GRODNO
Niedziela,
14 kwietnia
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

List pasterski ks. Biskupa a. Kaszkiewicza na 20-lecie diecezji i przed peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
  Drodzy Diecezjanie!
Szybko zbliża się historyczna chwila, gdy Ojciec Święty Benedykt XVI, powagą urzędu Następcy Świętego Piotra, ogłosi całemu światu, że Sługa Boży Jan Paweł II jest Błogosławionym. Dokona się to w uroczystość Miłosierdzia Bożego – w dniu 1 maja - na Placu św. Piotra w Rzymie. Wyrazimy wówczas wielką wdzięczność Panu Bogu za dar błogosławionego Jana Pawła II dla całego Kościoła Powszechnego.
   Nasza diecezja ma do tego szczególne powody. Została bowiem erygowana 20 lat temu - 13 kwietnia 1991 r. przez Sługę Bożego Jana Pawła II i wkrótce już będzie przeżywać 20. rocznicę istnienia. Data ta jest okazją, aby podziękować Panu Bogu za Jana Pawła II, Pasterza i Przewodnika Kościoła na przełomie wieków. Dziękujemy Panu Bogu za to, że właśnie On, odczytując znak nadchodzącej "Wiosny Kościoła", po latach religijnej nagonki i ateistycznych prześladowań utworzył struktury Kościoła na Białorusi. Również jako jedna rodzina diecezjalna składamy Panu Bogu dziękczynienie za wszystkie łaski, które zostały nam przez Niego wyświadczone w ciągu 20 lat. Zapraszam Was, umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, do okazywania w bieżącym roku Panu Bogu szczególnej wdzięczności za Bożą Opiekę nad nami. I chociaż okres 20 lat jest stosunkowo krótki, lecz uczmy się dobrze odkrywać dowody Bożej troski o nas.
 

Żeby podjąc wspólczesnego człowieka z mroku grzechu

Słowo Pasterskie

ks. Abp Tadeusz KondrusiewiczChrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Droga redakcjo i Czytelnicy gazety „Słowo Życia”!
W zbawczą i radosną Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego witam Was słowami tego wielkanocnego pozdrowienia, które w tym roku, kiedy wszyscy chrześcijanie jednocześnie obchodzą to święto nad świętami, brzmi ze szczególną mocą. Ono wzywa nas do wspólnego chrześcijańskiego świadectwa i obrony wartości duchowych w celu podniesienia współczesnego człowieka z grobu grzechu do życia w łasce.
Wierna chrześcijańskiej tradycji i nauczaniu Kościoła, gazeta „Słowo Życia” niestrudzenie głosi Słowo Boże, które, jak naucza Ojciec Święty Benedykt XVI, jest źródłem wszelkiego odrodzenia. To Słowo prowadzi nas do pustego grobu Zbawiciela jako świadka Zmartwychwstania, do którego codziennie śpieszą tysiące ludzi, aby umocnić swoją wiarę i odnaleźć zagubioną nadzieję.
Niech więc Zmartwychwstały Chrystus szczodrze darzy Was wszystkich swoimi darami i łaskami, aby poprzez przekazywanie nauczania Kościoła i jego odbiór gazeta „Słowo Życia” prowadziła współczesnego zagubionego człowieka do duchowego zmartwychwstania.

   

„Z CHRYSTUSEM JESTEŚCIE POGRZEBANI W CHRZCIE, Z NIM JESTEŚCIE TAKŻE WSKRZESZENI”

Słowo Pasterskie

Orędzie na Wielki Post 2011 Papieża Benedykta XVI
Drodzy bracia i siostry!
Wielki Post, który prowadzi nas do świętowania Wielkiej Nocy, jest dla Kościoła drogocennym i ważnym okresem liturgicznym, dlatego z radością kieruję do was słowo, aby był on przeżywany z należnym zaangażowaniem. Wspólnota Kościoła, gorliwie trwająca w modlitwie i w czynnej miłości, wypatruje ostatecznego spotkania ze swym Oblubieńcem, gdy nadejdzie czas wiekuistej Paschy, intensyfikuje swoją drogę oczyszczenia w Duchu, aby z większą obfitością dostąpić w tajemnicy odkupienia nowego życia w Chrystusie Panu (por. I Prefacja Wielkopostna).
   

