GRODNO
Wtorek,
07 lutego
2023 roku
 

Jubileusz

Obraz Łaskami słynący

Jubileusz

Matka Boża Budsławska. XVII w.
W. Budsław. Miadzielski r-n.Ku 400 - leciu obrazu Matki Bożej BudśŁawskiej
W kościele pobernardyńskim w Budsławiu znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Budsławskiej, szeroko wiadomy w XVII–XVIII wiekach. Wznowienie jego kultu odbywa się w naszych czasach. W Budzie z 1589 r. istniał kościół i klasztor bernardynów. Tutaj w 1613 r. znajdował się obraz, który później był dwukrotnie przenoszony w nowowybudowane kamienne kościoły. Kronika klasztoru świadczy, że w 1598 r. obraz był sprezentowany w Rzymie przez papieża Klemensa VIII mińskiemu wojewodzie Janowi Pacowi, kiedy on przeszedł z kalwinizmu na katolicyzm. Wojewoda bardzo szanował obraz i zawsze zabierał go ze sobą. Po śmierci Paca (1610 r.) obraz otrzymał jego kapelan Izaak Sołokaj, późniejszy wikariusz w Dołhinowie. W 1613 r. Sołokaj, który był w Budsławiu w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, wzruszony nabożeństwami oraz prośbą ojców bernardynów, ofiarował obraz kościołowi „i tam w zakonie św. Franciszka skończył swoje życie”.
 

5-lecie DA „Open”

Jubileusz

D uszpasterstwo Akademickie "OPEN", powstałe w październiku 2006 roku, obchodzi swoje pięciolecie. Duszpasterzem studentów i młodzieży pracującej od samego początku jest ks. Antoni Gremza. Z angielskiego nazwa duszpasterstwa oznacza "otwarty". Otwarty na wszystkich, na nową młodzież, na nową ewangelizację. Wszystko zaczęło się od wspólnej czwartkowej Eucharystii i katechezy, która odbywała się od razu po Mszy św. w klasztorze sióstr nazaretanek. Obawy, że nikt oprócz organizatorów nie przyjdzie na spotkanie, posłużyły motywacją do intensywnego przygotowania się. Dzisiaj wspólnota "OPEN" liczy sześćdziesiąt pięć osób, a na czwartkowe Msze Święte przychodzi ponad sto osób.
    Celem każdego duszpasterstwa akademickiego jest zachęcanie do szczerej przyjaźni z Bogiem i poznania prawdy, jaką Bóg objawił w Jezusie, oraz tworzenie prawdziwej wspólnoty. To wszystko jest realizowane przez wspólne wyjazdy i rekolekcje oraz spotkania z ciekawymi gośćmi. Studenci w swojej wspólnocie gościli już ks. Jana Kuczyńskiego, o. Kazimierza Żylisa, o. Andrzeja Wróblewskiego CSsR, ks. Antoniego Radziewicza, rodziny chrześcijańskie.
   

Uroczystości 550-lecia powstania parafii w Porozowie

Jubileusz

1460 r. - Jan Jagintowicz Rymwid założył i uposażył kościół pw. NMP w Porozowie; 1668 r. – budowa nowej drewnianej świątyni przez ks. Benedykta Żuchorskiego. Kościół uległ spaleniu wiarygodnie w wyniku działań w czasie Wojny Północnej; 1715 r. – wzniesienie nowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przez ks. Jana Jankowskiego i ks. Kazimierza Krupowicza; 1767 r. - po pożarze generał wojsk litewskich Tyszkiewicz odbudował kościół pw. św. App. Piotra i Pawła; 12 maja 1797 r. -

kościół spłonął od pioruna. Wzniesienie drewnianej kaplicy. Nabożeństwa odprawiano w szopie do roku 1828; 1828 r. - ks. Michał Grabowiecki i Ksawery Zawisza z pomocą parafian wymurowali nowy kościół; 29 września 1828 r. – ks. Tarwid, dziekan wołkowyski poświęcił kościół pw. św. Michała Archanioła; lata 1958 -1988 – w parafii nie było kapłana; 1 maja 1990 r. – na mocy dekretu ks. biskupa Tadeusza Kondrusiewicza parafia porozowska została powierzona opiece OO. Franciszkanów.

   

280-lecie ukoronowania koronami papieskimi obrazu Matki Bożej z Żyrowic: 1730-2010

Jubileusz

280 lat temu, 19 (8) września 1730 r., miała miejsce koronacja koronami papieskimi obrazu Matki Bożej z Żyrowic.
W tym czasie były znane trzy wizerunki tego obrazu, które wsławiły się cudami.
    Pierwszy – kamienny, który w sposób cudowny pojawił się w XV wieku i znajdował się w Żyrowicach.
    Drugi – obraz-fresk z cerkwi bazyliańskiej św. Sergiusza i Bachusa w Rzymie.
    Trzeci (kopia artystyczna drugiego) - napisany na płótnie, kopia rzymskiego obrazu-fresku.
    Ten właśnie trzeci wizerunek został ukoronowany koronami papieskimi i jest obecnie czczony w Słonimiu, w kościele pw. św. Andrzeja.
    Decyzja o tym, by "włożyć na głowę Dziecka Bożego Jezusa i Matki Bożej w m. Żyrowice w cerkwi ojców zakonu św. Bazylego, diecezji kijowskiej, złote korony" została podjęta w 1726 roku, podczas pontyfikatu papieża Benedykta XIII (29.05.1724-21.02.1730).
    Była to pierwsza koronacja koronami papieskimi obrazu Matki Bożej, która się odbyła na terytorium współczesnej Białorusi.
   W ciągu stuleci przed tym obrazem modlili się grekokatolicy (unici), rzymskokatolicy i prawosławni.
   Żyrowicka Orędowniczka stała się prawdziwą Matką Jedności chrześcijan.
   

Błogosławione siostry z Nowogródka

Jubileusz

Siostra M. KanutaDziesięć lat temu, w Rzymie, 5 marca 2000 r., Jan Paweł II wyniósł do grona Błogosławionych 11 Sióstr Nazaretanek z Nowogródka. Błogosławiony - to szczęśliwy, święty. Ojciec Święty nazwał je patronkami rodzin.
Siostry ofiarowały swoje życie za aresztowanych w 1943 r. ojców rodzin, którym groziło rozstrzelanie. Siostry prosiły Boga: «Mój BOŻE, jeżeli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny...». ”
    Bóg wysłuchał ich błagania. 31 lipca 1943 r. siostry zostały wezwane do gestapo. Tam zostały uwięzione i po spędzonej w więzieniu nocy wywiezione poza miasto i rozstrzelane o świcie 1 sierpnia 1943 r. Siostry zapłaciły swoją krwią za miłość świadczoną bliźnim w strasznych dniach okupacji, w dniach pełnych niepewności i trwogi. Po kilku dniach po ich śmierci mężczyźni zostali uwolnieni.
    Jeżeli dziś zaczniemy czytać dokładnie życiorysy błogosławionych sióstr, to zauważymy, że Bóg przez całe życie każdą siostrę przygotowywał i dawał im różne znaki, by o świcie 1 sierpnia 1943 r. mogły one powiedzieć: «Fiat!» i rozradowane spotkać się ze swoim Oblubieńcem!
   

Strona 7 z 8:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  328

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.