GRODNO
Piątek,
19 lipca
2024 roku
 

Życie Kościoła

Z Maryją do pokoju i jedności

Życie Kościoła

 
W dniach 9-10 lipca w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyły się uroczystości diecezjalne. 
W tym roku ich mottem były słowa „Z Maryją 
do pokoju i jedności”.”
W dniach 9-10 lipca w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyły się uroczystości diecezjalne. W tym roku ich mottem były słowa „Z Maryją do pokoju i jedności”.

Pielgrzymi w sanktuarium w szczególny sposób modlili się o pokój na całym świecie, przede wszystkim w krajach, w których dochodzi do konfliktów i toczą się wojny, a także o jedność w swoich rodzinach, we wspólnocie i w każdym narodzie. Dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej obecni dziękowali Bogu za swoje rodziny, w których człowiek przychodzi na świat i dojrzewa, kształtuje charakter i uczy się życia. Prosili, by Matka Boża chroniła przed zagrożeniami, jakie niesie współczesny świat.

 

Wdzięczność zbliża nas do Boga i człowieka

Życie Kościoła

 
Wota obok obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach
Wota obok obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach

Często w świątyniach katolickich – między innymi obok obrazów lub figur – wiszą metalowe przedmioty w kształcie serca, ręki czy nogi. Obok nich może znajdować się różaniec lub biżuteria, podobna do korali. To są woty. Do ich ofiarowania jako formy wdzięczności zachęca ks. kanonik Jerzy Biegański, kustosz sanktuarium w Trokielach.
    Od niedawna w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokielach, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, można nabyć osobliwe wota w kształcie serca. Jak dzieli się ks. Jerzy Biegański, proboszcz parafii, „wota to jedno z najciekawszych zjawisk, jakie możemy zobaczyć w sanktuarium pielgrzymkowym. Są to przedmioty przedstawiające pewną intencję modlitwy lub wysłuchaną modlitwę. Na takich symbolach zwykle widnieje imię osoby składającej wotum, prośba o określoną łaskę lub dziękczynienie za nią. I to jest świadectwo ludzkiej pobożności”.

 

Parafiada Dzieci i Młodzieży

Życie Kościoła

 
27-28 czerwca odbyła się XI Parafiada Dzieci i Młodzieży diecezji grodzieńskiej, która w tym roku miała miejsce przy parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie pod hasłem „Pokój i dobro”
27-28 czerwca odbyła się XI Parafiada Dzieci i Młodzieży diecezji grodzieńskiej, która w tym roku miała miejsce przy parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie pod hasłem „Pokój i dobro”

Spotkanie składające się z triady „świątynia – teatr – sport” zgromadziło dzieci i młodzież z 25 parafii diecezji grodzieńskiej i parafii Trójcy Przenajświętszej w Głębokim (diecezja witebska). W dwudniowym spotkaniu wzięło udział łącznie 217 osób.
    Po zawodach i konkursach z różnych dyscyplin o charakterze twórczym, sportowym i intelektualnym zwycięzcami tegorocznej Parafiady została parafia Trójcy Przenajświętszej w Rosi (dekanat Wołkowysk) w kategorii „świątynia” i „teatr” oraz parafia Trójcy Przenajświętszej w Indurze (dekanat Grodno-Zachód) w kategorii „sport”.

 

Jubileusz najstarszego salezjanina na Białorusi

Życie Kościoła

W smorgońskiej parafii św. Michała Archanioła uroczyście obchodzono 60-lecie kapłaństwa i 70-lecie życia zakonnego ks. kanonika Zdzisława Wedera SDB.
W smorgońskiej parafii św. Michała Archanioła uroczyście obchodzono 60-lecie kapłaństwa i 70-lecie życia zakonnego ks. kanonika Zdzisława Wedera SDB.
Złożyć życzenia z okazji okrągłych rocznic najstarszego salezjanina na Białorusi przybyli liczni goście, m.in. arcybiskup emeryt Tadeusz Kondrusiewicz, biskup Aleksander Jaszewski SDB, biskup Jerzy Kasabucki, bracia salezjanie, przedstawiciele władz państwowych.
    Pomodlić się za księdza Zdzisława zebrali się również siostry salezjanki, salezjanie, dzieci i młodzież, księża diecezjalni i siostry z innych wspólnot zakonnych.
 

Nowo mianowani kanonicy

Życie Kościoła

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości...” (z ostatniego objawienia św. Małgorzacie Alacoque).
„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości...” (z ostatniego objawienia św. Małgorzacie Alacoque).
Zostało to ogłoszone 23 maja podczas spotkania dla księży, sióstr zakonnych i katechetów świeckich diecezji grodzieńskiej w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń).
    Spotkanie było okazją do podziękowania Panu Bogu za 31 lat posługi biskupiej biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza oraz za rok katechetyczny 2021-2022, który dobiegł końca.
 

Strona 1 z 153:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  166

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.