GRODNO
Piątek,
12 kwietnia
2024 roku
 

Diecezja

Djecezjalne spotkanie młodzieży

Diecezja

Szczuczyn 2010 7-9 maja
Program
Piątek, 7 maja

    15.00 – Przyjęcie grup.
    19.00 - Nabożeństwo Majowe.
    Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bpa Aleksandra Kaszkiewicza. Posiłek.
    21.00 – Apel i Konferencja.
    21.45 – Pogodny wieczór i koncert.
   
 

Numer 270: z Diecezji

Diecezja

Diecezja
Wiadomości z dekanatu Iwie
•   W szkole internacie w Iwiu 22 grudnia ub.r. odbył się opłatek dla dzieci i młodzieży. Panującą tam świąteczną atmosferę podkreśliło śpiewanie kolęd przez wychowanków internatu. Spotkanie opłatkowe urozmaiciło przygotowane też przez nich przedstawienie jasełkowe.

•   W Domu Kultury w Iwiu 26 grudnia ub.r. odbył się pierwszy tego rodzaju koncert dobroczynny, zorganizowany przez parafię pw. św. App. Piotra i Pawła, rejonowy wydział kultury przy wsparciu miejscowej szkoły muzycznej. Przed koncertem wszystkich jego uczestników i gości powitał wesołą muzyką zespół „Czabarok” ze szkoły muzycznej. Warto wspomnieć, że aula Domu Kultury była ozdobiona szopkami z niedawnego konkursu szopek. W koncercie udział wzięli: zespół dziecięcy „Jutrzenka”, działający przy kościele, młodzieżowy zespół „WNM” (Wiara, Nadzieja, Miłość), chór koscielny, kwartet „Wokaliz” ze szkoły muzycznej oraz gościnnie zespół dziecięcy ze szkoły muzycznej w Gieranionach. Honorowym gościem koncertu dobroczynnego był chór kościelny „Cantate Domino”, który specjalnie przyjechał z Grodna z parafii Wiszniowiec. Koncert zakończył się wyjątkowym akcentem – wspólnym odśpiewaniem przez jego uczestników Hymnu III Tysiąclecia. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży biletów przeznaczone zostaną na potrzeby szkoły specjalnej troski w Iwiu oraz przytułku dla dzieci w Baksztach.

•   29 – W Warszawie 29 – 30 grudnia ub.r. odbył się turniej tenisa stołowego, zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP. W zawodach sportowych uczestniczyły w tym roku tylko drużyny z Polski i Białorusi. Naszą diecezję reprezentowały drużyny sportowe z parafii Niepokalanego Poczęcia z osiedla Południowy oraz parafia św. App. Piotra i Pawła z Iwia. Ci ostatni mogli się poszczycić aż trzema zwycięstwami. W swojej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła Margarita Bałtuszyc. Natomiast w swoich kategoriach wiekowych odpowiednio II i III miejsca zdobyli Aleksiej Łoszakowski i Agata Abramienko.

 Niezwykłe kolędowanie

    W grodzieńskiej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia na osiedlu Południowy od chwili powstania parafii zwyczaj kolędowania stał się tradycją. Już w ciągu kilku lat kolędnicy niosą dobrą nowinę do domów osiedla, dzieląc się opłatkiem składają Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. Wierni przyjmują ich z radością, częstują, a nawet składają ofiary, które młodzież przeznacza na potrzeby parafii. Swoje kostiumy przygotowują samodzielnie. W tym roku po raz pierwszy w historii kolędowania 26 grudnia ubiegłego roku przebierańcy udali się na miasto, a dokładnie na plac Sowiecki i na plac Lenina. Tam do śpiewających kolędy i pastorałki młodych ludzi dołączali się liczni przechodnie. Jedna z kobiet, robiąc zdjęcia kolędnikom wypowiedziała następujące słowa: „Jeszcze chyba czegoś takiego nie było, aby Lenin słuchał kolęd”. Dodajmy także , że kolędnicy w tym samym dniu odwiedzili kapłanów, pracujących w parafiach miasta Grodna. Kolędnicy dziękują wszystkim parafianom za tak wdzięczne przyjęcie ich w swoich domach.


Spotkanie opłatkowe ministrantów dekanatu Grodno – Zachód

   3 stycznia br. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grodnie odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów, które rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Trubowicza, dziekana dekanatu Grodno – Zachód. Po Mszy św. wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem oraz śpiewali kolędy. Należy podkreślić, że w spotkaniu opłatkowym wzięła udział ponad 30–osobowa grupa ministrantów z Odelska pod kierownictwem diakona Andrzeja Liszki.
   

Ogłoszenie 270

Diecezja

Informujemy, że kolejne spotkanie Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Grodnie odbędzie się 18 stycznia 2009 br. o godz. 16.00 przy ul. Mołodziożnaja 2. Jednocześnie zapraszamy wszystkich pracowników służby zdrowia w Grodnie na spotkania Duszpasterstwa, które się odbywają w każdą trzecią niedzielę miesiąca.
   

Numer 269: Diecezja

Diecezja

Diecezja
Spotkania opłatkowe
     19 grudnia w budynku kurialnym diecezji grodzieńskiej odbyło się opłatkowe spotkanie pracowników Kurii. Na rozpoczęcie ks. bp. Aleksander Kaszkiewicz, ordynariusz grodzieński, złożył obecnym życzenia świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia. Po wspólnej modlitwie odbyło się tradycyjne dzielenie się opłatkiem. Tego samego dnia spotkanie opłatkowe dla osób bezdomnych zorganizowały siostry nazaretanki. Po poświęceniu Stołu Wigilijnego przez ks. Antoniego Gremzę w kościele Pobrygidzkim około 40 osób bezdomnych z naszego miasta mogło wspólnie podzielić się opłatkiem. Po spotkaniu opłatkowym na bezdomnych czekał świąteczny obiad.

 Konkurs szopek

    W Iwiu 20 grudnia br. odbył się kolejny VI dekanalny konkurs szopek. Jego inicjatorem tradycyjnie był ksiądz dziekan Jan Gawecki. Przygotowując szopki dzieci wykazały się swoja niezwykłą fantazją i pomysłowością oraz przekazały swoje wyobrażenie o świętach Bożego Narodzenia. Na tegoroczny konkurs zgłoszono 64 szopki z parafii Dudy, Sobotniki, Gieraniony i Iwie, do wykonania których dzieci oraz ich opiekunowie wykorzystali drewno, papier, plastyk, karton, tkaninę skórzaną i syntetyczną oraz wszystko to, co mogli zdobyć w okolicznych lasach i na terenie własnych gospodarstw. Na wyróżnienie zasłużyła sobie 1,5-metrowa szopka w wykonaniu Wiktorii Kondratowicz. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od świętego Mokołaja nagrody w postaci gier planszowych, słodyczy oraz czapek i rękawiczek zimowych. Było to możliwe dzięki środkom uzyskanym z rozprowadzania szopek w parafiach dekanatu oraz dzięki Caritas z Łodzi w Polsce. Warto też wspomnieć, że po raz pierwszy w parafii iwiejskiej wierni dzięki swojej ofiarności zebrali 50 paczek z żywnością dla najbiedniejszych rodzin.
   

Strona 18 z 18:

Numer aktualny

 

Kalendarz 2022

Kalendarz
«Słowo Życia»
na rok 2022

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  264

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.