GRODNO
Piątek,
12 kwietnia
2024 roku
 

Myśl chrześcjańska

Na czym polega moja wiara? (24)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcijańska
Z portalu teologia.pl
    Dzięki wierze zdobywamy Bożą mądrość, która pozwala nam właściwie widzieć i oceniać otaczającą nasz rzeczywistość. Wierząca osoba w świetle Bożej prawdy – jak przez barwne okulary – widzi otaczający ją świat, wydarzenia, życie i śmierć. Mikroskop umożliwia zobaczenie przedmiotów bardzo małych, których nasze oko nie dostrzega. Teleskopy natomiast pozwalają nam dostrzec bardzo odległe ciała niebieskie, których nie da się zauważyć gołym okiem. Podobnie wiara umożliwia nam dostrzeżenie w otaczającym nas świecie, w wydarzeniach i w nas samych tego, czego ani zmysłami, ani samym rozumem nie potrafimy zobaczyć i zrozumieć.
   
 

Na czym polega moja wiara? (23)

Myśl chrześcjańska

Z portalu teologia.pl
    W autentycznej wierze można wyróżnić dwa ważne aspekty: przylgnięcie do Boga jako Osoby oraz przyjęcie objawionej przez Niego prawdy (por. Deklaracja Dominus Iesus 7). Wiara jest zatem przyjęciem osobowego Boga, zaufaniem Mu, zawierzeniem, uznaniem Go za najwyższy autorytet w swoim życiu. To przylgnięcie do osobowego Boga-Miłości ujawnia się między innymi w modlitewnym obcowaniu z Nim. Wierzący człowiek ufa Ojcu niebieskiemu, zachowuje Jego przykazania, wypełnia Jego wolę, przekonany, że Pan pragnie tylko jego szczęścia.
   
   

Na czym polega moja wiara? (22)

Myśl chrześcjańska

Na czym polega moja wiara?
Z portalu fronda.pl
    Wiara zobowiązuje przede wszystkim do przestrzegania Dekalogu, który jest nie tylko prawem boskim, ale i prawem rozumu. Aby osiągnąć zbawienie musimy za wszelką cenę walczyć z naszymi słabościami… z sidłami grzechu. Jesteśmy zobowiązani do nieustannego nawracania się, poprawy, pracy nad sobą. Zostaliśmy powołani do świętości, ale wiadomo, jaka ta droga jest ciężka, wiedzie bowiem przez mrok naszych win, i tylko wiara może pomóc tam odnaleźć odrobinę światła – nadziei w ciemnym tunelu. Nie możemy wstydzić się naszej wiary… powinniśmy okazywać wszystkim nasze szczęście związane z bliskością Chrystusa.
   
   

Na czym polega moja wiara? (21)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcjańska
Ks. Wiaczesław Barok
   Ziemia święta nie jest gdzieś daleko, ona nie jest niedosięgła. Ziemia święta jest tam, gdzie jestem ja, człowiek wierzący, i gdzie jest mój Bóg. I gdy chodzę po tej ziemi, ona już jest święta. Ponieważ chodzę nie sam – ze mną jest mój Bóg.
   
    Z forum młodzieżowego
    Jeśli wierzę w Boga, to świadczę czynami (w życiu). Wiara nie jest stwierdzeniem, że Bóg jest, ale tym, że podporządkowuję Mu swoje życie i inaczej niż niewierzący podejmuję decyzje życiowe.
    Z portalu Idziemy.pl
    Istnieje, jak widać, różnica między pojęciem wiary i religii. W religii, która jest więzią człowieka z Bogiem, nie wystarczy samo przekonanie o istnieniu Boga, lecz musi w niej występować element żywej wiary i zaufania Bogu. Bez wiary trudno byłoby mówić o religii jako takiej. Pojęcie „wiara” nie może być zatem synonimem słowa „religia”, nie może go zastępować, wiara też nie może być traktowana jako coś przeciwstawnego religii.
   

Na czym polega moja wiara? (20)

Myśl chrześcjańska

Myśl chrześcjańska
Ks. Tomasz Jaklewicz
   Wyznajemy wiarę w każdą niedzielę na Mszy św., od „Wierzę w Boga” rozpoczynamy Różaniec, wielu odmawia Credo w codziennym pacierzu. Pierwsze formuły wyznania wiary powstawały w pierwszych wiekach Kościoła w związku z udzielaniem chrztu. Nazywano je wtedy „symbolami wiary”. Greckie słowo „symbolon” oznaczało połowę przełamanego przedmiotu, który przedstawiano jako znak rozpoznawczy. Przełamaną część składano ze sobą, aby sprawdzić tożsamość tego, kto ma drugą połowę. Symbol wiary jest więc znakiem rozpoznawczym chrześcijan.
   
    Ks. Dariusz Kowalczyk
    Mówiąc o wierze od strony tego, w co wierzymy, można wskazać trzy poziomy: wiara w Boga, wiara w Chrystusa, wiara w Kościół jako wspólnotę założoną przez Chrystusa. Dziś twardy ateizm nie jest zbyt popularny, gdyż znakomita większość ludzi chce wierzyć w Boga jako jakąś życzliwą siłę wyższą, która – kto wie – zapewni nam życie po śmierci.
   

Strona 3 z 7:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  264

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.