GRODNO
Środa,
17 lipca
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Czytelnicy gazety „Słowo Życia”!

Słowo Pasterskie

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10–11)
Tymi słowami anioł Pański oznajmił pasterzom z Betlejem radosną nowinę o Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Przyjście Syna Bożego na ten świat budzi w sercach radość, bo jest wyrazem odwiecznej, nieskończonej i niepojętej miłości Boga do człowieka. W Święta Bożego Narodzenia przeżywamy wciąż na nowo Tajemnicę tej Bożej miłości. Nadaje ona sens naszemu życiu, napełnia nas ufnością i spokojem, sprawia, że czujemy się szczęśliwi i bezpieczni, jako umiłowane dzieci naszego Ojca, który jest w niebie. Pragniemy dzie­lić się tą radością z rodziną i najbliższymi, z braćmi w wierze chrześcijańskiej i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. W tym świątecznym czasie składam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, moje najlepsze życzenia. Niech radość świąt Bożego Narodzenia zagości w Waszych sercach, w Rodzinach i w całym społeczeństwie. Niech Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na ten świat z darem Zbawienia, umacnia Was w wierze, nadziei i miłości. Niech hojnie darzy zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.
   
 

Drodzy Czytelnicy gazety „Słowo Życia”!

Słowo Pasterskie

Cieszę się, że zwracając się do Was po raz pierwszy jako biskup, mogę oznajmić Wam radosną nowinę: „Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10–11). I dalej z Wami nucę kolędę przy żłóbku Betlejemskim w naszych kościołach: „W żłobie leży, któż uwierzy?!” Bóg w żłobie? Adorują Go aniołowie, zachwyca się Nim Matka Najświętsza, patrzy z niedowierzaniem święty Józef, z radością pochylają się pastuszkowie. I tylko jedno pytanie: czy to tak Bóg wygląda? Czy to prawda, że Bóg wygląda tak, jak każdy człowiek?
    Drodzy Bracia i Siostry! To Boży Syn złożony na sianie. To cud, który doświadczamy, przy którym się modlimy, który nas zatrzymuje przy sobie. Kolęda za kolędą, dzielenie się opłatkiem, pasterka i znowu szopka Betlejemska i zaduma w Twoim i moim sercu: czy naprawdę Bóg aż tak umiłował świat? Zatrzymajmy się raz jeszcze przy szopce, przypatrzmy się figurce Dzieciątka Jezus. Wskazuje na zwykłego człowieka tuż po narodzeniu: bezbronnego, potrzebującego opieki, miłości, przytulania i odrobinę ciepła, czekającego na serce.
   

Komunikat KBKB na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Z woli Ojca Świętego Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego 2016 roku w całym Kościele Powszechnym będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego.
    Dzisiejszy świat potrzebuje prawdziwych świadków, którzy pokażą innym prawdziwe wartości chrześcijańskie i drogę do Boga. Ojciec Święty, ogłaszając Rok Życia Konsekrowanego, chce zachęcić osób konsekrowanych swoim życiem i radością spotkania ze Zmartwychwstałym obudzić świat i świadczyć o innym sposobie czynów, działalności i życia.
    W ciągu kolejnego roku oczekuje nas dużo wydarzeń, by lepiej uświadomić rolę osób konsekrowanych w kościele. Starajmy się więc lepiej poznać bogactwo ich charyzmatów i różnorodność pełnionych przez nich spraw.
   

ZAWIADOMIENIE I ROZPORZĄDZENIE O STACJI RÓŻAŃCOWEJ W DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Słowo Pasterskie

Drodzy Diecezjanie! Umi­łowani Wierni! Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
   
    W ramach przeżywanego w Kościele katolickim na Białorusi Roku Modlitwy oraz w związku z Miesiącem Różańcowym zarządzam, aby 18–19 października w Grodnie i Lidzie została przeprowadzona uroczysta Stacja Różańcowa.
    Zapraszam do udziału wszystkich wiernych, a szczególnie członków Żywego Różańca i parafialnych Kół Różańcowych wraz z duszpasterzami i zelatorami: 18 października do kościoła pw. Świętej Rodziny w Lidzie na godz. 10.30 i 19 października do kościoła katedralnego pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie na godz. 12.00.
    Na owocne przeżywanie Miesiąca Różańcowego i Stacji Różańcowej w naszej diecezji z całego serca błogosławię.
   

