GRODNO
Sobota,
25 maja
2024 roku
 

Myśl chrześcjańska

Na czym polega moja wiara? (19)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcjańska
Strona internetowa parafii św. Mikołaja biskupa
   Wiara jest możliwością służenia innym w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem. Pozwala przeżywać kryzysy, trudności, rozczarowania, chorobę oraz jakiekolwiek cierpienie. Modlitwa pełna ufności i całkowitego oddania się Bogu pozwala na zabezpieczenie się przed upadkami. Wiara kosztuje życie, bo dzieląc ze mną rozpacz i beznadziejność pociesza i pomaga w przezwyciężeniu takiej trudności. Dlatego wiara jest podstawą, by zawierzyć nasze przekonanie, że Jezus Chrystus – Ten, który nas zna i rozumie – poprzedził nas w drodze do nieba, zostawiając znakomity ślad. Tym śladem możemy podążać przez radość i cierpienie, nadzieję i rozczarowanie, zmierzając do celu.
   
    Ks. Kazimierz Bisztyga
   Bo i cóż jest wiara katolicka? Sam Chrystus Pan i Bóg nasz. Chrystusowa Krew za nas obficie przelana, Chrystusowe Słowo, czyli Ewangelia i nieomylna nauka Jezusowa, tysiączne łaski w świętych sakramentach złożone, a przez kapłaństwo Chrystusowe na całym świecie szafowane – to stanowi przedmiot, treść i istotę świętej naszej wiary. Wiara katolicka jest skarbem.
 

Na czym polega moja wiara? (18)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcjańska
Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
   Niech Bóg błogosławi tych, którzy ceną własnej krwi zachowali wiarę. Krew tych ludzi razem z krwią Chrystusa, której oddajemy hołd w procesji, staje się jedną krwią Chrystusa, który jest Głową Kościoła.
   
    Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz
   Wiara, jak naucza św. Apostoł Paweł, rodzi się ze słuchania (por. Rz 10, 17). Ale żeby ktoś mógł uwierzyć, najpierw trzeba ogłaszać. Dlatego nowa ewangelizacja dobrze wpisuje się w program odrodzenia i wzmocnienia wiary. Kościół Katolicki na Białorusi chce iść w nogę z czasem i odpowiadać na jego wezwania.
   
    Uczestnik pielgrzymki Oszmiany-Boruny
    Wiara dla uczestników pielgrzymki – to „życie z Bogiem”, to dar, otrzymany w spadku od rodziców. Ona musi być „sensem”, „stylem” i „prętem” życia mężczyzny, bo bez wiary niemożliwe jest życie.
   

Na czym polega moja wiara? (17)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcjańska
Wypowiedź z forum młodzieżowego
   Wiarę trzeba pogłębiać, cały czas poznawać Boga w Jego słowie, ale również w innych ludziach. Wiara jest dla mnie najważniejsza, kieruję się chrześcijańskimi uczynkami, dlatego wiem, kiedy postępuję dobrze, a kiedy - źle. Nie muszę się zastanawiać «czy to jest dobre czy złe»? Bo wiem, co jest dobre a co złe.
    Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 150)
    Wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił. Jako osobowe przylgnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą On objawił, wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre powierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą pokładać taką wiarę w stworzeniu.
    Krzysztof Kabat
   Wiara to nieustająca relacja do Boga. Ma jakiś początek, ale nie musi mieć końca. Wejście w relację wiary z Bogiem - to wejście w kontakt całkowity, nieustający - w dzień i w nocy; w święto i dzień powszedni; na dobre i na złe. Można iść dalej tym tropem i stwierdzić, że dla człowieka wiary tak na prawdę nie ma nic „świeckiego” (rozumiane jako oderwanego od relacji Boskich, takie moje, ludzkie, przyziemne...).
   

Na czym polega moja wiara? (16)

Myśl chrześcjańska

Papież Franciszek
   Mianowicie wiara, pozwalająca widzieć dalej poza granice ludzkiego spojrzenia, dalej poza granice ziemskiego życia, pomaga dostrzec „otwarte niebiosa” – jak mówi św. Szczepan – i żywego Chrystusa po prawicy Ojca.
    Arcybiskup Claudio Gugerotti
   Jezus – to powietrze, którym oddycham. Znamy się od dawna, nie możemy żyć bez siebie. Kiedy proponują mi szukać Boga w jakimś innym miejscu – nie wiem, dokąd jeszcze pójść, ponieważ Bóg jest we mnie. Przypominają mi się słowa św. Augustyna, który mówi: szukałem Ciebie na zewnątrz, szukałem Ciebie w rzeczach, i usłyszałem głos, mówiący: wróć do samego siebie, ponieważ prawda jest wewnątrz. Dla mnie Jezus jest cząstką mnie, i ja – cząstką Jego.
    Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
   Z ufnością i odwagą idźcie za Jezusem. Pozwólcie, aby zawsze był waszym Nauczycielem i Przyjacielem. Wtedy przekonacie się, że życie nabiera szczególnego sensu i przed wami otwierają się nowe przedziwne horyzonty wiary.
   

Na czym polega moja wiara? (15)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcjańska
Ks. prał. Józef Staniewski
   Dążenie do doskonałości, to znaczy bliskości z Panem Jezusem, nie jest czymś, co można rozpalić w sobie samodzielnie. To jest łaska, jaką On daje tym, komu chce. Lecz możemy prosić Chrystusa, aby udzielając tej łaski, był On najhojniejszy i aby w coraz więcej młodych sercach rozpalał pragnienie naśladowania Go.
    Ks. Aleksander Jaszewski
   Młodzi szukają prawdy w religii. Ich wiara potrzebuje świadectwa o Bogu, który w Jezusie Chrystusie objawił swoją miłość do człowieka. Dlatego w naszych parafiach, wspólnotach zakonnych i grupach modlitewnych pragniemy dać im możliwość pogłębiania swojej wiary.
   

Strona 4 z 7:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  221

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.