GRODNO
Piątek,
23 lutego
2024 roku
 

Słowo Pasterskie

Drodzy Bracia i Siostry!

Słowo Pasterskie

Józef Staniewski, Biskup Pomocniczy
W ostatnich miesiącach kończącego się roku za pośrednictwem wiadomości telewizyjnych ludzkość poczuła się jako „naród kroczący w ciemnościach”, o którym wspomina prorok Izajasz w czytaniu z Bożonarodzeniowej liturgii słowa. Ciemności, jakie spowiły ludzkie serca i umysły w wyniku terrorystycznych ataków, bombardowania odwetowego i „nowoczesnej wędrówki ludów za lepszym życiem” przybrały kształt wielkiego zamętu w sferze moralnej. Zło usiłuje się stawiać na równi z dobrem, fałsz na równi z prawdą. Ciemności zawładnęły umysłami jednostek i narodów. Przyjmują się normy niezgodne z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Człowiek usiłuje zająć miejsce Boga i nawiązać swoje rozwiązania zaistniałej sytuacji. Świat zapomniał o Bogu i dziwi się, że wszystko obróciło się przeciwko niemu samemu.
    „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2, 10–11), głośno woła za aniołem św. Łukasz ewangelista, by uspokoić i uprzytomnić pokrzywdzonego, zagubionego i zbuntowanego człowieka.
    Bracia i Siostry! W Betlejem zaczęła się przepiękna historia skrzyżowania dróg Boga i człowieka. Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, w życie każdego z nas, aby nas wybawić z niewoli grzechu, abyśmy na nowo z Boga się narodzili, stali się nawzajem braćmi i przybranymi dziećmi Bożymi.
 

Fragment listu pasterskiego księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Adwent 2015 roku

Słowo Pasterskie

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, drodzy Diecezjanie! Po raz kolejny dane nam jest stanąć na progu Adwentu – bardzo ważnego i pięknego okresu roku liturgicznego, który ma nas przygotować duchowo do spotkania z Jezusem Chrystusem w Tajemnicy Jego Narodzenia.
Przed nami cztery tygodnie radosnego oczekiwania, wytrwałego czuwania, oczyszczenia serc i rozbudzenia w nich tęsknoty za Zbawicielem, który jak ożywcza rosa zstąpi z niebios i „przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 7) jawi się nam jako Emmanuel – Bóg z nami. Adwentowy nastrój oczekiwania i tęsknoty przypomina nam, że przyjście na świat Chrystusa Pana, które zmieniło bieg historii ludzkości, zostało poprzedzone długim oczekiwaniem Narodu Wybranego na spełnienie się obietnic Bożych. Słuchając Słowa Bożego, głoszonego przez proroków, Izraelici uczyli się odczytywać dzieje własnego narodu, jako realizację zbawczego planu Pana Boga. Nie tylko w czasach pokoju i dobrobytu, w radości zwycięstw i odnoszonych sukcesów, ale także w goryczy porażek i niepowodzeń, w doświadczeniu niewoli i upokorzenia Naród Wybrany wierzył wytrwale i ufnie w Boga dobrego i miłosiernego, sprawiedliwego i wiernego własnym obietnicom. [...]
Pełną wersję listu pasterskiego można przeczytać na stronie internetowej  grodnensis.by.
   
   

XXII Diecezjalne Dni Młodzieży

Słowo Pasterskie

Zaproszenie młodzieży diecezji Grodzieńskiej na Diecezjalne Dni Młodzieży 1–3 maja w Smorgoniach
Droga Młodzieży! Uczniowie szkół i uczelni zawodowych, Studenci uczelni wyższych!
Zapraszam Was 1–3 maja br. na XXII Diecezjalne Dni Młodzieży naszej Diecezji. W tym roku będą Was gościć i witać u siebie mieszkańcy m. Smorgonie. Samo spotkanie będzie miało miejsce przy parafii pw. św. Michała Archanioła.
    Zachęcam Was wziąć udział w tegorocznych Diecezjalnych Dniach Młodzieży, które zostaną poświęcone słowom Jezusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Niech to będzie czas wspólnej radości w Chrystusie i odkrycia w sobie daru czystego serca.
    O szczegółowych informacjach udziału można dowiedzieć się u swoich księży proboszczów i duszpasterzy młodzieży.
    Na owocne przygotowanie i udział w spotkaniu wszystkim z całego serca błogosławię.
   
