GRODNO
Poniedziałek,
15 lipca
2024 roku
 

Jubileusz

Wszystkiego najlepszego „Słowo Życia”!

Jubileusz

Wydaje się, że dopiero wczoraj obchodziliśmy 20-lecie gazety, wspominając wraz z redaktorem- założycielem początki wydawnictwa, jak mamy kolejną piękną datę: 25-lecie „Słowo Życia”. W ostatnim okresie gazeta „upiększyła się” zewnętrznie – od nowego sezonu 2020 zaczęła wychodzić w odnowionej formie: bardziej powściągliwa, a jednocześnie bardziej stylowa. Publikacja została również wzbogacona wewnętrznie: poruszano ostre tematy, opowiadano historie życiowe, poruszano kwestie duchowe i udzielano praktycznych porad.
Dziś przypominamy najciekawsze i najgorętsze artykuły z ostatnich, do których warto wrócić, jeśli przegapiłeś. Duże archiwum gazety znajdziesz na portalu slowo.grodnenisis.by.
 

Salezjanki – czyli o optymizmie

Jubileusz

W tym roku Wspólnota Sióstr Salezjanek na Białorusi obchodzi 30-lecie swojej posługi w naszym kraju.
19 września Wspólnota Sióstr Salezjanek na Białorusi obchodzi 30-lecie swojej działalności w kraju. Właśnie tego dnia trzy dziesięciolecia temu do Smorgoń z Polski przybyła s. Teresa Solniczek FMA. Młoda zakonnica na początku swojej posługi misyjnej pragnęła dostać się do Brazylii, ale znalazła się u źródeł duchowości salezjańskiej na postsowieckiej ateistycznej Białorusi. Wspomnieniami z tego okresu siostra dzieli się dziś z nami.
   

2019 rok: co obchodzimy?

Jubileusz

25-lecie oficjalnej rejestracji Diecezjalnej Organizacji Charytatywnej „Caritas”, a także 20-lecie zmiany w rejestracji „Caritas” na stowarzyszenie dobroczynne, które dziś działa na terytorium diecezji grodzieńskiej

Nowy 2019 rok będzie wypełniony jubileuszami i rocznicami. W sposób szczególny uczcimy orędowników diecezji grodzieńskiej: św. Kazimierza, królewicza, w 535. rocznicę jego śmierci oraz 415. rocznicę kanonizacji, a także św. Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika, w 125. rocznicę jego urodzin. Jakie inne ważne rocznice będą w tym roku dla diecezjan wyjątkowe?
W swej działalności „Caritas” szczególną uwagę poświęca dzieciom, sierotom, niepełnosprawnym, ubogim, emerytom, rodzinom wielodzietnym i niepełnym, a także znajdującym się w trudnej sytuacji, nie zależnie od ich przynależności religijnej, politycznej, rasowej czy narodowej. Dyrektorem organizacji jest ks. dr Roman Raczko.
   

Co łączy Fatimę z Faustyną Kowalską?

Jubileusz

Na 100-lecie objawień Matki Bożej Fatimskiej
Objawienie fatimskie oraz objawienie Bożego Miłosierdzia mają wiele wspólnych cech. Przypominają, że jedynym ratunkiem jest reanimacja wierzącego serca. Sedno obu przesłań to skierowane do ludzi wołanie, by zadbali o zbawienie swoje i całego świata. Człowiek bowiem, odwracając się od Stwórcy, zmierza ku katastrofie, siebie samego kierując na potępienie.
Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego Serca mojego, a ja ją napełnię pokojem” – mówi Jezus do s. Faustyny. „Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia” – mówi anioł do dzieci z Fatimy. W obu wypowiedziach dostrzegamy wezwania, by świat zwrócił się do Boga. Ratunkiem jest otwarcie serca na nowo. Zarówno orędzie fatimskie, jak i „Dzienniczek” s. Faustyny to wezwanie do ludzi, aby w Sercu Jezusa i w Sercu Maryi odnaleźli najdoskonalszy wzór, a zarazem potrzebne siły do koniecznej przemiany, do nawrócenia.
    Zarówno trzej pastuszkowie, jak i zakonnica mieli wizje piekła. Św. Faustyna w „Dzienniczku” notuje: „Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła”, po czym wylicza, na czym będą polegały męki piekielne. Opis kończy słowami: „Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, s. Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła po to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło istnieje”. Jej osobistą odpowiedzią na tę wizję był wzrost w gorliwości: „Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze goręcej się modlę o nawrócenie grzeszników, ustawicznie wzywam Miłosierdzia Bożego dla nich”.
   

Czy po objawieniach w Fatimie powinniśmy czuć trwogę?

Jubileusz

Na 100-lecie Objawień Fatimskich

“„Sąd Ostateczny” – fragment freski Michelangelo na ścianie kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie

Bóg jest miłością. Wszystkim przebacza i każdego obdarza potrzebnymi łaskami. Kocha miłością bezinteresowną, cichą, pokorną, skromną; miłością, która nigdy nie narzeka i się nie narzuca; miłością doskonałą. Bać się jej może tylko ten, kto ugrzązł w grzechu; ten, którego uczynki i wybory są sprzeczne z wolą miłosiernego Ojca.
Potwierdzają to dzieje od samego początku stworzenia: Adam i Ewa przebywając w raju, byli szczęśliwi, gdyż znajdowali się blisko Pana. Jednak po przekroczeniu Bożego nakazu poczuli przed Wszechmogącym lęk i ukryli się przed Nim (por. Rdz 3, 10). Popełniony grzech nieposłuszeństwa zniekształcił w ich sercach i oczach prawdziwy obraz Boga.
    Każde zło popełnione przez człowieka wymaga odkupienia. To z powodu naszych grzechów Chrystus kiedyś oddał swe życie na krzyżu, otwierając w ten sposób bramę do Nieba. A by ustrzec dusze ludzi przed piekłem, Wszechmocny musi czasami zastosować groźbę, a nawet karę, która jest jednym z koniecznych elementów wychowania w relacjach międzyludzkich.
   

Strona 1 z 8:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.