Fragment listu pasterskiego j.e. ks bpa Aleksandra Kaszkiewicza na początek roku szkolnego i katechetycznego 2014-2015

Słowo Pasterskie


   
    (...)Drodzy Rodzice, zatroszczcie się o to, by Wasze dzieci brały udział w katechezie parafialnej, niezależnie od tego, do której klasy uczęszczają, aż do całkowitego ukończenia nauki w szkole. Gdy przed laty prosiliście Kościół Święty o chrzest dla swoich dzieci, przyjęliście na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Pamiętajcie, że katecheza jest jednym z najważniejszych elementów wychowania religijnego. Żadne trudności, takie jak brak czasu, odległość do kościoła, nadmierne obciążenie dziecka przez pobieranie korepetycji, przynależność do kółek zainteresowań czy udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie mogą zwolnić z obowiązku poznawania nauki Chrystusa w ramach systematycznej katechezy, a niedopełnienie tego obowiązku stanowi bardzo poważne wykroczenie moralne.
   

Zapraszamy na wspólne przeżycie uroczystości w Trokielach

Słowo Pasterskie

Drodzy Diecezjanie!
   
    Zachęcam Was do wspólnego przeżycia w dn. 11 -12 lipca uroczystości w naszym diecezjalnym sanktuarium w Trokielach.
    Zapraszam wszystkich Wiernych, szczególnie Młodzież, z różnych zakątków naszej diecezji wyruszyć na wyznaczone szlaki pielgrzymie. W roku bieżącym grupom pielgrzymów oraz ich czuwaniu modlitewnemu towarzyszyć będą duchowe symbole Światowych Dni Młodzieży – Krzyż oraz Ikona Matki Bożej. Przeżywając trudności pielgrzymowania, proście za tych, komu brakuje zaufania do Boga, a także za tych, kto stał się zakładnikiem fałszywego szczęścia – alkoholizmu, narkomanii oraz innych nałogów.
    Niech Najświętsza Panna Maryja Trokielska – Królowa naszych Rodzin – będzie dla nas gwiazdą i wzorem chrześcijańskiej wierności.
    Wszystkich Pielgrzymów oraz Uczestników uroczystości odpustowych w Trokielach otaczam modlitwą i z serca błogosławię
   

Młodzież przyszłością Kościoła: rozważania hierarchów

Słowo Pasterskie

Ks. abp Claudio GugerottiKs. abp Claudio Gugerotti
    Z Kościoła powinien wypłynąć ocean radości młodzieży: nie powierzchownej, lecz tej, która ma w duszy Chrystusa. Chrystusa nie widzimy. Ciało, którym jest Kościół, którym jesteśmy my – biskupi, ich ręce to ciało Chrystusa. Chrystus przychodzi przez nas, przez naszą słabość, przez ręce kapłanów. Jesteśmy ludźmi faktycznie biednymi i grzesznymi, mamy jednak świadomość, że niesiemy Chrystusa wam – ludziom młodym. Możecie powiedzieć: „Nie, nie chcemy was, nie wierzymy wam”. Wyobraźcie, że wówczas możecie wyrzucić perłę, której nie widzicie, ponieważ się znajduje w brudnej muszli: nie zaglądając do środka, możecie ją wyrzucić. Muszla ta jest brzydka, lecz powinniście dojść od tego, co w niej się znajduje. Jeśli wytrwamy i dotrzemy do sedna, zobaczymy piękno światła, które spłynęło z nieba. Nic innego nie jesteśmy w stanie wam dać. W naszych, czasem brudnych, rękach jest to najwyższe szczęście i bogactwo, którym jest Chrystus. Nie zwracajcie uwagi wyłącznie na ręce, na rzeczy zewnętrzne, idźcie i szukajcie tej perły. Gdy wasi koledzy zapytają: „Dlaczego poszedłeś do kościoła?”, niech waszą odpowiedzią będzie: „Dlatego że znalazłem tam perłę - Chrystusa”.
   

Strona 5 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  168

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.