GRODNO
Wtorek,
27 lutego
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Хвала на вышынях Богу!

Słowo Pasterskie

boze narodz1
Дарагія Чытачы газеты “Слова Жыцця”
   Сын Божы нарадзіўся – узрадавалася ўсё стварэнне, неба і зямля. Анёлы заспявалі: “Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супа­кой людзям добрай волі”. Успамінаючы гэтую ўрачыс­тую хвіліну, калі святло Бэтлеемскай зоркі асвяціла цемру ночы і неба ў прадказаным Богам горадзе Бэтлееме злучылася з зямлёю, дазвольце павіншаваць Вас, узлюбленыя Вернікі, з радасным святам Божага Нараджэння! Дарагі Браце і дарагая Сястра! Кожны чалавек: дарослы і маленькі, здаровы і хворы, той, хто шукае праўду і спаўненне жыцця, і той, хто гэта ўжо знайшоў, – узвесяліся ў сваім сэрцы і падзякуй Найвышэйшаму Богу за таямніцу Яго любові, пранікніся гэтай гістарычнай падзеяй, якая перамяніла зямное існаванне. Бог нарадзіўся чалавекам. І няважна, што кажуць тыя, хто ў Яго не верыць ці сумняваецца ў Ягонай моцы. Вы майце моцную веру! Сёння, у гэтае радаснае свята Божага Нараджэння, калі разам з усім каталіцкім Касцёлам мы перажываем Год веры, я хачу заклікаць Вас, дарагія Вернікі, да падзякі Богу за ласку веры. Дарагія Браты і Сёстры, шануйце сваю веру, сцеражыце яе, штодня давайце сведчанне аб ёй, каб і іншыя маглі атрымаць ласку веры. Штодня маліцеся аб памнажэнні веры ў Вашых сем’ях, у душах дзяцей і моладзі, праяўляйце духоўную падтрымку тым, каму сёння не хапае веры або хто яе страціў. Пан Езус у чарговы раз збірае нас на ўспамін свайго Нараджэння, даверцеся Яму і моцна верце ў Ягоную моц! Малюся за кожнага з Вас перад нованароджаным Збаўцам і прашу, каб Бог усім Вам паблаславіў. У імя Айца, і Сына, і Духа Святога. Амэн.
 
 
 
 

Adwent - czas oczekiwania na Chrystusa

Słowo Pasterskie

Fragment listu pasterskiego na Adwent 2012
Kochani Diecezjanie!
   W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w Kościele nowy okres liturgiczny zwany Adwentem. Jest to czas szczególnego oczekiwania na przyjście Chrystusa – to liturgiczne, w tajemnicy Bożego Narodzenia, i to najważniejsze – na końcu czasów. Powodem przyjścia na świat Syna Bożego było to, aby ludzie uwierzyli i dzięki temu mieli życie wieczne (por. 1J 1, 2).Adwent powinien więc stać się w naszych parafiach czasem modlitwy wyrosłej z głębokiej wiary. Ogłaszając Rok Wiary, Ojciec Święty Benedykt XVI napisał, że "jest [on] zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata" (Porta Fidei, 5) i ma się przyczynić do tego, aby wszyscy wierni lepiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z nieustannie przychodzącym do nas Jezusem Chrystusem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcemy w tym okresie Adwentu jeszcze głębiej przeanalizować swoją wiarę, a także poprzez modlitwę, pobożne praktyki religijne i przykład chrześcijańskiego życia włączyć się w godne i owocne przeżycie Roku Wiary. Wiara jest wielką łaską pochodzącą od samego Boga. Bóg otwiera człowiekowi "podwoje" wiary (por. Dz 14, 27), wszczepiając go przez sakrament chrztu św. w swoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.

<< Pełną wersję można przeczytać tu >>
   

Hosanna na wysokości!

Słowo Pasterskie

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie Chrystusowym, Wielebne Siostry Zakonne, Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Po raz kolejny dane nam jest przeżywać radosne Święta Wielkanocne, po­chylając się z wiarą nad Tajemnicą Zmartwychwstania Pań­skiego. W naszych świątyniach rozbrzmiewa uroczyste "Alleluja – chwalcie Pana!" Pragniemy całym sercem wyśpiewać Bogu nasze uwielbienie za wspaniałe dzieło odkupienia, które dokonało się w Jezusie Chrystusie.
    Tajemnica Paschalna ukazuje nam Chrystusa jako Zwycięzcę nad mocami zła i ciemności. Triumf Zmartwychwstałego Pana zapoczątkował nową epokę w dziejach ludzkości, ukazał najpełniejszy i ostateczny sens historii zbawienia, sprawił, że inaczej patrzymy na tajemnice ludzkiego losu. Chrystusowe Zmartwychwstanie nadaje sens nawet najbardziej bolesnym doświadczeniom człowieka, takim jak cierpienie, choroba, śmierć.
   

