GRODNO
Czwartek,
18 kwietnia
2024 roku
 

Diecezja

„Promień Nadziei”

Diecezja

30 maja młodzież grodzieńska zbierała ofiary do puszek pomocy na rzecz biednych i chorych dzieci. Zbiórka ta pod hasłem „Promień Nadziei” została zorganizowana po raz piąty z okazji obchodzonego 1 czerwca Dnia Dziecka.
 

Wiadomości z Oszmiany

Diecezja

    22 maja w parafii pw. Michała Archanioła w Oszmianie ks. bp Antoni Dziemianko udzielił sakramentu bierzmowania 220 wiernym.
    24-27 maja w dekanacie Oszmiana odbyły się rekolekcje dla duchowieństwa, w których wzięło udział 13 księży z dekanatu i spoza niego. Prowadził rekolekcje ks. prof. Roman Dzwonkowski z Lublina.
    30 maja, w Dniu Ojca, 70 wiernych z Oszmiany na czele z ks. Pawłem Pawlukiewiczem wyruszyło w pieszą pielgrzymkę do Borun. Na uroczystości w  borunskiej parafii pw. App. Piotra i Pawła licznie zgromadzili się wierni i księża z całego dekanatu.
   

Prymicyjna Msza św. w Woronowie

Diecezja

30 maja w parafii pw. św. App. Szymona i Judy Tadeusza w Werenowie prymicyjną Mszę św. odprawił ks. Aleksander Suszyński SAC. Ks. Aleksander pochodzi z Werenowa, studiował w WSD księży pallotynów w Ołtarzewie kolo Warszawy. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja w Ołtarzewie z rąk ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego.
   

Dzień Skupienia kapłanów

Diecezja

1 czerwca w Trokielach odbył się Dzień Skupienia kapłanów diecezji grodzieńskiej. O godz. 10. rozpoczęła się konferencja o kapłaństwie, którą poprowadził ks. prałat Józef Trubowicz. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Kazanie wygłosił ks. Paweł Goliński, kustosz sanktuarium w Trokielach.
   

Dzień Dziecka

Diecezja

1 czerwca młodzież z parafii Grandzicze i Putryszki wraz ze swoimi duszpasterzami odwiedziła dzieci w Domu Dziecka w Hołowiczpolu. Młodzież z duszpasterstwa „OPEN” na czele z ks. Antonim Gremzą odwiedziła dzieci w Grodzieńskim Szpitalu Psychiatrycznym.
   

WSD: zakończenie roku akademickiego

Diecezja

4 czerwca w WSD ks. bp Aleksander odprawił uroczystą Mszę św. na zakończenie roku akademickiego. Jednak seminarzyści i latem będą mieć praktyki, w tym pracę z dziećmi w różnych ośrodkach. W tym roku seminarium ukończyło pięciu diakonów.

 
   

6 czerwca - Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

Diecezja

6 czerwca grupa wiernych diecezji grodzieńskiej oraz ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz z grupą księży wezmą udział w Uroczystości Beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie w święto Dziękczynienia, które od 2008 r. jest wprowadzone w Polsce. Uroczystości będzie przewodniczył delegat Ojca św. Benedykta XVI arcybiskup  Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Msza św. rozpocznie się odczytaniem dokumentu Stolicy Apostolskiej o wyniesieniu na ołtarze Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i wniesieniem relikwii.
   

Program parafiady

Diecezja

14. 06. 2010 r.
16.00 – 19.00 – Zgłoszenie grup i zakwaterowanie (Grodno-Południowy)
19. 30- Kronika Parafiady
19. 45- Przygotowanie do Mszy Świętej
20. 00 – Eucharystia (przewodniczy J.E.Ks.Bp. Aleksander Kaszkiewicz).
21.00- Koncert zespołu.
22.15 - Apel.
15. 06. 2010 r.
Teatr
7.00 – 7.30 - Śniadanie.
8.15 - Modlitwy poranne.
8. 30 - Eucharystia.
9. 30 – Wyjazd do parafii Grodno-Dziewiatówka.
10. 00 – 13.00 - Konkursy.
13. 00 – 14. 30 - Obiad.
15. 00 – 19. 00 - Konkursy.
19. 30 - Kolacja.
20.00 - Pogodny wieczór.
21.15 - Apel.
21. 30- Powrót na osiedle Grodno-Południowy.

   

Święcenie kapłańskie

Diecezja

8 maja w kościele pw. św. Andrzeja w Słonimiu został wyświęcony nowy kapłan. Diakon Witalij Bondaronak (OFMCap) przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera z rąk ks. biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza (Polska). W uroczystościach wzięli udział bracia kapucyni, Apostolski Wizytator dla grekokatolików Białorusi archimandryta Sergiusz Gajek i księża greckokatoliccy. Mszę św. upiększył swym śpiewem chór greckokatolicki "Prosfora". 9 maja nowo wyświęcony prezbiter Witalij Bondaronak odprawił prymicyjną Mszę św. w rodzinnej parafii w Mołodecznie.
   

Strona 7 z 18:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
white
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  258

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.