GRODNO
Niedziela,
19 maja
2024 roku
 

Życie Kościoła

„Biedni są waszymi panami”

Życie Kościoła

Papież Franciszek podczas wspólnego posiłku z bezdomnymi w watykańskich pokojachCharité [szarite]... Słowo szeleści i jakby otula. Nic dziwnego, że w języku francuskim oznacza „miłosierdzie”. I dziełom miłosierdzia służy wspólnota sióstr św. Wincentego a Paulo – szarytki. Na Białorusi zakonnice posługują już 30 lat. O istocie ubóstwa i przeciwdziałaniu mu opowiada siostra szarytka Julia Nowikowa.
– Na ulicach naszego kraju jest czysto i schludnie, rzadko zdarza się też spotkać jakiegoś włóczęgę. Czy to odzwierciedla prawdziwy stan rzeczy stosunkowo ubogich na Białorusi? Jaką skalę ma problem ludzi potrzebujących?
   – Zgadzam się. Można przejść przez ulice Mińska i nikogo nie zauważyć. Czasami można spotkać bezdomnego w centrum miasta lub na dworcu. Wiem, że w stolicy jest noclegownia, w której osoba bez zakwaterowania może spędzić noc, i jadalnia dla biednych. Ta ostatnia, nawiasem mówiąc, jest prowadzona przez protestantów. Czy jednak na szczeblu państwowym zorganizowana jest jakaś pomoc dla danej osoby, aby mogła wyjść z trudnej sytuacji? Raczej nie.
 

“Бедныя – гэта вашы спадары”

Życie Kościoła

Папа Францішак падчас супольнага паcілку з бяздомнымі ў ватыканскіх пакояхCharité [шарітэ]… Слова шамаціць і нібы атуляе. Нездарма ў перакладзе з французскай мовы яно азначае “міласэрнасць”. Справам міласэрнасці і служыць супольнасць сясцёр св. Вінцэнта дэ Поля – шарыткі. У Беларусі манахіні нясуць паслугу ўжо 30 гадоў. Пра сутнасць бяды і процідзеянне ёй распавядае сястра шарытка Юлія Новікава.
– На вуліцах нашай краіны чыста і акуратна, спаткаць якога-небудзь валацугу таксама даводзіцца нячаста. Ці адлюстроўвае гэта сапраўдны стан рэчаў адносна ўбогіх у Беларусі? Які маштаб мае праблема людзей, што знаходзяцца ў патрэбе?
    – Згодна. Можна прайсціся па Мінску і нікога не заўважыць. Часам сустрэнеш бяздомнага ў цэнтры горада ці на вакзале. Ведаю, што ў сталіцы ёсць начлежка, дзе чалавек без жылля можа правесці ноч, і сталовая для бедных. Апошнюю, дарэчы, утрымліваюць пратэстанты. Аднак ці арганізавана на дзяржаўным узроўні нейкая дапамога для чалавека, каб ён мог выйсці са складанага становішча? Хіба не.
   

W Gudogaju pożegnano o. Leonarda Ciechanowskiego, karmelitę bosego

Życie Kościoła

Zmarły kapłan przez ostatnie 21 lat posługiwał w miejscowej parafii i parafii św. Andrzeja Boboli w Gradowszczyźnie.

16 października w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Gudogaju (dekanat Ostrowiec) pożegnano zmarłego o. Leonarda Ciechanowskiego OCD. Zmarły kapłan przez ostatnie 21 lat posługiwał w miejscowej parafii i parafii św. Andrzeja Boboli w Gradowszczyźnie.
Na Eucharystii, podczas której dziękowano Panu Bogu za dar kapłana, jego oddaną i wierną posługę, zgromadzili się liczni wierni parafii, a także z innych miejscowości. Wszyscy dziękowali Bogu, że dane im było poznać ojca Leonarda, który swoim prostym i skromnym stylem życia potrafił zachwycić Bogiem innego człowieka.
   

Milion dzieci modli się na różańcu!

Życie Kościoła

Podczas ubiegłorocznej akcji Białoruś na arenie międzynarodowej reprezentował tylko MińskDzieci ze wszystkich kontynentów połączą się w modlitwie różańcowej 18 października, w dniu św. Łukasza Ewangelisty, który przekazał nam historię dzieciństwa Jezusa i według tradycji jest uważany za osobę bliską Matce Bożej. Po raz pierwszy w akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” wezmą udział wszystkie diecezje naszego kraju.
   

W Grodzieńskiej WSD rozpoczął się nowy rok akademicki

Życie Kościoła

Nuncjusz apostolski abp Ante Jozić do seminarzystów: „Niech modlitwa stanie się dla was okazją do osobistego spotkania z Bogiem”.
W uroczystej inauguracji, która już po raz 32 miała miejsce w grodzieńskim seminarium, udział wzięli metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup nominat Józef Staniewski, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, wykładowcy i wychowawcy, duchowieństwo, siostry zakonne, świeccy pracownicy seminarium, rodzice i bliscy seminarzystów.
   

Strona 6 z 153:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  227

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.