GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

Słowo Pasterskie

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2, 14). Ten hymn radości i uwielbienia śpiewały zastępy anielskie w okolicach Betlejem w noc Bożego Narodzenia. Dziś te same słowa rozbrzmiewają na ustach i w głębi serc wyznawców Chrystusa na całym świecie.
   
    W Święta Narodzenia Pańskiego chwalimy i wysławiamy Boga, który w swej nieskończonej miłości do rodzaju ludzkiego dokonał czegoś zdumiewającego: w Osobie swego Syna Jezusa Chrystusa stał się prawdziwym Człowiekiem, Emmanuelem – Bogiem z nami. Odwieczne Słowo Ojca Niebieskiego „stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

zmartwychwstalyDrodzy Diecezjanie!
Po dniach ciemności, męce i śmierci na krzyżu oraz złożeniu w grobie Chrystus powstał, jaśniejąc blaskiem chwały. Zmartwychwstał! Żyje!
    Najpierw ukazał się niewiastom, Piotrowi, apostołom.
    A „gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia” (Łk 24, 41), Jezus zapewnił ich, że to On, na ich oczach spożywając posiłek, który Mu podali (por. Łk 24, 42-43).
    Jednak najbardziej poruszające dla apostołów było chyba owo spotkanie wieczorem pierwszego dnia tygodnia tam, gdzie przebywali za zamkniętymi drzwiami z obawy przed Żydami.
    Zbawiciel przyszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich:
    „Pokój wam!” (por. J 20, 19-20).
   

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

biskup2Drodzy Czytelnicy „Słowa Życia”!
Wśród przeróżnych spraw dzisiejszego świata Pan Bóg daje nam okazję, byśmy wszyscy na chwilę przystanęli i zatopili się w radosnej zadumie nad sensem stworzenia. Powodem ku temu jest narodzenie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, który – posłany na świat w postaci małego dziecka – dokonał największego dzieła w historii ludzkości.
Wchodząc po raz kolejny w przeżywanie radości Świąt Bożego Narodzenia, chciejmy, autentycznie wpatrując się w Chrystusa, na nowo szukać sensu swojego życia: nie w wielkich sprawach tego świata lub codziennym zabieganiu, lecz w ufnym zanurzeniu się w obecności Boga i Jego pokornym przebywaniu wśród nas w osobie nowonarodzonego Dziecięcia.
   

W czasy ateistycznej nocy był światłością dla ludzi

Słowo Pasterskie

Ks. Michał Aronowicz ofiarnie pracował i w czasie rozkwitu Kościoła na ziemi grodzieńskiej, i podczas II wojny światowej, i w najtrudniejszym okresie prześladowań chrześcijaństwa i wojującego ateizmu. Przez niejedno dziesięciolecie piastował wiarę, chrzcił, ślubował, przygotowywał do spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Plebania przy pobernardyńskiej parafii była centrum Kościoła na Grodzieńszczyźnie, a może nawet szerzej – na całej Białorusi.
   

Pan Zmartwychwstał! Alleluja!

Słowo Pasterskie

zmartwychwstal
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!
Chrystus Zmartwychwstał!
   Alleluja!

    To orędzie radości rozbrzmiewa dziś w naszych sercach. Obchodzimy najstarsze, a zarazem najważniejsze święto chrześcijańskie – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W Tajemnicy Paschalnej dokonało się dzieło naszego zbawienia: Jezus Chrystus na zawsze pokonał wszelkie moce zła, grzechu i śmierci, a serca swoich wyznawców napełnił niezawodną nadzieją całkowicie nowego życia w wieczności.
    Powstając z martwych, Syn Boży spełnia własną obietnicę: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Zmartwychwstały Chrystus pozostaje z nami, pielgrzymuje z człowiekiem po drogach życia. Jest naszym Panem i Zbawicielem w każdym miejscu i w każdym czasie. Jego obecność w Słowie Ewangelii, w sakramentach świętych, we wspólnocie Kościoła wspiera nas w codziennym umieraniu dla grzechu i życiu dla Boga (por. Rz 6, 11).
   

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

bn“Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.(Łk 2, 16)
Drodzy Diecezjanie!
Boże Narodzenie znowu zaprasza nas do Betlejem, w którym pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Wspominając wydarzenia tamtej nocy, starajmy się przeżyć je na nowo. Wzywajmy Ducha Świętego, aby pomógł nam wejść w tajemnicę betlejemskiej nocy, uczestniczyć w niej z miłością, w duchowej bliskości ze Świętą Rodziną.
    Niech naszym udziałem będzie doświadczenie narodzin Jezusa we własnym życiu. Niech Chrystus rodzi się w naszych sercach, by Jego miłość owocowała codziennymi czynami miłości, Jego radość pomagała przezwyciężać wszelki lęk i bojaźń, a Jego dobroć – pochylać się nad potrzebującymi.
   

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

Drodzy Diecezjanie!
Radość Wielkanocna rozjaśnia dziś Kościół na całym świecie. W świątyniach, w domach i w sercach chrześcijan rozbrzmiewa radosne „Alleluja”. Obchodzimy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – świętujemy zwycięstwo, które Jezus odniósł nad grzechem i śmiercią. Chrystus zmartwychwstał! On żyje i będzie żył na wieki! Ta prawda ukazuje nam potęgę bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Ta sama miłość, która została objawiona na drzewie krzyża, dziś przemawia do nas w znaku pustego grobu.
    Ten znak przypomina, że kiedyś też nasze groby i groby naszych bliskich zmarłych będą puste. Dokona się wtedy ten sam cud, który dziś wspominamy – cud Zmartwychwstania. Św. Paweł pisze: „Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6, 8). Czyż może być dla człowieka większa radość niż świadomość, że z każdym dniem swej doczesnej wędrówki zmierza nie ku śmierci i nicości, lecz ku pełni nowego prawdziwego życia, które nie będzie miało końca?
   

Strona 2 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.