GRODNO
Środa,
22 maja
2024 roku
 

Życie Kościoła

Św. Michał Archanioł - obrońca Kościoła

Życie Kościoła

29 września w Kościele katolickim na Białorusi jest obchodzone patronalne święto św. Michała Archanioła. Ma ono w tym roku szczególny wymiar: 20 lat temu w październiku 1989 roku papież Jan Paweł II konsekrował w Rzymie ks. bpa Tadeusza Kondrusiewicza i mianował go administratorem apostolskim katolików Białorusi, początkując w ten sposób proces odnowy życia religijnego i struktur kościelnych na ziemiach Białorusi.
    Opieka patrona wszystkich katolików Białorusi, ustanowionego po erekcji struktur kościelnych, sprawiła, że Kościół w naszym kraju dynamicznie się rozwijał. Warto przypomnieć, że w 1990 roku w Grodnie zostało otwarte Wyższe Seminarium Duchowne (współpatronem jest św. Michał Archanioł), w którym po 18 latach działalności wyświęcono 173 księży. W 1991 roku utworzono Metropolię Mińsko-Mohylewską, w skład której weszły: archidiecezja Mińsko-Mohylewska, diecezje Pińska i Grodzieńska, a od roku 1997 - Witebska. Lata dziewięćdziesiąte to również czas renowacji i odbudowy kompletnie zburzonych, mocno zdewastowanych świątyń katolickich, odzyskanych przez Kościół.
 

Radość Nazaretu

Życie Kościoła

W kościele Pobrygidzkim w Grodnie 23 sierpnia br. odbyła się uroczysta wieczysta profesja zakonna 4 sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Miała ona miejsce podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Profesję wieczystą, czyli wieczyste śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa złożyły: s. Klara Wołczek (Szczuczyn), s. Agnes Ostrouch (Tarnowo), s. Antonia Szejgierewicz (Szczuczyn) i s. Józefa Kanajewa (Tarnowo). Wieczyste śluby zostały złożone na ręce siostry prowincjalnej Nereuszy. Formularz śłubny podpisany był na ołtarzu, by podkreślić wagę ofiary życia sióstr dla Chrystusa. Lata formacji były dla nich czasem poznawania Pana Jezusa, wsłuchiwania się w Jego słowa, uczenia się Jego stylu życia, coraz głębszego wchodzenia w tajemnice Jego Serca, które pragnie wszystkich przyprowadzić do domu Ojca. Jednocześnie był to czas oświadczania własnej kruchości, grzeszności i niemocy. Ale ostatecznie zwyciężyło zapewnienie Jezusa - wystarczy ci łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali.
   

Co by się stało ze światem, gdyby nie było w nim zakonników?

Życie Kościoła

Sługa Boży Jan Paweł II wypowiedział słynne słowa: „Dzisiejszy świat bardziej niż nauczycieli potrzebuje świadków”. Takimi świadkami miłości Boga do ludzi w świecie są osoby konsekrowane – członkowie żeńskich i męskich Instytutów, Zgromadzeń zakonnych i Zakonów. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa byli ludzie pragnący naśladować Jezusa w sposób radykalny – w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Dla własnego uświęcenia i większej chwały Bożej modlili się, pokutowali, pracowali, zachęcając innych własnym przykładem do wkroczenia na drogę doskonałości. Głosili Ewangelię nie tylko słowem, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia. „Cóż stało by się ze światem, gdyby nie było w nim zakonników?” – wołała św. Teresa od Jezusa. Życie zakonne głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana jest darem Boga Ojca udzielonym Kościołowi za sprawą Ducha Świętego (por. VC 1).
    Człowiek jest powołany do szczęścia, które można osiągnąć na różne sposoby. Jednym z nich jest naśladowanie Jezusa w życiu zakonnym. Teolog Karol Rahner wypowiedział ciekawe słowa: „Do najprostszych i zarazem najtrudniejszych czynów serca należy dobroć, bezinteresowność, milczenie, zrozumienie, prawdziwa pogoda ducha i modlitwa”. Wszystkie te cnoty są niejako wpajane w życie siostry zakonnej.
   

Dlaczego dziś jest mało powołań?

Życie Kościoła

W dzisiejszych czasach dużo się mówi o krysysie powołań. Czy Bóg naprawdę nie powołuje na drogę wyłącznego służenia tylko Jemu, czy problem jest gdzie indziej?
    Po wielorakich rozmowach z młodymi ludźmi daje się zauważyć, że głos powołania słyszy wielu młodych dziewcząt i chłopców, słyszą to zaproszenie „Pójdź za Mną”. Z różnych powodów jednak młody człowiek się lęka i boi odpowiedzieć na to wezwanie. Dziś, gdy w świecie liczy się MIEĆ, a nie BYĆ, jest trudno pozostawić dotychczasową drogę, zajęcia, przyzwyczajenia i iść za Jezusem. Iść bardzo często w nieznane, niepewne od strony ludzkiej, ale iść za Jesusem i z Nim świadczyś o Jego Królestwie. Młodym brakuje odwagi i zdecydowania, czasami wydaje się że chcieliby namacalnie mieć podtwierdzenie, że to jest właśnie ta droga. Tym czasem Bóg cierpiwie czeka na decyzję, bo kocha i szanuje wolność.
   

Korony dla Królowej Jezior z Brasławia

Życie Kościoła

W Brasławiu został ukoronowany łaskami słynący wizerunek Matki Bożej Królowej Jezior
22 sierpnia br. w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Brasławiu odbyło się wielkie wydarzenie: cudowny obraz Matki Bożej Władczyni Jezior został ukoronowany papieskimi koronami. W obecności około 10 tys. wiernych papieskie korony na skronie Maryi i Jezusa nałożył w imieniu papieża Benedykta XVI kard. Joachim Meisner, metropolita Kolonii w Niemczech. Była to już siódma od 1989 r koronacja wizerunku Matki Bożej na terenie Białorusi.
W liście pasterskim zapraszającym do udziału w koronacji biskup witebski Władysław Blin tłumaczył, że „z prawdy naszej wiary, że Jezus jest Królem całego wszechświata wyłania się nauka Kościoła o powszechnym królowaniu Jego Matki, Maryi”. Matka Najświętsza od chwili Zwiastowania miała swój bardzo ważny udział w Królestwie Jej Syna, więc – jak zaznaczył ks. biskup - wszyscy doświadczamy macierzyńskiego królowania Maryi, dzięki któremu przybliża się Królestwo Chrystusa. Ordynariusz diecezji witebskiej w liście pasterskim wyjaśnił, że jeśli w jakimś miejscu na ziemi królowanie Maryi nabierze szczególnego znaczenia i charakteru, wówczas w sercach wierzących rodzi się pragnienie publicznego wyrażenia tego faktu przez akt liturgiczny. Ks. Biskup Władysław Blin wyraził przekonanie, że obchodząca w br. 10-lecie swego istnienia diecezja witebska «wielokrotnie i na różne sposoby» doświadczyła macierzyńskiego królowania Matki Bożego Syna. Szczególnym miejscem na jej mapie, „które obrała sobie Maryja, aby przybliżać Królestwo Chrystusa na ziemi jest miasto Brasław, leżące w północno-zachodniej części Białorusi”.
   

Strona 151 z 153:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  224

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.