GRODNO
Poniedziałek,
20 maja
2024 roku
 

Praca Synodu

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego
    1. Czy w Państwa parafii regularnie wygłasza się kazanie podczas niedzielnej Mszy św.?
    2. Czy istnieje zwyczaj wygłaszania kazania podczas Mszy św. w dzień powszedni? Czy odczuwają Państwo i Państwa znajomi duchową potrzebę słuchania kazania podczas każdej Mszy św.?
    3. Czy wygłasza się w Państwa parafii kazania katechizmowe, tłumaczące Katechizm Kościoła Katolickiego?
    4. Jakie tematy poruszają kapłani w swoich kazaniach?
    5. Jakie tematy niepokoją Państwa najbardziej? Jakie tematy warto poruszać i omawiać podczas kazania?
    6. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania kapłanów do kazań (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?
    7. Czy według Państwa lokalny Kościół (kapłani, wierni świeccy) w odpowiedni sposób wykorzystuje dziś do głoszenia Ewangelii środki masowego przekazu oraz internet?
    8. Jak Państwo sądzą, jakich starań trzeba dołożyć, by bardziej owocnie głosić Słowo Boże podczas Mszy św. oraz ceremonii nieliturgicznych?
 

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. relacji społecznych i prawnych z władzami świeckimi
    1. Co Państwo wiedzą o nauce społecznej Kościoła katolickiego?
    2. Jak Państwo rozumieją stwierdzenie, że wierni świeccy są powołani do misji apostolskiej we współczesnym świecie?
    3. Czy zauważają Państwo pasywność wiernych świeckich w sprawach Kościoła w życiu społecznym? W jaki sposób można wzbudzić w nich większą odpowiedzialność za sprawy społeczne Kościoła?
    4. Na czym powinna się opierać misja społeczna świeckich katolików w naszym – białoruskim – społeczeństwie?
    5. Co Państwa zdaniem wymaga uwagi w relacjach między Kościołem a państwem?
    6. Co w relacjach między Kościołem a państwem uważają Państwo za najważniejsze i najpotrzebniejsze?
 

Prace Synodu dotyczą zarówno całej diecezji, jak i każdego z osobna

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Od dwóch lat trwa I Synod Diecezji Grodzieńskiej. Z racji tego, że jest pierwszy, wszyscy razem uczymy się iść tą drogą z troską o rozwój lokalnego Kościoła.
Synod nie może pozostać sprawą samych kapłanów i osób konsekrowanych. Nie powinien się zmieniać w posiedzenie klerykalne, lecz przede wszystkim być przedmiotem zainteresowań wiernych nieobojętnych na los Kościoła, do którego należą.
    Obecnie do wszystkich komisji synodalnych (16 komisji i 2 podkomisje) i dekanalnych (16 komisji) należą też osoby świeckie. Przedstawiają one grupę wiernych, którzy aktywnie posługują przy swoich parafiach, a także w instytucjach kościelnych. Występują jako eksperci w tych sferach życia, w których kapłan czy osoba konsekrowana nie posiada odpowiedniego doświadczenia lub kwalifikacji. ✝︎
   

Komisja ds. Społecznych i Relacji Prawnych z Władzami Świeckimi

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Pan Jezus powierza każdemu osobistą misję. Katolicy świeccy jako członkowie Chrystusowego Kościoła mają za zadanie rozpoznanie natury swojego powołania, godności, duchowości i odpowiedzialności. Przez przyjęty sakrament chrztu św. uczestniczą oni w kapłaństwie powszechnym, czyli mają swój udział w kapłaństwie Chrystusa, ofiarowując siebie samych i wszystkie swoje uczynki.
    Synod diecezjalny podkreśla, że osoby świeckie spełniają pierwszą i najważniejszą misję Kościoła, którą jest uświęcenie dzieła stworzenia. Dokonują tego, jeśli żyją tajemnicami Chrystusa, uczestnicząc w misji apostolskiej Kościoła poprzez życie rodzinne, zawodowe, działalność w dziedzinie kultury i rozrywki, stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne. ✝︎
 

Podkomisja ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
W ramach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej bp Aleksander Kaszkiewicz powołał Podkomisję ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej, wchodzącą w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego. Obszarem jej zainteresowań jest wszystko to, co dotyczy śpiewu i muzyki w naszych świątyniach.
    Muzyka kościelna odznacza się świętością, czyli prawdą, pięknem formy oraz powszechnością. Nie może ona podlegać świeckim reminiscencjom i banalnym formom muzyki rozrywkowej. Repertuar wykonywany podczas Mszy św. powinien być zgodny z przepisami liturgicznymi, uwzględniać poszczególne części liturgii, odpowiadać okresowi liturgicznemu. ✝︎
   

Strona 2 z 6:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  226

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.