marksa 4.

e-mail: slowozycia@mail.grodno.by
lub w Gośćównie na stronie
http://www.slowo.grodnensis.by

Poznajemy kapłanów

O. Karol Barnaś

Poznajemy kapłanów

O. Karol Barnaś

    O. Karol Barnaś, redemptorysta

- Urodził się 01.02.1935 r. w Polsce.
- Święcenia kapłańskie otrzymał 26.06.1960 r. w Tuchowie z rąk ks. arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego.
- Przez 30 lat pracował w różnych klasztorach redemptorystów w Polsce.
- Przez 5 lat studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w trybie zaocznym.
-W 1990 r. przyjechał na Białoruś, do par. Wielkie Ejsmonty i Zaniewicze.
- W tym roku mija 20 lat pracy księdza na Białorusi, 50 lat kapłaństwa i 75 lat życia.
- W marcu o. Karol Barnaś złożył na ręce ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza prośbę o zwolnienie z obowiązków proboszcza w Wielkich Ejsmontach i Zaniewiczach oraz z dziekaństwa, która została przyjęta.

"Dziękuję ks. biskupowi za możliwość dwudziestu lat pracy w diecezji, a wszystkim księżom – za miłą współpracę. Mile będę wspominał coroczne wspólnotowe rekolekcje oraz comiesięczne dni skupienia, jak również pracę w dekanacie brzostowickim.

Po 50 latach odczuwam kapłaństwo jako wielki dar Miłosierdzia Bożego zarówno dla kapłana, jak i dla ludzi, do których jest posłany".

 

Ks. Henryk Jabłoński

Poznajemy kapłanów

Кс. Генрых Яблонскі

     Ks. Henryk Jabłoński
 

Ur. 07.04.1957 r. w Kopciewiczach (r-n smorgoński).

W 1987 r. ukończył WSD w Rydze.

Święcenia  kapłańskie przyjął  31.05.1987r. w Rydze z rąk Księdza Kardynała Juliana Wajwodsa.

Praca duszpasterska: od 1988 r. – proboszcz w Konwaliszkach, od 2001 r. i po dzień dzisiejszy – proboszcz w Zabłoci, od 2005 r. – dziekan dekanatu Raduń.

Kapłaństwo jest wielką łaską i darem, za który jestem wdzięczny Panu Bogu.

   

Ks. Igor Antoni Anisimow

Poznajemy kapłanów

Кс. Ігар Антоній Анісімаў

     Ks. Igor Antoni Anisimow

Ur. 16.10.1974 r. w Magnitogorsku (Rosja).

W 2001 r. ukończył WSD w Grodnie.

Święcenia  kapłańskie przyjął 19.05.2001 r. w katedrze grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.

Praca duszpasterska: lata 2001 – 2003 – wikariusz w par. Lida-Słobódka, lata 2003 – 2004 – wikariusz w par. Lida-Fara, od 2004 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w Pierwomajsku ( r-n szczuczyński)

Kapłaństwo ciągle pozostaje tajemnicą planu Bożego względem mnie, niegodnego Jego sługi. A za ten wielki dar czuję wielką odpowiedzialność za ludzi, których Bóg stawia na mojej drodze kapańskiego życia.

  
   

Ks. Andrzej Burak

Poznajemy kapłanów

Кс. Ігар Андрэй Бурак

     Ks. Andrzej Burak

- Ur. 13.01.1978 r. w Lidzie.

- W 2001 r. ukończył WSD w Grodnie.

- Święcenia  kapłańskie przyjął 25.05.2002 r. w bazylice grodzieńskiej z rąk J. Eks. Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.

- Praca duszpasterska: wikariusz w Oszmianie, Lidzie – par. św. Rodziny, od 2004 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w par. św. Jakuba w Cudzeniszkach.

Kiedy się zastanawiam nad tym, czym jest kapłaństwo, przychodzą mi na pamięć słowa ks. Jana Twardowskiego: ”Własnego kapłaństwa się boje, własnego kapłaństwa się lękam [...] i przed kapłaństwem klękam”.


