GRODNO
Sobota,
02 grudnia
2023 roku
 

Z głębi serca

Pozdrowienia i Życzenia

24 stycznia 2021 roku

Z głębi serca

2 лютага - АХВЯРАВАННЕ ПАНА


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi
Czesławowi Pawlukiewiczowi
z okazji urodzin życzymy, abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata życia, dając satysfakcję i radość z tego wszystkiego, czego udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie jeszcze wielu nowych celów. Życzymy wytrwania i cierpliwości w pełnieniu posługi kapłańskiej, wszelkich darów Bożych, opieki Matki Najświętszej, siły w ramionach oraz czystego ognia w sercu, który zapali wszystko wokół Ciebie szczęściem i radością. My zaś w sposób szczególny ogarniamy Cię naszą modlitwą, by Bóg Cię błogosławił oraz nieustannie umacniał swoją łaską i pokojem.
Parafianie z Rosi
 

10 stycznia 2021 roku

Z głębi serca

chrzest jezusa


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
życzymy, aby zdrowie, radość, spokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze towarzyszyły, a Matka Najświętsza otaczała swoją opieką i chroniła od zła.
Parafianie z kaplicy w Masalanach
 

20 grudnia 2020 roku

Z głębi serca

25 grudnia. BOŻE NARODZENIE


❧✿❧
Czcigodny Księże Proboszczu
Jerzy Żegaryn!
Życzymy Ci wiary niezachwianej, wszech darów Ducha, od Chrystusa wsparcia, owocnej pracy, wszelkich łask od Pana, by w drodze do bram Nieba nie ustawać. Niech będzie z Tobą troska Matki Bożej, opieka od Michała Archanioła, a Dziecię Jezus niechaj Ci pomoże stać przy ołtarzu Świętego Kościoła./div>
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku
 

6 grudnia 2020 roku

Z głębi serca

niepokalanego2


❧✿❧
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Witekowi
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione Bożą radością, światłem i łaską. Niech dobry Ojciec obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus Chrystus broni od zła, a Maryja Panna i święty patron nieustannie mają Cię w swojej opiece.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Woronowa
 

22 listopada 2020 roku

Z głębi serca

ХРЫСТА - ВАЛАДАРА СУСВЕТУ


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi Ci każdego dnia, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga w pełnieniu posługi duszpasterskiej i hojnie obdarza swoimi darami. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, szczęśliwych dni i przyjaznych ludzi dookoła. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i wszystkim, którzy stali u początków Twego życiowego wyboru.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Wornian i Worony
 

8 listopada 2020 roku

Z głębi serca

ostrobramska


❧✿❧
Czcigodnemu Księdzu
Witoldowi Czurganowi
z okazji imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi obok. Niech Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi łaskami na długie lata. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Juraciszek
 

Strona 7 z 52:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  29

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.