GRODNO
Poniedziałek,
26 lutego
2024 roku
 

Kronika z życia diecezji

   Drodzy Czytelnicy! Rubrykę „20 lat Diecezji” rozpoczęliśmy 6 lutego 2011 roku, aby każdemu z Was przypomnieć najważniejsze wydarzenia z życia naszej diecezji. Na pewno było ich dużo więcej, a działanie Ducha Świętego jest niezliczone na terenach naszej diecezji. Pamiętajmy, że i dzisiaj każdy z nas ma swój udział w napisaniu nowych kart życia diecezji. Wszyscy głosimy Królestwo Niebieskie, bądźmy więc odpowiedzialni za Kościół. Życzymy błogosławionych, miłych i radosnych nowych chwil w spotkaniu z Panem w 2013 roku. прыемных і радасных новых хвілін на сустрэчу з Панам у 2013 годзе.

20 lat Diecezji Grodzieńskiej

Kronika z życia diecezji

2005 rok
  27 lutego  -  Grodno odwiedził ks. abp Martin Vidovič, nuncjusz apostolski na Białorusi. W katedrze została odprawiona uroczysta Msza Święta.
  3 marca -  Ks. prałat Kazimierz Szaniawski podczas Mszy Świętej w Raduniu dziękował za 90 lat życia i 65 lat posługi kapłańskiej.
  25 marca  -  W Raduniu odszedł do Pana po wieczną nagrodę ks. prałat Kazimierz Szaniawski.
 

Kościół Grodzieński 2011: postacie i wydarzenia

Kronika z życia diecezji

    W dniach 28 grudnia – 1 stycznia  w Rotterdamie odbyło się Spotkanie Młodych, zorganizowane przez wspólnotę braci z Taizé.
  1 maja  - rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w katedrze grodzieńskiej.
   6 – 8 maja  -  Diecezjalne Dni Młodzieży w Woronowie.
   13 maja  -  w kościele pw. Zwiastowania NMP w Grodnie wierni stali się świadkami nałożenia korony na figurę Matki Bożej Fatimskiej.
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (21)

Kronika z życia diecezji

2004 rok
  5 września -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił Centrum Katolickie powstałe przy parafii św. Michała Archanioła, które ma służyć celom duszpasterskim społeczności wierzących.
   9 października - Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił Centrum Katolickie powstałe przy parafii św. Michała Archanioła, które ma służyć celom duszpasterskim społeczności wierzących.
   6 listopada -  W Woronie (par. Worniany, dek. Ostrowiec) ks. bp Aleksander Kaszkiewicz w obecności ks. bpa Antoniego Dziemianki poświęcił odbudowaną kaplicę pw. św. Jerzego.
  
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (20)

Kronika z życia diecezji

2004 rok
 11 stycznia - Grodno odwiedził Nuncjusz Apostolski ks. abp Ivan Jurkovič, który odprawił Mszę św. w kościele Pobrygidzkim.

14 stycznia - Odbył się pogrzeb o. Karola Szczepaniuka OFMCap, kapucyna, który pracował w Lipniszkach. Pogrzebowej Mszy św. przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz.

4 marca - Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił kościół w Pierwomajsku (dekanat Lida).

24 marca - 10-lecie charytatywnej organizacji Caritas w naszej diecezji.

   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (19)

Kronika z życia diecezji

2003 rok
  19 września -  Zmarł w Oszmianie ks. Antoni Jusiel, proboszcz parafii w Graużyszkach.
   21 września -  Parafia w Dereczynie obchodziła dwa jubileusze: 90 lat od momentu powstania swego kościoła i 10 lat po jego odbudowie. Podczas uroczystości ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił w Dereczynie Dom Sióstr Samarytanek.
   25 września  -  W Grodnie w siedzibie Kurii diecezjalnej odbyła się XVIII sesja plenarna Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi. Do Grodna przybył nuncjusz apostolski abp Ivan Jurkovič.
   28 września -  Uroczyste obchody 350-lecia świątyni w Michaliszkach. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Antoni Dziemianko.
   