   

Ks. Aleksander Pietrowicz

Poznajemy kapłanów

Ks. Aleksander Pietrowicz

     Ks. Aleksander Pietrowicz

- Ur. 03.08.1973 r. w Oszmianie.
- Ukończył WSD w Grodnie, święcenia kapłańskie przyjął 12.10.1997 r. w Katedrze z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 1997-1998 – wikariusz par. Hołynka,
- lata 1998-1999 – wikariusz par. katedralnej w Grodnie,
- lata 1999-2001 – wikariusz parafii Wołkowysk,
- lata 2001-2005 – wikariusz par. katedralnej w Grodnie,
- lata 2005-2010 – administrator par. Nowy Dwór,
- od 2010 r. – kapelan w grodzieńskim szpitalu obwodowym.

   „Kapłaństwo – to wielki dar Boga, służba, przez którą Bóg mnie pozwolił przez moje słabe, nieraz niegodne ręce nieść Chrystusa w każde spragnione miłości, dobroci i nadziei ludzkie serce”.
   

Ks. Leon Liszyk

Poznajemy kapłanów

Ks. Leon Liszyk

     Ksiądz Leon Liszyk

- Ur. 25.02.1962 r. w Dubrowszczyźnie (rejon Dziatłowo).
- Ukończył WSD w Grodnie i 02.12.2000 r. przyjął w Katedrze święcenia kapłańskie z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
- Praca duszpasterska:
- lata 2000-2003 – wikariusz w parafii Lida-Fara,
- od 2003 r. po dzień dzisiejszy – administrator w par. pw. św. Mikołaja Archanioła w Niecieczy.

   „Kapłaństwo jest służbą Panu Bogu i ludziom dla uświęcenia i zbawienia”.
   

Ks. Oleg Pietraszko

Poznajemy kapłanów

Ks. Oleg Pietraszko

     Ksiądz Oleg Pietraszko

- Ur. 20.10.1980 r. w Wilnie.
- W 2005 r. ukończył WSD w Grodnie.
-Święcenia kapłańskie otrzymał w 2007r. z rąk JE Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza.
-W 2007 r. obronił pracę magisterską na KULu.
-Był wikariuszem: lata 2006 - 2007 - par. MB Pocieszecielki Strapionych w Borunach;
-lata 2007 - 2008 - par. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu;
-2008 r. - par. św. Wacława w Wołkowysku;
-2008 r. - par. TrójcyPrzenajświętszej w Indurze.
-Od 2009 r. po dzień dzisiejszy - w par. św. Stanisława Bpa w Lacku, gdzie pełni obowiązki proboszcza.

   «Kapłaństwo jest wielkim Darem Bożej Opatrzności. Chrystus wybrał nas za pośredników swoich niezgłębionych łask i tajemnic, i czeka od nas otwartych serc i gotowych rąk do pracy».
   

O. Piotr Morciniec CMF

Poznajemy kapłanów

O. Piotr Morciniec CMF

     Ojciec Piotr Morciniec CMF

- Ur. 13.05.1943 r. w Opolu (Polska).
- W 1971 r. ukończył Seminarium Papieskie we Wrocławiu.
- Wyświęcony 29.06.1972 r. w Opolu przez ks. bpa Franciszka Jopa.
- Praca duszpasterska:
- do roku 2000 – w Polsce.
- Od 2001 r. po dzień dzisiejszy – proboszcz w Jeziorach, Żytomli oraz Kaszubińce.
- Przez rok pełnił funkcję ojca duchownego w WSD w Grodnie oraz był długoletnim spowiednikiem kleryków.
- Od 2010 r. został mianowany dziekanem dekanatu Grodno-Wschód.

   "Kapłaństwo jest bardzo wzniosłym darem, którego nie da się pojąć własnym umysłem".
   

Ks. Aleksander Szemet

Poznajemy kapłanów

Ks. Aleksander Szemet

     Ksiądz Aleksander Szemet

- Ur. 09.04.1961 r. w Lusino (woj. brzeskie).
- Święcenia kapłańskie przyjął 31.05.1987 r. w Rydze z rąk J. Eks. Ks. Bpa Janisa Cakułsa.
- Praca duszpasterska:
- pracował w parafiach diecezji grodzieńskiej: Adamowicze, Sylwanowce, Bala Kościelna, Pierstuń.
- Obecnie jest proboszczem w Adamowiczach i Grodnie-Augustówku.

   "Kapłaństwo jest Bożym wyborem. Nie da się do końca zrozumieć, dlaczego Bóg wybiera tak nikczemnego człowieka dla pracy w Winnicy Swojej".
   

Strona 1 z 7:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  221

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.