GRODNO
Czwartek,
30 maja
2024 roku
 

Życie Kościoła

Wspaniały Kapłan o wielkim sercu

Życie Kościoła

30 lipca br. po długiej chorobie w szpitalu w Turku (Polska) zmarł ks. prał. dr Marian Marguż. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w parafii Kowale Pańskie. Nabożeństwom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Stanisław Gębicki. Homilię pogrzebową wygłosił ks. bp Władysław Blin. Ponad 100 księży uczestniczyło w uroczystościach pogrzebowych. Z Białorusi był obecny także ks. bp Antoni Dziemianko oraz kapłani z diecezji grodzieńskiej. Ciało zmarłego kapłana spoczęło na miejscowym cmentarzu.
Ksiądz prałat urodził się w Polanach, w powiecie oszmiańskim w parafii Gudohaje. Na tych terenach przeżył bolesny okres wojny. W kwietniu 1946 roku przyjechał do Polski z rodzicami i zamieszkał we wsi Opin w powiecie braniewskim. Gimnazjum i liceum ukończył w Olsztynie. W latach 1950–55 studiował we włocławskim seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Antoniego Pawłowskiego dn. 26 czerwca 1955 roku w katedrze we Włocławiu. Potem przyszły lata posługi kapłańskiej. Najpierw pracował jako wikariusz w parafiach diecezji włocławskiej, później podjął studia z zakresu historii Kościoła na KUL-u i na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez rok uczył historii Kościoła w Niższym Seminarium Duchownym we Włocławiu. Później był proboszczem w parafii Niewież, gdzie wybudował kościół, w Sonpolę, gdzie dobudował nową część świątyni i wreszcie w Ślesinie. Był również dziekanem kilku dekanatów. Za gorliwą posługę pasterską został odznaczony godnością najpierw Kanonika Honorowego Kolegiaty Kaliskiej, a później Kapelana Jego Świątobliwości. 30 czerwca 2004 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kowalach Pańskich.
 

VIII piesza pielgrzymka Grodno-Roś

Życie Kościoła

W dniach 31 lipca - 3 sierpnia 2009 roku odbyła się kolejna VIII piesza pielgrzymka z Grodna do sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Rosi. Tradycyjnie głównym jej organizatorem była parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grodnie z os. Południowe. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w piątek o godz. 8.00, która była sprawowana przez księży neoprezbiterów, wyświęconych pod koniec maja br. dla Diecezji Grodzieńskiej.
Na zakończenie Mszy św. rozpoczynającej pielgrzymkę została poświęcona figura Jezusa Frasobliwego, która została ofiarowana przez Zakład Sztuki Kościelnej Barbara Schaefer-Kobyłczyk z Piekar Śląskich. Wspomnianą figurę przez całą drogę pielgrzymi nieśli do sanktuarium, by w ten sposób pokazać wszystkim mijającym ich ludziom, do Kogo zmierzają, Kto jest celem tego pielgrzymowania, a także z myślą, by kult Jezusa Frasobliwego rozprzestrzeniał się na tych terenach.
   

Uroczystości odpustowe w Gudohajach

Życie Kościoła

Pan Bóg sam wybiera miejsca, w których ubogaca człowieka swoją obecnością. Są one szczególne dla wiernych przede wszystkim z powodów religijnych. W wielu obecne są słynące łaskami obrazy lub figury Chrystusa, Matki Najświętszej albo któregoś ze Świętych, będące niejednokrotnie także dziełami sztuki. Niewątpliwie ważną rolę odgrywają także świątynie, w których znajdują się relikwie. Czasem są to okazałe bazyliki, z bogatą architekturą, kunsztowną sztukaterią, jak choćby narodowe sanktuarium w Budsławiu czy katedra grodzieńska, ale niejednokrotnie Pan Bóg wybiera zwyczajny i prosty kościółek, jak na przykład w Gudohajach, gdzie od kilku stuleci wielką czcią wiernych jest otaczany obraz Matki Bożej Włodzimierskiej, który z czasem otrzymał nazwę Matka Boża Gudohajska albo Matka Boska Szkaplerzna.
    Mały kościółek na gudohajskiej górce nie jest zbyt imponujący z punktu widzenia architektury, z drugiej zaś strony - zachwyca swoją prostotą. Na szczególną uwagę zasługuje jego położenie, bo górek, podobnych do tych, na której wznosi się kościół jest w okolicy Gudohajach więcej. Jak okiem sięgnąć, widać pofałdowane pola, szczególnie piękne wiosną i latem, kiedy złocą się i srebrzą łany zbóż, zielenią zachwycają łąki, a w dali zaprasza szumiący i jakby tańczący las, w którym wiją się dróżki wśród porosłych mchem drzew, kamieni a także bujnie rosnącej roślinności. Przyjeżdżający do Gudohaj zarówno wierni, jak i turyści mogą odpocząć w ogrodzie Matki Bożej, w którym jest wszystko, co sprzyja skupieniu i regeneracji sił.
   

