GRODNO
Środa,
22 maja
2024 roku
 

Praca Synodu

Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią.
Pierwszy Synod Djecezji Grodzieńskiej
W ramach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej bp Aleksander Kaszkiewicz powołał Podkomisję ds. Głoszenia Słowa Bożego, która wchodzi w skład Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego. Jej obszarem zainteresowań jest wszystko to, co dotyczy głoszenia i słuchania Słowa Bożego.
    Kościół żyje Słowem Bożym, przechowuje je i strzeże, przekazuje z pokolenia na pokolenie i dzieli się nim z wszystkimi ludźmi. Celem Podkomisji jest ocenienie przepowiadania Słowa Bożego w diecezji grodzieńskiej (w tym też braki i błędy związane z tą posługą), a także formacja jego głosicieli. Podkomisję interesują różnorodne kwestie związane z kazaniem czy homilią niedzielną i codzienną (źródła, tematyka i in.), a także organizacja misji i rekolekcji parafialnych. ✝︎
 

Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Kościół realizuje misję uświęcania poprzez świętą liturgię, która polega na sprawowaniu kapłańskiego urzędu Pana Jezusa. Dobrze przeżyta Msza św. jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W niej głosi się i celebruje misterium Chrystusa, o istocie którego wierni powołani są świadczyć w świecie.
    Zagadnieniem, którym zajmuje się Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramentalnego jest szeroko rozumiana liturgia Kościoła, w sposób szczególny lokalnego – grodzieńskiego. Podczas swoich obrad członkowie komisji skupiają uwagę na ukształtowanej liturgii w parafiach, sprawowanych sakramentach i sakramentaliach. Ich celem jest uwrażliwienie wiernych na to, że każdą celebrację trzeba starannie przygotować zgodnie z księgami liturgicznymi. Zadanie to należy przede wszystkim do duszpasterzy i parafialnego zespołu liturgicznego. ✝︎
 

Komisja ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Specjalistycznego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią.
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Kościół głosi Słowo Boże, aby Dobra Nowina o Zbawieniu rozszerzała się na wszystkie strony świata; sprawuje sakramenty, aby żywy Jezus przenikał ludzką codzienność; podejmuje posługę miłości (caritas) i świadectwo życia chrześcijańskiego, aby otaczać troską zwłaszcza tych, „którzy się źle mają” (Mt 9, 12). Podstawowym zadaniem, bez względu na czasy i okoliczności, jest otwieranie człowieka na osobiste spotkanie z Chrystusem, który jest „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). Kościół realizuje tę misję poprzez zorganizowaną zbawczą działalność, zwaną duszpasterstwem. Jego cel polega na skutecznym prowadzeniu ludzi żyjących „tu i teraz” do spotkania z Bogiem w wierze, nadziei i miłości. ✝︎
   

Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego i Budownictwa Sakralnego

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Ochrona zabytków sakralnych jest obowiązkiem zarówno całej diecezji, jak i poszczególnych parafii, osób duchownych i świeckich. Polega na trosce o stan pomników religijnych, a także na budzeniu świadomości społecznej o ich niepowtarzalnej wartości.
    Przedmiotem dyskusji Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego i Budownictwa Sakralnego są wartości religijne, historyczne, patriotyczne, naukowe i artystyczne diecezji grodzieńskiej. Składają się na nie świątynie, ich otoczenie, cmentarze, a także ruchome i nieruchome przedmioty służące kultowi religijnemu. ✝︎
 

Komisja ds. Posługi Charytatywnej

Praca Synodu

Żyć Ewangelią
Pierwszy Synod Diecezji Grodzieńskiej
Chrystus poprzez swoje słowa oraz czyny objawił nam Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Z miłością pochylał się nad ludźmi doświadczonymi cierpieniem duchowym lub fizycznym. Zachęcał uczniów do naśladowania Wszechmocnego, mówiąc: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Jezus uświadomił nam, że posługa miłości wobec ubogich nigdy nie straci swojej aktualności, ponieważ „ubogich zawsze macie u siebie” (J 12, 8). Jest zatem rzeczą oczywistą, że I Synod diecezji grodzieńskiej nie może uchylić się od podjęcia refleksji nad dziełem charytatywnym. ✝︎
   

Strona 3 z 6:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  224

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.