Zarys 20-lecia Diecezji Grodzieńskiej

Kronika z życia diecezji


Ustanowienie
    13 kwietnia 1991 roku Jan Paweł II erygował Diecezję Grodzieńską. Papież w Bulli "Qui Operam" zaznacza: "Na wieczną rzeczy pamiątkę, tym staraniem, aby w Związku Państw Radzieckich był odnowiony Kościół Katolicki, rozważywszy duchowy pożytek wspólnoty katolików obrządku łacińskiego, mieszkających w okręgu grodzieńskim w Republice Białoruś, jako części Państw Federacji, wydajemy Pismo Apostolskie… mocą i władzą Naszą Apostolską decydujemy i zakładamy Diecezję Grodzieńską Łacińską, określoną granicami świeckimi okręgu zwanego obłast. Obłast, a właściwie diecezja, będzie sufraganią Archidiecezji Mińsko-mohylowskiej ze stolicą biskupią w miejscowości Grodno".†
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (18)

Kronika z życia diecezji

2003 rok
  6 stycznia -  Uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza w grodzieńskiej katedrze rozpoczęła się wieczysta adoracja.
   17 stycznia -  Odszedł do Boga po wieczną nagrodę ks. bp Edward Samsel, pasterz diecezji Ełckiej oraz długoletni wykładowca WSD w Grodnie.
   9 – 16 lutego  -  Księża biskupi wzięli udział w pielgrzymce do Rzymu do progów Apostołów.
   15 marca -  W bazylice katedralnej ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu czterem absolwentom WSD w Grodnie.
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (17)

Kronika z życia diecezji

2002 rok
   16 listopada  -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń diakonatu alumnom VI roku WSD w Grodnie.
   17 listopada -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz dokonał poświęcenia nowego kościoła w Dociszkach (dek. Raduń).
   19-20 listopada - Tradycyjnie alumni VI roku wraz z ks. prefektem Włodzimierzem Hulajem odbyli dziękczynną pielgrzymkę do Ostrej Bramy.
   30 listopada -  Poświęcenie nowo wybudowanego Domu Parafialnego w Indurze. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. 
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (16)

Kronika z życia diecezji

2001 rok
   31 maja – 1 czerwca  -  W Wasiliszkach (dek. Szczuczyn) odbył się dekanalny Festiwal Piosenki Religijnej.
   8 czerwca  -  W Woronowie ks. bp Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich dk. Stanisławowi Waszkiewiczowi ze Zgromadzenia Księży Pallotynów.
   9 lipca -  Do Grodna przybył kard. Edmund Szoka, Przewodniczący Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego.
   17 sierpnia  -   W kościele Pobrygidzkim odbyły się śluby wieczyste sióstr nazaretanek: s. Tatiany Stasiukiewicz i s. Filotei Cichanowicz.
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (15)

Kronika z życia diecezji

2001 rok
   2 grudnia  -  Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił kaplicę św. Barbary na starym cmentarzu w parafii Lida-Fara.
   4 grudnia  -  Ks. abp Ivan Jurkovicz, nuncjusz apostolski w Mińsku, po raz pierwszy odwiedził naszą diecezję.
  6 grudnia  -  Odszedł do wieczności ks. prał. Alojzy Tomkowicz.
   

20 lat Diecezji Grodzieńskiej (14)

Kronika z życia diecezji

2001 rok
   28 – 30 czerwca  -  II Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej. Wzięło w nim udział 527 uczestników.
  21 lipca -  Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił plac i fundamenty pod nową kaplicę pw. św. Kazimierza w Dzitwie.
  29 lipca -  Pasterz diecezji poświęcił rozbudowaną kaplicę św. Anny w Hlebowiczach w parafii Indura.
  11 sierpnia -  Ks. bp Antoni Dziemianko poświęcił klasztor Sióstr Bernardynek w Słonimiu. W klasztorze zamieszkało 6 sióstr zakonnych.
  12 sierpnia -  W macierzystym Domu SS. Matki Bożej Miłosierdzia, w obecności ks. bpa Antoniego Dziemianki, trzy siostry złożyły śluby czasowe, a trzy - śluby wieczyste.
   

Strona 3 z 5:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  310

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.