GRODNO
Wtorek,
23 kwietnia
2024 roku
 

Gazeta seminaryjna

PAPIEŻ PISZE DO KLERYKÓW...

Gazeta seminaryjna

Ojciec Święty Benedykt XVI za czas swojego Pontyfikatu napisał trzy encykliki, dwie adhortacje, wielką ilość listów i innych dokumentów. 18 października 2010 r., w święto Świętego Łukasza Ewangelisty, ukazał się jego „List do seminarzystów”. List składa się z siedmiu punktów. To pismo świadczy o wielkiej trosce Piotra naszych czasów o tych, którzy przygotowują się do posługi kapłańskiej. Zwracając się bowiem do przyszłych kapłanów, Papież widzi w nich przyszłość Kościoła. Dlatego pragnie ich pouczyć, jak należy przeżywać czas seminarium oraz zwraca uwagę na to, jak ma wyglądać formacja alumnów, przyszłych kapłanów.
Na początku Listu Benedykt XVI przytacza własne wspomnienie z czasów II wojny światowej: „W grudniu 1944 roku, kiedy zostałem powołany do służby wojskowej, dowódca kompanii pytał każdego z nas, jaki zawód chciałby mieć w przyszłości. Odpowiedziałem, że chciałbym zostać kapłanem katolickim. Podporucznik odparł: A więc musi Pan poszukać sobie czegoś innego. W nowych Niemczech już nie potrzeba księży.” Ojciec Święty podkreśla, że pomimo błędnego mniemania wielu ludzi, iż kapłaństwo nie jest „zawodem” na przyszłość, rzeczywistość jest inna. Ludzie potrzebują Boga nawet w XXI wieku. Dlatego słuszne wydają się słowa Papieża skierowane do tych, którzy „wbrew tym zastrzeżeniom i opiniom” wstąpili do seminarium: „Dobrze zrobiliście”.
 

W służbie Bogu i ludziom

Gazeta seminaryjna

Jezus Chrystus z wielkiej miłości ku Kościołowi, Swojej Oblubienicy wzbudza w sercach młodych ludzi powołanie do kapłaństwa, aby w przyszłości, jako duszpasterze prowadzili wszystkich ludzi do Niego. Przyjmując z wdzięcznością ten dar od Zbawiciela, Matka Kościół przygarnia nowych kandydatów pod swoją szczególną opiekę. Poprzez formację seminaryjną stara się Ona jeszcze bardziej rozpalić w sercach kleryków pragnienie służby Chrystusowi i człowiekowi. Wielką rolę odgrywa w tym rozwój życia duchowego alumnów oraz zdobyta przez nich wiedza filozoficzna i teologiczna. W naszym grodzieńskim seminarium przed przyjęciem święceń diakonatu ma miejsce także roczna praktyka liturgiczno - duszpasterska w parafii.
    Nazywam się Witalij Bielenik. Ukończyłem V rok studiów w WSD i obecnie jestem na praktyce w parafii św. Michała Archanioła w Oszmianach. W swoim artykule pragnę podzielić się refleksją o tym, jak przeżywam ten czas, dany mi od Boga, ową praktykę duszpasterską, która jest wypłynięciem na głęboką wodę w różnych sytuacjach życiowych. W nich można zastosować całą wiedzę i umiejętności zdobyte poprzez formację seminaryjną. Ten czas jest dla mnie także okazją, aby bardziej zakorzenić się w Chrystusie oraz z jeszcze większą miłością i radością odpowiedzieć Mu w dniu święceń kapłańskich: „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6, 8).
   

A więc, ministrant to jest przedstawiciel posługi samego Boga!

Gazeta seminaryjna

Witam was, drodzy Czytelnicy, a szczególnie ministranci, w tym radosnym białym okresie. Białym ten okres można nazwać z tego powodu, że całe otoczenie dookoła nas jest niejako pokryte wspaniałym białym prześcieradłem, które jest utkane z miliardów małych białych płatków! Jak to Pan Bóg wszystko wyszukanie i ekskluzywnie urządził.
    Zastanówmy się nad tą wyszukanością i elitarnością. Otóż, czym jest i co znaczy służba ministrancka, niejednokrotnie pisano, między innymi też w tej rubryce. Chcemy wskazać na pewien aspekt tej służby, a mianowicie na jej wyszukaność i elitarność oraz na jej znaczenie dla was, ministranci.
   A więc, ministrant to jest przedstawiciel posługi samego Boga!
   