Wyrazy uznania i wdzięczności należą się wszystkim

Słowo Pasterskie

Aleksander Kaszkiewicz, Biskup Grodzieński
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Drodzy Czytelnicy Gazety Diecezjalnej "Słowo Życia"!
Z okazji 15. rocznicy istnienia naszego Pisma, pragnę złożyć moje najserdeczniejsze życzenia Księdzu Redaktorowi Naczelnemu, całemu Zespołowi Redakcyjnemu i wszystkim Czytelnikom.

   Już od 15 lat "Słowo Życia" gości w tysiącach rodzin katolickich, zarówno w naszej Diecezji, jak i poza jej granicami, dostarczając rzetelnej i obiektywnej informacji o życiu Kościoła Powszechnego i lokalnego, uwrażliwiając na aktualne problemy współczesnego świata, formując serca i umysły Czytelników w duchu wiary oraz konsekwentnie promując wartości chrześcijańskie jako niezastąpione dla całego społeczeństwa. Z radością trzeba odnotować, że oprócz realizowania tej podstawowej dla każdego medium katolickiego misji, "Słowo Życia" staje się również wartościowym środkiem wymiany opinii pomiędzy Czytelnikami, dając możliwość wypowiedzenia się na nurtujące pytania, umacniając w ten sposób więzi międzyludzkie i przyczyniając się do budowania wspólnoty żywo zainteresowanej sprawami Kościoła w naszej Diecezji.
   

Pismo stało się znane

Słowo Pasterskie

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz Metropolita Mińsko-Mohylewski Apostolski Administrator ad nutum Santcae Sedes Diecezji Pińskiej
Droga Redakcjo i Czytelnicy "Słowa Życia"!
Z okazji okrągłej,15. rocznicy powstania gazety Diecezji Grodzieńskiej "Słowo Życia" serdecznie gratuluję i składam szczere życzenia.

  W minionym półtora dziesięcioleciu wydawane nad Niemnem pismo stało się znane, lubiane i poczytne. Można znaleźć w nim informacje o życiu Kościoła lokalnego i powszechnego, rozważania słowa Bożego, tematyczne artykuły, materiały ewangelizacyjne i katechetyczne, humor itd. Jest ono potrzebne zarówno młodzieży, jak i ludziom starszym.

   Jest to bardzo ważne w obliczu wezwań współczesnego świata, z których najważniejszymi są sekularyzm i materializm, religijny analfabetyzm, odejście od norm moralnych i ducha Ewangelii. Człowiek często żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał. W ten sposób dąży do absolutnej swobody, która w rzeczywistości, zamiast być wolnością dzieci Bożych, staje się wolnością od Boga. Jest to bardzo wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ bez Boga życie człowieka traci swój sens.
 
   

Fragment orędzia Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego (11 lutego 2012 r.)

Słowo Pasterskie

«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17, 19)
Drodzy bracia i siostry! Z okazji Światowego Dnia Chorego, który będziemy obchodzili 11 lutego 2012 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, pragnę ponowić moją duchową bliskość ze wszystkimi chorymi, (…) i zapewnić wszystkich o trosce i miłości całego Kościoła. Przyjmując wielkodusznie i z miłością każde ludzkie życie, przede wszystkim słabe i chore, chrześcijanin wyraża ważny aspekt swojego ewangelicznego świadectwa, biorąc przykład z Chrystusa, który pochylał się nad materialnymi i duchowymi chorobami człowieka, aby je leczyć.
   

Chrystus przychodzi także teraz

Słowo Pasterskie

Stajemy w Grocie Narodzenia przy gwieździe, która - według chrześcijańskiej tradycji - znaczy miejsce tego wielkiego wydarzenia. Ale wierzymy, że Chrystus przychodzi także teraz, że jest z nami w tej Świętej Liturgii, która upamiętnia Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Znamienne, że Syn Boży przyszedł na świat jako ubogie dziecko, dla którego nie było miejsca w gospodzie, kiedy Jego naród poddany był obcemu panowaniu. Przyszedł nieznany nikomu, i tylko prości pasterze zgromadzili się przy Jego żłóbku. On jednak jest tym dzieckiem, o którym zapowiadał wielki prorok, by wskrzesić ufność gnębionego narodu. W Nim łączy się niebo z ziemią, sprawy Boże ze sprawami ludzkimi. On jako Zbawiciel wyda się za nas i na zawsze nabędzie nas na własność…
   

Strona 8 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  309

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.