W poszukiwaniu swego powołania

Życie Kościoła

Kilkudziesięciu chłopców z różnych zakątków naszej diecezji zgłosiło się, by uczestniczyć w tegorocznych rekolekcjach powołaniowych w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie w dniach 16-19 lipca. Oprócz modlitw i udziału we Mszach św. program rekolekcji przewidywał 2 ważne dla młodych ludzi konferencje: „Powołanie do świętości” oraz „Powołanie do kapłaństwa”. Treścią pierwszej z nich były rozważania nad tym, jak zrealizować zadanie, które Bóg stawia przed człowiekiem, mianowicie - jak rozpoznać swoje powołanie życiowe. Poruszane podczas drugiej konferencji zagadnienia miały skłonić młodych ludzi do przemyśleń, jak upewnić się w swoim powołaniu do kapłaństwa. Bliższej integracji uczestników rekolekcji oraz ich zetknięciu się z historią powstania 1863 r. na naszych terenach służył wyjazd do Bohatyrowicz. W organizacji rekolekcji czynny udział wzięli: rektor WSD ks. Józef Staniewski, ks. prefekt Michał Łastowski, ks. ekonom Aleksander Sosnowski oraz neoprzezbiterzy – ks. Andrzej Liszko i ks. Aleksander Bogdanowicz. Nad stroną duchową spotkania czuwał ojciec duchowny WSD ks. Andrzej Radziewicz.
   

Królowo naszych rodzin – módl się za nami

Życie Kościoła

    Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Trokielskiej

Królowo naszych rodzin – módl się za nami

     Dzień 5 lipca 2009 roku zostanie zapisany niezacierającymi się literami w historii Trokiel, gdzie w Sanktuarium Maryjnym odbyła się Koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Trokielskiej. Historia Sanktuarium nie pamięta tak wzniosłej i wspaniałej uroczystości, na którą z różnych stron Grodzieńszczyzny podążały dziesiątki tysięcy czcicieli Maryi ze swoimi duszpasterzami, a także goście z zagranicy. Wierni, biorący żywy udział w tych uroczystościach, poddali się w ten dzień potężnemu nastrojowi wiary, majestatycznej siły wzruszenia i skupienia, które na długo pozostaną w ich sercach.

   Od dawna jest dobrą tradycją, że w pierwszą sobotę lipca Trokiele stają się stolicą Kościoła Grodzieńskiego. Te niewielkie miasteczko znajdujące się na poboczu głównych połączeń komunikacyjnych, nabrało w tym roku wyjątkowego znaczenia dla duchowieństwa i wiernych z racji uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Trokielskiej.
    Jakże trafne okazało się hasło tegorocznej pielgrzymki do Matki Bożej Trokielskiej: „Maryjo – jestem, pamiętam, czuwam!”. Słowa te w sposób mocny i prosty wyrażają sens bycia chrześcijaninem na naszej ziemi na początku nowego tysiąclecia w nowej epoce dziejów Kościoła i narodu.
    Być chrześcijaninem to znaczy czuwać, jak czuwa żołnierz na posterunku lub matka przy dziecku i strzec wielkiego dobra. Tym wielkim dobrem jest nasza wiara, całe dziedzictwo ducha, które w niej bierze początek. Czuwać to znaczy pamiętać o sobie i bliźnich, być przy Maryi, przy naszej Opiekunce z Trokiel i próbować stać się jej pomocnikami, pamiętać, by Apel Maryjny nie przestał być naszą modlitwą i naszym życiowym programem.
    Na wielką moc modlitwy przy cudownym obrazie Matki Bożej Trokielskiej po trudnej wielodniowej pielgrzymce liczyli wierni, którzy przybyli na uroczystości koronacyjne. Ich trud pielgrzymowania stał się wyrazem tego, że tęsknią za Bogiem i nieustannie Go szukają. Czas, który poświęcili sprzyjał głębszemu poznaniu siebie, swych słabości i ograniczeń. Stał się również dobrą porą na pogłębianie więzi międzyludzkich poprzez wzajemną pomoc i chęć zrozumienia potrzeb bliźniego. Podczas modlitewnego wędrowania i nocnego czuwania, które w przeddzień koronacji uświetniła inscenizacja pt. „Jezus naszym życiem” i koncert zespołu „Ave” w sposób rzeczywisty nasz Kościół stał się pielgrzymującą wspólnotą ludu Bożego.
    Przygotowując się duchowo do uroczystości koronacynej w nocy 5 lipca br. pielgrzymi odmawiali też Różaniec z rozważaniami Tajemnic Światła oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Słuchając fragmentów dzienniczka św. siostry Faustyny zastanawiali się nad wartościami życia chrześcijanina. Od wczesnych godzin porannych 5 lipca przed wejściem do diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego w wielkiej kolejce gromadziły się wierni, by zanieść swoje intencje do Matki Trokielskiej. O godz. 8.00 celebrowana była Msza św. pod przewodnictwem ks. bp Aleksandra Kaszkiewicza wspólnie z neoprezbiterami.
   

Więcej artykułów…

Strona 152 z 153:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  216

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.