GRODNO
Niedziela,
21 kwietnia
2024 roku
 

Rozważania

Pomoc duszom czyśćcowym

Rozważania

Istnieje modlitwa, jednorazowe odmówienie której uwalnia tysiąc dusz z czyśćca.
Świadectwa świętych mistyków pokazują, że bardzo wiele dusz cierpi niewyobrażalne męki w czyśćcu, ale nie mogą sobie w żaden sposób pomóc. My natomiast z łatwością możemy przyjść im z pomocą i nie tylko zmniejszyć, ale i skrócić czyśćcowe cierpienia.
    W kazaniu na Dzień Zaduszny św. Jan Maria Vianney, patron wszystkich kapłanów, wskazuje 3 sposoby na to, jak pomóc duszom cierpiącym w czyśćcu.
 

Świętość to normalność

Rozważania

„Trójca Święta” – fresk z kościoła Świętego Krzyża w Parmie (Włochy)Pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali stworzeni w stanie świętości i sprawiedliwości. Tą pierwotną świętością było „uczestnictwo w życiu Bożym”. Promieniowanie tej łaski umacniało wszystkie wymiary życia człowieka. Tak długo, jak człowiek żył w bliskości z Bogiem, nie umierał ani nie cierpiał, był wewnętrznie zharmonizowany jako osoba ludzka. Harmonia panowała między mężczyzną a kobietą, między pierwszą parą a całym stworzeniem. Stworzony w stanie świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego „przebóstwienia” przez Boga (por. KKK 375 – 376, 398).
   Jednak oszukany przez diabła, człowiek chciał „być jak Bóg” (Rdz 3, 5), lecz „bez Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga”. Popełniając grzech pierworodny, człowiek postawił siebie ponad Stwórcę, a tym samym pogardził Nim; wybrał siebie samego przeciw Bogu, wbrew wymaganiom swego stanu jako stworzenia, a jednocześnie wbrew swojemu dobru. Pismo Święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego nieposłuszeństwa. Adam i Ewa natychmiast stracili łaskę pierwotnej świętości, a wraz z nią harmonia, w której żyli została zniszczona (por. KKK 398 – 400).
   

Zaduszki: płakać nad sobą

Rozważania

Крыніца фота: deon.plKiedyś nasza katechetka chciała zrobić na upamiętnienie wszystkich zmarłych wiernych taką dekorację: postawić w kościele pomnik, a zamiast zdjęcia przymocować na nim lustro, aby każdy mógł zobaczyć siebie w takim anturażu. Pomysł dekoracji nadal nie został zrealizowany, lecz obraz pozostał w mojej głowie. Dzień Zaduszny to nie tylko o przeszłości, lecz raczej o teraźniejszości, a nawet o przyszłości.
Śmierć jest częścią życia
    Do dziś w krajach afrykańskich zachował się zwyczaj pochówku zmarłych przy domach mieszkalnych, bezpośrednio na osiedlu. Nagrobki są wszędzie. Często ludzie suszą na nich ubrania lub kładą różne rzeczy gospodarcze. Poza tym koszt pomnika nie jest niższy od kosztu drewnianego domu, obok którego stoi.
   

Sekret wysłuchanej modlitwy

Rozważania

Modlitwa Daniela, Edward Poynter, 1865 r.  „Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę” (2 Krn 7, 14).
W powyższych słowach sam Bóg daje konkretne wskazówki i stawia warunki do spełnienia, by modlitwa mogła być wysłuchana: upokorzyć się, błagać, szukać Jego oblicza i odwrócić się od złych dróg.
   

Problem sensu życia i sensu śmierci w duchowym doświadczeniu człowieka

Rozważania

Temat o sens życia był podnoszony przez człowiek cały czas: „Kim jestem?”, „Dlaczego żyję?”, „Jaki jest sens mojego istnienia?”. Gdy posiadamy sens życia, otrzymujemy cel, do którego możemy dążyć. Jest on miarą tego, co ważne, a co nie.
Sens życia można porównać do kompasu, który pokazuje kierunek życia. Bez niego, jak wiadomo, na pewno zbłądzimy, wejdziemy w labirynt i trafimy na ślepe zaułki. Właśnie o tym mówił starożytny rzymski filozof Seneka: „Ten kto żyje bez celu, zawsze wędruje”. Więc jaka jest istota prawdziwego sensu życia?
   

Nowenna pompejańska jako „ciężka artyleria”

Rozważania

Matka Boża z PompejówW październiku zauważamy, jak duże kasztanowe koraliki pojawiają się na szlakach, oznaczając nadejście nowej zimnej pory roku. Z kolei w ciepłych kieszeniach naszych płaszczy odnajdujemy małe koraliki różańcowe, co oznacza rozpoczęcie szczególnego okresu modlitewnego.
Nadzieja na cud
    Jedną z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej skomplikowanych form modlitwy różańcowej jest Nowenna pompejańska, która trwa 54 dni. Jest to potrojona nowenna próśb, która trwa 27 dni, połączona z 27-dniową potrojoną nowenną dziękczynienia. Całą nowennę poświęcamy w jednej intencji i codziennie ją powtarzamy, modląc się 3 częściami różańca – radosną, bolesną i chwalebną. Po czym z nadzieją czekamy na owoc.
   

Apel i odpowiedź

Rozważania

Każda relacja zaczyna się od spotkania. Relacja z Bogiem również.
Chrystus uzdrawia paralityka przy Sadzawce Betesda, Bartolomé Esteban MurilloW Ewangelii o spotkaniu z Jezusem Chrystusem często mówi się jednym krótkim zdaniem, frazą, a nawet słowem. Jednak ile za tym kryje się znaczenia! Oto, na przykład, epizod spotkania Mateusza z Jezusem: „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim” (Mt 9, 9).
    To zdarzenie ma miejsce tuż po uzdrowieniu sparaliżowanego, któremu Jezus powiedział: „Idź do domu”. „On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom” (Mt 9, 7-8).
   

Strona 10 z 62:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  255

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.