   

Chrystus Zmartwychwstał!

Słowo Pasterskie


Aleksander
Kaszkiewicz
Biskup GrodzieńskiUmiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Jak co roku w Święta Wielkanocne razem z niewiastami z Ewangelii podążamy w duchu do grobu Chrystusa. Pełni zdumienia, widzimy kamień odsunięty od wejścia, odkrywamy, że w grobie nie ma ciała Jezusa. I słyszymy słowa anioła, które napełniają nasze smutne, zatrwożone serca radością i pokojem: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5–6). Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje i będzie żyć na wieki. Ta najważniejsza prawda chrześcijańskiej wiary pozwala nam innymi oczami spojrzeć na świat, na dzieje ludzkości, na rzeczywistość naszego życia. W Tajemnicy Paschalnej poznajemy Chrystusa jako Zwycięzcę nad mocami zła, ciemności i grzechu. Jego męka i śmierć są zadatkiem naszego zbawienia, a krzyż staje się znakiem Bożej miłości i przebaczenia, bramą prowadzącą do szczęścia wiecznego.
   

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Słowo Pasterskie

Józef StaniewskiBiskup Pomocniczy Diecezji Grodzieńskiej


Kochani Bracia i Siostry!
W adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” Papież Franciszek pisze, że istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wielkim Postem bez Wielkanocy.
   
    Papież jednak przyznaje, że radości nie przeżywa się w ten sam sposób na wszystkich etapach i w każdych okolicznościach życia, nieraz bardzo trudnych.
    Dostosowuje się ona i zmienia, a zawsze pozostaje przynajmniej jako promyk światła, rodzący się z osobistej pewności, że jest się nieskończenie kochanym, ponad wszystko.
    Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem.
    Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji.
    Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza.
   

Fragmenty Listu Pasterskiego ks biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na I Niedzielę Wielkiego Postu 2015

Słowo Pasterskie

Аляксандр Кашкевіч, Біскуп Гродзенскі Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Jak co roku, w Środę Popielcową, rozpoczęliśmy w Kościele okres liturgiczny Wielkiego Postu. Przez 40 dni, podejmując wysiłek nawrócenia, umartwienia i pokuty, będziemy przygotowywali się duchowo do radosnego wyznania wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego w obchodach Świąt Wielkanocnych. Wielki Post to szczególny czas łaski darowany nam przez Pana, abyśmy mogli odrodzić się wewnętrznie, umocnić w sobie wiarę, nadzieję i miłość, odnowić naszą więź z Chrystusem i otworzyć się na Jego zbawcze działanie. [...]
   

Oświadczenie Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi

Słowo Pasterskie

Katoliccy biskupi Białorusi na nadzwyczajnej sesji plenarnej 30 stycznia 2015 r. omówili wygłoszone ostatnio zarzuty wobec służących na Białorusi polskich księży oraz oskarżenia w braku zainteresowania hierarchów Kościoła katolickiego w przygotowaniu swoich kapłanów.
My, podobnie jak katoliccy wierni, z głębokim zaniepokojeniem przyjmujemy te zarzuty, które uważamy za nieuzasadnione obrażanie Kościoła katolickiego oraz za wzniecanie międzyetnicznej i międzywyznaniowej wrogości.
    W 1989 r. na Białorusi służyło około 60 miejscowych duchownych katolickich, a teraz jest ich 360, co oznacza sześciokrotny wzrost. Czyż nie jest to dowodem na to, że nasz Kościół wkłada wiele wysiłków w przygotowanie miejscowych duchownych? Problem w tym, że w czasach sowieckich na Białorusi z powodu braku seminariów nie było możliwości przygotowywać miejscowych księży. Dzięki Bogu teraz jest to możliwe, ale trzeba pamiętać, że duchowieństwo to nie zawód, tylko powołanie i nikogo nie można posłać do seminarium siłą.
   

Strona 4 z 12:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
green
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  313

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.