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz

Słowo Pasterskie

Drodzy Czytelnicy naszej diecezjalnej gazety "Słowo Życia"!


    W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W tym dniu z zadumą pochyliliśmy głowy pod poświęcony popiół, prosząc Jezusa, byśmy szczerze się nawrócili i całym sercem wierzyli Ewangelii, żyjąc nią na co dzień. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z Was okresem nawrócenia oraz odnowy religijnej.

   

Umiłowani w Chrystusie Panu - Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

Życzenia księdza biskupa Alexandra Kaszkiewicza na Boże Narodzenie 2010 roku i na Nowy Rok Pański 2011
Kolejny już raz przeżywamy uroczystość Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie to szczególny czas, kiedy na nowo zatrzymujemy się nad niepojętą tajemnicą Miłości Boga do człowieka. W każdą niedzielę i uroczystość roku wyznajemy naszą wiarę i mówimy: Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Przed tą tajemnicą klękamy, za nią składamy dziękczynienie, wielbimy Boga w Jego nieskończonej miłości do nas.
   

Z głębi serca

Słowo Pasterskie

Ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz  

W uroczystość Bożego Narodzenia, kiedy cały świat kontempluje Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, Czytelnikom gazety ”Sowo Życia” składam najserdeczniejsze życzenia. Święto Bożego Narodzenia jest świętem życia. Dzisiaj wspominamy to historyczne wydarzenie sprzed ponad 2000 lat, które zmieniło bieg historii ludzkości. W ciemnościach grzechu ludzkość ujrzała światłość – nigdy niegasnące Słońce, którym jest nasz Zbawca Jezus Chrystus. Jak dla biologicznego życia człowiekowi potrzebne jest światło słońca naturalnego, tak i dla życia duchowego potrzebne jest Słońce, którym jest Jezus Chrystus. Niech więc gazeta „Słowo Życia” niesie to światło tego Słońca, które naprawdę zagwarantuje człowiekowi szczęśliwe życie na ziemi i w wieczności.

Wesołych, ciepłych, obfitych w Boże łaski i dary Świąt Bożego Narodzenia i do siego roku!

   

Fragment pasterskiego listu na Adwent 2010

Słowo Pasterskie

Umiłowani Bracia i Siostry, oczekiwania są wpisane w nasze chrześcijańskie życie. Bez nich trudno jest wyobrazić ludzką codzienność. Przez oczekiwania wyrażają się nasze pragnienia i tęsknoty za Bogiem i innym człowiekiem.
    Moi drodzy, na początku okresu Adwentu postawmy sobie pytania. Jakie są nasze oczekiwania? Na kogo lub na co bardziej oczekujemy? Czy w naszych oczekiwaniach jest miejsce na Jezusa Chrystusa i spełnienie Jego Królestwa?
    Małe dziecko oczekuje na troskę i pomoc swoich rodziców, dorastające dzieci tęsknią za ciepłem domu rodzinnego, w którym będą prawdziwie miłujący się rodzice. Młody człowiek marzy o dostaniu się na dobre studia, dorosła osoba zastanawia się nad założeniem udanej rodziny i dobrze wynagradzaną pracą. Małżonkowie spodziewają się od siebie wzajemnej miłości. Rodzice chcą, aby dzieci wyrosły na dobrych ludzi. Osoby w podeszłym wieku oczekują na pogodną starość i życzliwość ze strony swoich dzieci i wnuków. W dzisiejszych czasach trzeba podejmować wiele starań, aby te oczekiwania rzeczywiście się spełniły. Cierpienia człowieka i jego zawody wiążą się z brakiem miłości do Boga i między nami - w rodzinach i społeczeństwie, w którym żyjemy. (pelna wersja na grodnesis.by)
   

Strona 10 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  262

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.