Wiadomości seminaryjne

Gazeta seminaryjna

18 grudnia, wspólnota seminaryjna przeżywała wigilię Bożego Narodzenia. Spotkanie wigilijne wspólnie z klerykami w seminarium przeżywali również ich rodzice i bliscy.
Wigilijne spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 konferencją w kaplicy seminaryjnej, którą wygłosił ojciec duchowny naszego seminarium ks. Tadeusz Krisztopik. Następnie odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której klerycy wspólnie z rodzicami modlili się na różańcu. W tym czasie była także możliwość spowiedzi. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Na Liturgii byli obecni także księża wykładowcy, ojcowie duchowni, spowiednicy kleryków, inni pracownicy naszego seminarium, diakoni i klerycy wraz ze swoimi rodzicami. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za dar naszej wspólnoty.
Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się w auli im. Jana Pawła II. Klerycy II roku poprowadzili spotkanie (to także jest tradycją naszego seminarium). Po wysłuchaniu fragmentu z Pisma Świętego, które opisuje narodzenie Pana Jezusa, obecni na spotkaniu dzielili się opłatkiem i składali sobie nawzajem życzenia świąteczne. Nie zważając na to, że niektórzy spotkali się po raz pierwszy, spotkanie było przesiąknięte życzliwością, radością i ciepłem serca.
   

Przybliżyć prawdę

Gazeta seminaryjna

 „Witam profesorów i alumnów Seminarium Duchownego z Grodna na Białorusi, którzy tu, w Rzymie, świętują Dwudziestolecie jego istnienia. Niech to Seminarium […] wspiera wstawiennictwo Maryi Dziewicy, której Święto Narodzenia dzisiaj obchodzimy. Z serca wam błogosławię”.

Papież Benedykt XVI

Drodzy Czytelnicy!

Każdy jubileusz jest uroczystością wielce oczekiwaną. Dlaczego czekamy na nią  z niecierpliwością? Dlatego że jest ona pewnym punktem, znajdując się w którym można spojrzeć wstecz, aby zobaczyć, co już zostało dokonane. Jest to okazja do refleksji nad odcinkiem czasu w przeszłości, by móc bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Jednak uroczystość, a tym bardziej jubileusz, trudno  sobie wyobrazić bez prezentów i życzeń.
   

Padwa

Gazeta seminaryjna

Czym jest świętość? Każdy wie, że jest ona dojrzałością i doskonałością duchową. Z historii Kościoła znamy wielu różnych świętych: jedni z nich byli zwyczajni w swej świętości, żyli tak prosto, jak my, tylko, co prawda, posiadali więcej cnót. Natomiast droga życiowa innych była zadziwiająca i bogata w przygody. Choć, prawdopodobnie, wszyscy praktykowali i posiadali cnoty w stopniu doskonałym, to jednak towarzyszyły im znaki szczególnej Bożej obecności, czyli cuda.

 Przykładem Świętego żyjącego w XX w. jest postać św. Ojca Pio. Lecz chcę przytoczyć przykład Świętego, który na przestrzeni wieków był obdarzany największą czcią. Jest to cudotwórca św. Antoni Padewski.

   

Rzym

Gazeta seminaryjna

„Tutte le strade portano a Roma”- „Wszytkie drogi prowadzą do Rzymu!” To antyczne powiedzenie sprawdza się także w dzisiejszych czasach. Chociaż pielgrzymka alumnów i profesorów grodzieńskiego WSD przechodziła przez wiele pięknych miejsc, należy przyznać, że głównym jej celem i centrum było Wieczne Miasto.
Rzym możemy nazwać muzeum pod otwartym niebem. Dlatego, żeby zobaczyć zabytki architektury oraz wszystkie dzieła sztuki i chociażby na kilka chwil zatrzymać się przy każdym z nich, nie wystarczy kilku dni, tygodni, a nawet miesięcy, lecz z pewnością mogę powiedzieć, że dzieła sztuki sakralnej są najwspanialszymi dziełami rąk ludzkich wzniesionych na chwałę Bożą.
   Jednym z takich dzieł jest Bazylika Świętego Piotra. Piękno i potęga głównej świątyni katolickiej przerasta ludzką wyobraźnię. Wnętrze Bazyliki jest przepełnione dziełami sztuki takich artystów jak Rafael, B. Peruzzi, Michał Anioł.
   

Strona 4 z 8:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

white
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  253

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.