GRODNO
Niedziela,
23 czerwca
2024 roku
 

Gazeta seminaryjna


Seminarium czeka!

Gazeta seminaryjna

Wyższe seminarium duchowne w grodnie – serce Diecezji – ogłasza rekrutację na I rok studiów
 Kochani Młodzi Przyjaciele!
 Рэктар ксёндз  Юзаф Станеўскі   Każdy człowiek poszukuje w życiu czegoś, co będzie mu przynosiło szczęście, co pozwoli realizować siebie, swoje marzenia. Poszukujemy swojego miejsca - powołania. Często boimy się podjąć trudnego zadania, bo nie chcemy ponieść porażki. Każde powołanie przez nas podejmowane jest pewnym ryzykiem: powołanie do założenia rodziny, do życia w samotności, do kapłaństwa - życia na wzór Jezusa.
    Przychodzi moment, że odkrywamy swoje powołanie. Wielu myśli o kapłaństwie, a w końcu zakłada rodzinę, inni pragną założyć rodzinę, a żyją w samotności. Szukamy odpowiedniego stylu życia dla siebie. Warto przy tym skorzystać z doświadczenia i rady kompetentnych ludzi, którzy idą drogą swojego powołania.
 

CHRYSTUS DOBRY PASTERZ

Gazeta seminaryjna

Рэктар ксёндз  Юзаф Станеўскі
   Umiłowani w Chrystusie Zmartwychwstałym Bracia i Siostry!Czwarta niedziela wielkanocna jest Niedzielą  Dobrego Pasterza oraz Światowym Dniem  Modlitw o  Powołania Kapłańskie i Zakonne. Jezus jest pasterzem dobrym, który nie ucieka na widok niebezpieczeństw.  Nie jestem zatem sam, moja samotność i bezradność wobec trudności została pokonana i mogę z większym spokojem iść przez życie.  Jezus, odchodząc z ziemi, zapewnił, że nie zostawi nas sierotami. Dlatego pozostawił pomoc, która odpowiada na nasze pragnienia:  księży. To oni, mocą Chrystusa, w sakramentach umacniają człowieka, pomagają mu spotkać żywego i prawdziwego Jezusa w Komunii świętej, pokazują drogę wśród trudności. Może ktoś powie, że nie doświadczył tego jeszcze, nie spotkał takiego kapłana. Wołajmy dzisiaj, Bracia i Siostry, za Papieżem Benedyktem XVI: „Maryjo, Matko Kościoła, strzeż każde, nawet najmniejsze ziarno powołania w sercach tych, których Pan wzywa, by byli bliżej Niego i Go naśladowali; niech Ona sprawi, by to ziarno stało się kwitnącym drzewem, pełnym owoców dla dobra całego Kościoła”.
   

CHRYSTUS DOBRY PASTERZ

Gazeta seminaryjna

W całym świecie można usłyszeć jeszcze radosne wołanie „Chrystus Zmartwychwstał”, które przypomina nam o tym, że nie tak dawno obchodziliśmy pamiątkę wielkiego wydarzenia w historii całej ludzkości - Zmartwychwstanie Chrystusa. W Kościele katolickim trwa Okres wielkanocny, w czasie którego chrześcijanie rozważają wydarzenia zarówno podczas Wielkiej Nocy, jak i po Zmartwychwstaniu Pana. Każdy dzień tego okresu przypomina prawdę, że Jezus żyje i pokonał śmierć.

IV niedziela wielkanocna już od wielu lat jest obchodzona jako Niedziela Dobrego Pasterza i rozpoczyna w Kościele tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tydzień ten jest inicjatywą Pawła VI, który 23 stycznia 1964 r. postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Szczególnego wymiaru ten tydzień i poprzedzająca go Niedziela Dobrego Pasterza nabierają podczas trwającego obecnie Roku Kapłańskiego, kiedy to cały Kościół Chrystusowy prosi Najwyższego Pasterza Jezusa Chrystusa o liczne nowe i święte powołania do służby kapłańskiej. Jednak żeby zrozumieć teologiczny sens tej niedzieli, przenieśmy się o 2000 lat wstecz, w czasy, kiedy po ziemi chodził Chrystus, jak również w czasy pierwszych chrześcijan.

   

Koło Misyjne

Gazeta seminaryjna

Drodzy Czytelnicy!

