GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Życie Kościoła

Z miłością do Boga, z czułością do ukochanej osoby

Życie Kościoła

Święty Walenty jest znany nie tylko we wspólnocie Kościoła, ale także na całym świecie. Zyskał szczególną popularność wśród zakochanych par, ponieważ jest uważany za ich niebiańskiego patrona. O tym, czy „druga połówka” istnieje i jaką rolę odgrywa Opatrzność Boża w połączeniu dróg życiowych dwóch osób, opowiadają młodzi małżonkowie.
Nasza znajomość z Maksymem rozpoczęła się na pielgrzymce. Gdy wspominam okoliczności spotkania, zdaję sobie sprawę, że było ono przeznaczone z góry. W 2011 roku po raz pierwszy postanowiłam udać się na pielgrzymkę Grodno-Roś, do cudownej figury Jezusa Frasobliwego. Jednak w przeddzień zbiórki okaza- ło się, że żadna z koleżanek nie może dotrzymać mi towarzystwa, a samej nie pozwolili mi iść rodzice, ponieważ byłam nieletnia i z daleka – z Indury.
 

Najstarszy salezjanin na Białorusi świętował jubileusz

Życie Kościoła

85-lecie ks. kanonika Zdzisława Wedera SDB obchodzono 22 stycznia w parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach.
Większość swojego życia kapłańskiego ks. Zdzisław poświęcił posłudze ludowi Bożemu jako misjonarz na Wschodzie, gdzie brał udział w odrodzeniu wiary po 70 latach wojowniczego ateizmu i prześladowań Kościoła. A wierni parafii w Smorgoniach, dzieci i młodzież znają go jako kapłana o otwartym sercu, niosącego Boga poprzez swoją skromną posługę w pokorze i uczciwości.
   

Spoglądając wstecz, a idąc naprzód

Życie Kościoła

Ks. biskup Józef Staniewski opowiada o ważnych wydarzeniach z 7-letniego okresu swojej posługi biskupiej.
Minęło już 7 lat, jak rektor i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie przyjął święcenia biskupie. Z tej racji biskup pomocniczy i wikariusz generalny diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski wspomina siedem ważnych wydarzeń z tego okresu.
   

Duch pokuty drogą do Miłosierdzia Bożego według bł. ks. Michała Sopoćki

Życie Kościoła

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko określa pokutę jako dyspozycję duszy skłaniającą grzesznika do znienawidzenia popełnionego grzechu, obrzydzenia go sobie i do żalu za ten grzech, ponieważ jest on obrazą Boga. Rezultatem tego jest mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie za wyrządzone zło.
Według niego duch pokuty ma swoje źródło w spojrzeniu na grzech oczyma wiary. To właśnie wiara prowadzi do zrozumienia zła grzechu, uświadomienia sobie, jak bardzo łamie on prawo Boże, Jego świętość, sprawiedliwość i miłość, skoro jedynie śmierć Boga-Człowieka mogła za nie odpokutować. Ta świadomość prowadzi do znienawidzenia swoich grzechów i pragnienia raczej śmierci niż obrazy Boga. Z tego zaś rodzi się chęć wynagrodzenia za zniewagi, „pomszczenia” poprzez pokutę swoich grzechów oraz grzechów bliźnich i przebłagania w ten sposób majestatu Boga. Tak oto duch pokuty powoduje, że człowiek skłania się do podjęcia aktów pokutnych.
   

„Idźcie i głoście” czyli o misji katolickich mediów

Życie Kościoła

24 stycznia wspominamy św. Franciszka Salezego, który w odległym XVI wieku, umieszczając na murach i parkanach kartki z krótkimi wyjaśnieniami prawd wiary, stał się założycielem dziennikarstwa katolickiego. Dziś w swoim arsenale mamy więcej środków przekazu: gazety, czasopisma, portale internetowe, radio, wideo. Zmieniły się sposoby, ale cel pozostał – ewangelizacja.
   

Strona 14 z 153:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.