GRODNO
Sobota,
13 kwietnia
2024 roku
 

Myśl chrześcjańska

Na czym polega moja wiara (4)

Myśl chrześcjańska

Myśł Chrześcijańska

Andrzej Mikołajew-Paszkiewicz,

facebook „Katolicy Białorusi”
Zgodzić się, aby Bóg wszedł do twego życia nigdy nie było łatwe. W świecie, który samo człowieczeństwo zrobiło okrutnym i bezlitosnym, my, chrześcijanie, jeśli powinniśmy się wykazać jakąś władzą, to tylko taką, którą ja określam „władzą serca”, współczuciem. Bóg jest naszym Ojcem, i, w rzeczywistości, Maryja dała Jezusowi dwie rzeczy, których nie mógł dać Ojciec: uśmiech i łzy.

    

S. Renata, nazaretanka
Wiarę trzeba umacniać i pogłębiać, bo ten, kto nie idzie naprzód, cofa się. Z człowiekiem wierzącym jest podobnie, jak z piłkarzem czy skrzypkiem: jeśli przez rok czy dwa nie ćwiczy, zapomina bardzo wiele i wychodzi z wprawy, tak że potem trudno mu nadrobić zaległości. Tak jest i z wiarą. Jeśli jej nie pogłębiamy, nie umacniamy i nie poszerzamy, stajemy się z czasem półanalfabetami religijnymi. A takich wśród dzisiejszych wiernych jest niestety wielu.

 

Na czym polega moja wiara? (3)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcijańska
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
    Powinniśmy dbać o to, aby nasza wiara wzrastała, abyśmy byli mocni duchowo. Cieszy nas ta wspaniała świątynia (uroczystość w Międzyrzeczu), ale bardziej nas cieszy to, że jest ona wypełniona ludem wiernym, bo wtedy nie byłoby nas, nie byłoby sensu odnawiania i budowania świątyń. Wy jesteście tą żywą świątynią, wy jesteście żywymi kamieniami, z których zbudowany jest dom dla Pana. Niech wiara mnoży się w naszym narodzie.
   
    O. Jan Bańkowski, Łomża

    Wiara powinna wzrastać, nie wolno jej przygaszać, powinna być żywa. Jak będzie żywa wiara, to będzie radość.
   

Na czym polega moja wiara? (2)

Myśl chrześcjańska

Maryna Bujnicka, katechetka:
    Dla mnie wiara jest jednym z najwartościowszych darów Pana Boga, a także moją odpowiedzią na Jego miłość. I jeśli można tak powiedzieć, to wiara jest moim sposóbem bycia. "Wiara sprawiedliwa żyć będzie".
   
    O. Piotr Rudkowski OP, Witebsk

    Bardzo ważne jest to, abyśmy rozpoczęli Rok Wiary z oczyszczoną duszą. Kiedy ktoś znajduje się w stanie grzechu ciężkiego, niech nie czeka na moment, kiedy ten grzech zacznie dusić, obciążać i pustoszyć życie jego samego i jego bliskich. Przy pomocy sakramentu pojednania, który dzięki Bogu faktycznie wszędzie jest dostępny, trzeba zrzucić grzeszne pęta i wyzwolić się dla prawdziwej radości i miłości.
   

Na czym polega moja wiara?

Myśl chrześcjańska

10-10-2012
wiaraNazywając siebie człowiekiem wierzącym, pewną część swego życia poświęcamy, można by powiedzieć, sprawom duchowym. Regularnie uczestniczymy w liturgii, rekolekcjach, pielgrzymkach, dajemy jałmużnę potrzebującym i codziennie się modlimy. Jest to taka sama cząstka istnienia, jak i praca, stosunki z przyjaciółmi lub odpoczynek. Jednak to wszystko będzie przejawem raczej naszej religijności. Wiara rozpuszcza się w człowieku całkowicie i przejawia się w każdej jego myśli, w każdym słowie i uczynku. Wiara nie może być częścią życia, ona powinna wyznaczać jego kierunek.
Ks. Aleksander Lebiedziewicz, parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwju:
    Trudno w kilku słowach powiedzieć, czym dla mnie jest wiara. Przede wszystkim, wiara jest to świadomość tego, że życie całego człowieczeństwa i moje zależy od Boga. Wiara to nie tylko przyznanie Boga swoim rozumem i nie tylko zaufanie Mu swoim sercem, ale jest to jeszcze oddanie się, wierność i naśladowanie Go swoją wolą. Wiara to także działanie, akt, podczas którego każdego poranka otwieram swoje serce Bogu i zapraszam Go. Ciężko wyobrazić sobie, czym byłoby moje życie bez wiary. Wiara pozwala patrzeć oczami Boga na wszystko, co dzieje się dookoła. Mianowicie taka wiara staje się fundamentem i podstawą do wszystkich wartości w życiu każdego wiernego.
   

Strona 7 z 7:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  263

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.