W jednym z poprzednich numerów  zaprezentowaliśmy Wam artykuł o początku działalności Koła Misyjnego naszego seminarium. Zostało wtedy zaznaczone, że spotkania naszego kleryckiego Koła odbywają się dwa razy na miesiąc, czyli raz na dwa tygodnie. Podczas jednego z takich spotkań postanowiliśmy, że podczas każdego kolejnego zebrania członkowie Koła Misyjnego przygotują referat, który zapozna słuchaczy z sytuacją Kościoła w jakimś określonym kraju misyjnym. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam sytuację misyjną w Afryce. Zacznijmy od Kenii.

Kenia jest państwem leżącym we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Graniczy z Etiopią, Somalią, Sudanem, Tanzanią i Ugandą. Terytorium Kenii składa 582 800 km2, co jest o ponad połowę więcej, niż terytorium Białorusi. Zamieszkuje ją ponad 30 mln ludzi. Dwie trzecie ludności stanowią chrześcijanie, zaś do Kościoła katolickiego należy co czwarty Kenijczyk. Religie tradycyjne wyznaje 22% mieszkańców, a 1/8 - islam.
   

Natura i istota rodziny we współczesnym świecie

Gazeta seminaryjna

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, stawała się prawdziwszym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Amen
Jan Pawel II
Jednego razu zadali mnie takie pytanie: „Jak ksiądz czy kleryk może coś poradzić lub dopomóc rodzinie, skoro jej nie posiada?” Powiedziałem sobie: „Zgadzam się. Co ja, kleryk, mogę powiedzieć o rodzinie?” Ale od razu tę myśl odpędziłem i odpowiedziałem: “Ale przecież spędziłem w rodzinie lata dzieciństwa i młodości. Wyszedłem z rodziny, by realizować swe życiowe powołanie w rodzinie Ludu Bożego”. Z powodu tego pytania, a także ostatniej naszej pielgrzymki do Częstochowy na nocne czuwanie Ruchu Szensztackiego obejmującego formację rodzin, chciałbym podzielić się swoimi refleksjami o rodzinie.
   

Kącik ministranta

Gazeta seminaryjna

W Kościele, który jest Ciałem Chrystusa, nie wszyscy członkowie spełniają jednakowe czynności. Ta różność funkcji w sprawowaniu kultu ukazuje się zewnętrznie przez różność szat liturgicznych. Przypomnijmy sobie dzisiaj niektóre z nich.

Komża jest skróconą albą, stąd jej symbolika jest identyczna: oznacza czystość duszy, stan łaski uświęcającej. Pierwotnie używana była w chórze podczas sprawowania liturgii godzin, a począwszy od XIV w. – także do innych funkcji liturgicznych. Stosowana jest także przez kapłanów, którzy nie odprawiają Mszy Świętej, a w niej uczestniczą (np. udzielają Komunii lub zbierają na ofiarę). Komża jest podstawowym strojem ministrantów.
   

BYĆ ŚWIĘTYM

Gazeta seminaryjna

Króluj nam, Chryste!

Drodzy ministranci!

    Przeżywamy Uroczystość Wielkanocy, rozpamiętując zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Przez powstanie z martwych nasz Mistrz, Pan życia, otworzył dla całej ludzkości bramy nieba. Każdy człowiek może się stać dziedzicem Królestwa Niebieskiego, jeżeli tylko odpowie swemu Zbawicielowi poprzez swoją niezachwianą wiarę i dobre czyny. Człowiek, a szczególnie chrześcijanin, już tu na ziemi jest powołany do świętości. „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” - czytamy w jednej z ksiąg Starego Testamentu (Kpł 19, 2).   
   Czy świętość w XXI wieku jest możliwa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zapraszam Was, drodzy przyjaciele, do wspólnej refleksji.  Kościół uczy, że święty to człowiek, który kocha Boga ponad swoje siły oraz zgadza się z Jego wolą. Współczesny świat, rozwój cywilizacji, gonitwa za pieniądzem utrudniają ludziom dążenie do świętości. W dzisiejszych czasach może nam się zdawać, iż aby zostać świętym, trzeba być kimś wyjątkowym i mieć dar od Boga. Jednak nie jest to do końca prawdą. Ideał świętego w ciągu tysiącleci zmieniał się. Niewątpliwie świętymi byli św. Szczepan, św. Aleksy, św. Franciszek z Asyżu, mimo iż do Ojca w niebie kroczyli różnymi drogami. Byli świętymi, gdyż święty -  to człowiek zgadzający się z wolą Boga.
   

Strona 6 z 8:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  192

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.